ادبي لیکني

زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره «وروستۍ برخه»

شهيد مل نيازی

ترور زي ته مې چې وکتل په پلتريو ناست وه راجګ شه دپښو په سر کیناست!

غلې یې راته وویل واي بیدار اووسه حمله پري کوو!

بس له دغې خبری سره مې ترورزي یوه چیغه وکړه !

وای بسم الله الرحمن الرحیم!!!

له بسم الله سره یی دواړه لاسونه اوږده کړل په کلاشنکوف یې کیښودل!

دومره عجیبه چیغه وه چې ترمرګه به مې هم غوږو کې وي هیره به مې نه شې!

بس زه هم په ځان پوی نه شوم له ډالی نه می سیټ ته ټوپ ورواچوه!

زه دومره په تیزۍ سیټ ته ورواوښتم چې سر مې دپښو پرځاي کې خښ شو پښې مې هوا کې ښورولې لږ زور مې وکړ ځان مې راپورته کړ!

چې ګورم ترورزي مې دغه سیټ کې نفر کلک نیولې ده !

هغه دي باندی دوو نفرو دروازې راپسې بندی کړی او لویې لویې تیږي یی را واخیستې!

ترورزي مې راته وویل وای دا سیټ کې نفر کلک ونیسه هغه نور دوه نفر ماته پریږده!

ماته یی دغه سیټ کې نفر راپریښود!

په یوه لاس مې ګریوان کې ونیو په بل لاس مې کلاشنکوف ونیو زور مې ورکړ دموټر دروازي ته مې ورجوخت کړ او په ورون کې مي خوله ور خښه کړه که درته ووایم په غوږو مې یی دخوښی کرپ واوریده چې تري پرې مې کړه!

داسې بدي بدي چیغې یې وکړي ولاکه مې دحیوان هم داسې چیغې لیدلې وي !

ترورزی مې بیا روسته قیصه راته وکړه وای زخ چی کله له موټر نه هغو دوو نفرو پسې ورکوزیدم هغه نفر راته په وار کې وه څنګه چې ورکوز شوم هغه یو نفر دیوي غټې تیږي وار راباندی وکړ په سر یی وویشتم!

دوي دري واړه دباندي سره لګیا ول زه له دابل نفر سره موټر کې دننه لګیا وم!

ما چې کوم نفر نیولې وه ډیر زیات زور یی وواهه چې ځان خلاص کړی او له زور سره یی لوی لوی چیغې هم
وهلې ددي لپاره چې روعب راباندی وغورځوي !

ما دومره کلک نیولی وه چې ډیر کوشش یی وکړ چې ځان خلاص کړی خو بریالې نه شو!

یوه وخت کې یی ډیر زور وواهه زه یی له ځان څخه لږ اندازه لرې کړم دغه حال ته سره ورسیدو چې ده هم په دواړو لاسونو ټوپک کلک نیولې ړل او ماهم دواړه لاسونه په ټوپک ایښې ول په دغه وخت کې چې ددواړو لاسونه په ټوپک ایښې ول پښه یی را اوږده کړله زما سینې ته یی اړم کړله دومره سخت زور یی ورکړ چې زما په سینه کې دده دپښې تک سور ټاپې جوړ شه یعنې دغه یې اخیري چانس وه چي ځان یی رانه خلاص کړي مګر بریالې نه شه!

کله یی چې زما سینې ته پښه اړم کړله زور یی ورکړ ما په زړه کې ټکان وخوړ مال لکه چې دا وار ته ځان رانه خلاصوي!

بس دالله ج کومک او مرسته وه ما چی زور ورکړ بیا مې دموټر دروازي ته ور تخته کړ بس دغه ځاي کې مي کلک نیولې وه!

زه خو ددغه نفر سره لګیا وم ترورزی نه مې معلومات نلرل چې دباندی نفرو سره یی څه وکړل !

ترور زي مې بیا روسته راته وویل وای چې زه پسې ورکوز شوم او په سر یی وویشتم داسې مې هم وای ولاکه ویلې وی چې په لوټه یی وویشتم او که په تیږه!

په کومه تیږه یی وای چی وویشتم دغه تیږه مې پسې را واخیستله دا یو نفر مې سر ته پری وویشت!
بله تیږي مې وای پسی را واخیستله دابل نفر مې وای ملا ته پری وویشت!

بس وای دواړو په منډو شروع وکړه او زه ورپسې لاخیره شوم لږ منډه مې وای ورکړه تاته مې اندیښنه وه چې ټوپک به تري خلاص کړي! بیرته مې وای ستا طرف ته رامنډه کړه هغه نفر مې پریښودل !

چې پر شاه مې وای وکتل چې ګورم بیرته دغه دوه نفر منډي راپسې راوهې راپسې راغلل !

بیا مې وای تیږو ته پسې لاس کړ او پسې منډي مې کړل دوي مخکې او زه ورپسې!

یو څه اندازه لری یوه غونډی وه واي په دغه غونډی مې ورواړول دغسې پسې وتښتیدل او پسې ورک شول بیا می ونه لیدل!

دغه نفر یی چې پسې اخیستې ول بس زما خواته یی رامنډه کړي وه!

ما دغه نفر کلک نیولې وه چې ګورم ترورزی مې موټر ته ډیر په بیړه را وخوت یوه لویه تیږه هم ورسره وه!
دغه نفر ته یی وویل وای پریږده ټوپک!!

ټوپک یی نه پریښوده بس دالویه تیږه یی ټنډي ټنډي ته ورته ونیوله دري یا څلور واره یې چې پري وواهه سړي یی ګنګس کړ سر یوی خواته او بل خواته پری وګرځیده!

له ټنډي یې سري وینې روانې وي کومه توره خولې یی چې اچولې وه هغه هم تري وغورځیده!

ټوپک ما او ترورزي په شریکه تري ونیو تری کش کاوه مو نه یی راپریښوده ټینګ یی نیولې وه؛
اخیر مو ټوپک ته ښه زور ورکه ټوپک سره یوځای مو له موټر څخه راکش کړ او لاندی پرځمکه مو وغورځاوه بیایی هم ټوپک نه پریښوده ټینګ یی نیولې وه؛

ما ټوپک تري کش کاوه له ټوپک سره به مې داې هم کش کړ!

ټوپک یې نه راپریښوده!

اخیر مې یو څو ټکونه ورکړل ټوپک مې تري خلاص کړ !

ټوپک مې چې تری خلاص کړ ورته شاته شوم بیلوټ مې کش کړ مرمې می چی تیره کړه له بیلوټ سره یی
یوه مرمې وغورځوله بله یی تیره کړه ؛

ځکه دوی هم مرمې تیره کړی وه؛

ترورزی مې غږ راباندي وکړ وای وله یې!

بس له دغه غږ یی زارۍ شروع کړي!

لاسونه یی جګ کړل وای تسلیم تسلیم رحم راباندي وکړی

بس ما له دغې خبري سره دټوپک خوله تري ټیټه کړله ومې نه ویشت؛

ترورزی مې بس لوي لوی تیږي پسې را واخیستلې او پر سر یی ور اچولې دومره زیات یی وویشت چې سر نه تر پښو پوري یی په وینو کې تک سور کړ مخ یی په وینو کې نه معلومیده؛

یعنې دومره یی وویشت موږ وویل مال ډیر په عذاب او تکلیف به دلته مردار شې؛

بس موږ نه دجیب سامان موبایلې څپلې خولې هر څه پاته شول !

موږ ته دسامان غم نه وه راغلې موږ وویل مال چې اوس له دغه ځایه زر ځانونه وباسو ؛

کلاشنکوف مې څنګ کې را واچاوه او مخ په هغه کلې روان شولو هغه موږ یې چې په څنګ پری را تیر کړلو!
ترورزی مې راته مخته وه زه ورپسی وم ځمکه دومره زیاته دګرمې له وجهې نه سره وه چې 10 میلټه مزل مو وکړ پښو مو لویې لویې تڼاکې وکړي تقریبن دیوي پښې تڼاکه دلاس د ورغوي په اندازه وه مزل مو نشو کولې داسې ژوبل شولو !

لږ مزل به مو چې وکړ کیناستلو به او د پښو په لاندي تل باندي به مو لاسونه کشکول چې لږ اندازه به مو پښې یخې شولې بیابه مو مزل شروع کړ ډیر په تکلیف هغې چړایې ته راورسیدلو؛

دپښو تڼاکې مو هم اکثره چودلې وه سختې سوځیدلې؛

په قرار قرار مو پورته چړایې باندي مزل شروع کړ لږ مزل به مو چې وکړ دپښو لاندي تلې به مو په لاسو باندي موښلې په ټوله لاره کې مو مزل په دغه شکل وکړ؛

د چړایې سرته چې راورسیدلو لږ غوندي سیوري مو پیدا کړ دغلته لږ دمه شو؛

زه ددمې په حال کې کیناستلم چې ماته څه کلک را ولږیدل چې ومې کتل په پردیګاښ پوري مې هغه 400 ډالره کلک تړلې ول؛

هغه ډالر چې زموږ نه یی دجیبو سامان وغوښت ماته چې ترورزی وویل چې400ډالر دی راسره دابه څنګه کوو هغه ما چې بیا په پردیګاښ پوری وتړل!

په دا ټول جنګ کې او په دا ټوله لاره کې هیڅ نه وه خلاص شوي بیرته مې ترورزی ته دامانت په شکل وسپارل او ډیر خوشحال شه.

بس له دغه ځایه پورته شو حرکت مو وکړ هیڅ مزل مو نشو کولې نور له مزله نه ولویدلو پښو مو بې اندازي درد را پسې کاوه نږدي دکلې بر طرف سر کې یو کور وه بیدیا یی هجره لرله کټونه پکې پراته ول!

ترورزی مې ډیر زوبل وه ځکه دهغه وزن زیات وه په پښو یی ډیر زور ورته ایله مې دهجري تر کټو ورساوه او پکې څملاست!

زه په قرار قرار دکور تر دروازی ورغلم او دروازه مې وټکوله چې ګورم یو برابر غوندي هلک راووت !

له ستړي مشې وروسته مې ورته وویل مال زر کوه یخې اوبه را وباسه او بیا راشه هجره کې پکې راته ولګوه داسې داسې قیصه ده.

الله ج دي خوشحال لري ډیر زر یی اوبه راته را وباسلې ؛

اول مو روژه وخوړله دومره زیات ژوبل شوي وه نږدي وه چې بې هوشه شوي وای اوبه مو چې وڅښلې یو څه اندازه بیداره شو ؛

دکور والا ته مو وویل مال تیل را وباسه چې پښې پري غوړی کړو او چیرته زړي چپړکې وي هغه هم را وباسه؛

بس زر یی شلشمې تیل را وباسل پښې مو پري غوړي کړي دوه جوړه یې چپړکې هم را وباسلې او یو څه اندازه یې درخت ټوټې هم را وباسلې؛

بس پښې مو چې ښې غوړي کړلې او رخت ټوټې مو تري تاو کړلې چپړکې مو پښو کړي ؛

کور والا ته مو وویل مال لاړ شه دموټر غم راته وخوره چې تر میرعلې بازاره مو ورسوي ؛

دکور والا راته وویل وای دلته موټري نشته هاغه لاچیان چې پکې ولاړ دي هغه کور ته ورشې هغه موټر لري ؛
وای پام چې موږ ورته ونه ښایاست چې فلانیو راولیږلو زموږ وای دښمنان دي ورسره بدي مو ده؛ مال سمه ده!

بس دغه کور واله سره مو خداي په امانې وکړه او د لاچیانو والا کور په طرف وروان شولو هلته چې څنکه ورورسیدلو دروازه مو وروټکوله یو دلوړي ځوانې څښتن او داوږدو اوږدو ویښتو لروونکې ځوان راووت ؛

چې زموږ حال یی ولیده !

واي دا ولې دا ولې !!

ټول کالې مو په وینو تک سره وه ډیر زیات ژوبل شوي وه؛

ورپسې نور دده په رنګ ځوانان راووتل او کیناستلو

پوښتنې یی رانه شروع کړلې واي دا ولې زر قیصه راته وکړي؛

بس موږ هم ټوله قیصه ورته وکړه؛

ان تر دي پوري چې موټر داسې خوړ کې خټو کې خخ شو داسې مو ځانونه تري خلاص کړل ؛

پوښتنه یی رانه وکړه وای موټر به اوس هم هلته خوړ کې وي !

موږ ورته وویل مال موټر ډیر سخت په خټو کې خخ وه ان شاءالله چې اوس به هم هلته خوړ کې خټو کې خخ وي؛

بس مخابیره یی را ویستله ټولو کلیوالو ملګرو ته یی مخابیره وکړه چې زر زموږ تر هجري ځانونه را ورسوي او ټوپکې او ملا بندي<کمربندی>مو هم درسره را واخلې؛

لږ وخت چې ووت چې ګورو دوه غواګې موټر دوه موټرسایکل مسلح کسان راورسیدل دغو ملګرو ټوله قیصه ورته وکړه چې داسې چل شوي ده؛

بس ټولو حرکت وکړ هغه دپیښې ځای نښې مو ورکړي مال داسې ښې لاس ته غونډي راځې هغې نه چې تیر شې هغه خوړ کې به غواګې موټر اوس هم ولاړ وي؛

بس دغه نفر ټول ورپسې ورغلل!

مشر یی زموږ سره پاتې شه موږ یې هجري ته ننه ایستلو پاک کالې یی راته را واخیستل ؛

غسلونه مو وکړل کالې مو بدل کړل یخ شربت یی هم راته راړو هغه مو هم وڅښه ؛

مشر یی راته وویل وای تاسو ارآم وکړي ان شاءالله معلومات به یې وشې چې دا څوک دي او تاسو یی د څه لپاره تښولي وی؛

تقریباً یو یونیم ساعت انتظار مو وکړ؛

ټول کسان بیرته راغلل هیڅ یی هم نه وه پیدا کړي ؛

مشر یی پوښتنه تري وکړه چې قیصه وکړي څه مو وکړل؛

هغو نفرو کې یوه قیصه شروع کړه وای چې موږ هغه ځای ته کله ورغلو په خوړ کې دموټر دټایرو چاپونه ول او دموټر دمخې خواه پمپر پروت وه نور هیڅه هم نه وه وای له هغې خواه نه یو موټر سایکل هم ورته راغلې وه دموټر سایکل دټایرو چاپونه معلومیدل!

وای په دغه لار بس ډیر تیز پسې روان شولو دموټر دټایرو په چاپو باندي روان وه ان وای سپین وام ته ووتلو واي سرک ته چې کله موټر پورته شوي وه ټایرو یی سلیفونه کړي ول د میرعلې طرف ته یی تاو کړی وه دموټر دټایرو تورکې وای سرک پوري پاته شوی وه ؛

بس موږ هم وای دمیرعلې په طرف پسې راغلو خو هیڅ مو پیدا نه کړل ؛

موږ نه یې پوښتنی کولې واي څنګه موټر وه څنګه نښې نښانې یی وي ؛

موږ به نښې ورکړلې دوي به سوچ سره پری کاوه چې هغه دي پلانې موټر نه وي هغه نه وي او دغه نه وي بس دوي دغه مجلس سره کاوه ؛

تر څو یو تن کلیوال راغې وای زموږ دکلې په څنګ کې نن غرمه یو سړي تیریده سر نه تر پښو پوري په وینو کې تک سور وه ماته وای په مخه راغې ما وای ورته وویل چې دا ولې!؟

هغه وای راته وویل چې طالبانو د جاسوسې په تور وړي وم ښه یی ووهلم هلته دشته کې یی واچولم!
ټولو ورته وویل واي دغه هغه غل ده چې دوي یی تښتولې وه ټولو افسوس وکړ وای کاشکې نیولې دي وای یا دي موږ ته مخابره کړی وای ؛

تا واي پوښتنه تری ونه کړه چې څوک یی!؟

وای تری ومې کړه وي ویل چی په قوم دوړ یم!

دا خو داسې چل سوي ده ښه!

چې موږ هغه دوه کسان پسې واخیستل په غونډي ورواوښتل هغه موږ ته پټ شوی دي چې صبر وکړه په ملګری مو اوس څه کوي ما چې دهغوي ملګري نه ټوپک واخیست مرمی می چې ورته تیره کړه وای تسلیم تسلیم رحم راباندي وکړي بس مو له څو وجهو نه هغه ونه ویش چې بیا یی دقیصې په اخیر کې هغه وجهې ذکر کوم!

بس په دغه کس مې ترورزي شروع وکړه یوه لویه تیږه یی سرته وته نیولې وه سر یی بیخې زیات پري وواهه ان دبی هوشی علامې پری راتللې!

موږ وویل مال دغه زخمې کس خو به د ډیري وینې زایه کولو او وهلو له وجهې ختم شې او هغه نور دوه خو هسې وتښتیدل موږ بس دتیښتې حرکت وکړ

په کومه لاره یی چې وړي وه په هغه لاره بیرته روان شولو دغه زخمې کس زموږ پسې شاته پټ پټ په ژورو کې راروان شوي ده موږ دکلې مابین ته داخل شولو او دا زخمې دکلې په کوزه خوا کې تللې ده هلته چې هغه کس لیدلې ده هغه ته یی دغه بهانه کړی ده چې داسې طالبانو وړي وم داسې یی را پریښودم!

او پاتې شول هغه نور دوه کسان هغو چې موږ لیدلې یو چې هغه خو لاړل بس ډاریک دموټر ځای ته راغلې دي او موټر یی په څه طریقه باسلې ده او بیولې یی ده!

او پاته سوه هغه موټر سایکل چې له هغې خوانه ورته راغلې ده هغه زموږ موټر سایکل وه !!

ځکه موږ ته روسته معلومات وشه چې موټر سایکل والا خو یی په سیده لار ولیږه هغه ته یې ځای ټارګیټ کړي ده چې پلاني ځای لاري خواته به ودریږي هلته موږ هم در وځو

بس دموټر سایکل والا چې هلته ځان رسولې ده انتظار یی کړي ده ملګرو یې ناوخته کړي ده ځکه هغه خو له جنګ سره مخامخ شول بس اندیښنه شوي یی ده په دغه لاره ملګرو ته راروان شوي ده چې دغه خوړ ته رارسیدلې ده!

بس ټو ل حالات ورته معلوم شوي دي له دغو دوو ملګرو سره یی موټر هم ایستلې ده بس دغسې بیرته پسې تښتیدلې دي ؛

بس پوی خو شوي ان شاءالله دغسې قیصه شوي ده!!

ماذیګر نږدی شو موږ ورته وویل مال پښې مو سخت درد کوي که ډاکتر ته مو بوزۍ ؛

بس ډاریک یی موټر سټاټ کړ دري نفر مسلح دوي شول راسره او موږ سره هم خپل غنیمت شوي کلاشنکوف وه روان شولو ؛

ډاکتر ته یی بوتلو ستنې مو ولږولې ایله مو لږ دردونه کم شول؛

له ډاکتر نه روسته یی هغه دی سلاح مارکیټ ته بوتلو وای تاسو لاړ شې هغو دوکانو باندي ګرځې را ګرځې که چیرته یې کوم ملګري ولیدلې او بیا یی حمله درباندی وکړله !

دوي یو یو شاوخاوه غلې غلې راسره تاویدل او موږ هم په هغو دوکانو کې ښه ډیر وګرځیدلو
خو هيچا هم څه ونه ویل!

دغلته ددغو کسانو دملګري دټیکټونو ایجنسې وه هغې ته راغللو ټول خلک خبر شوي وه چې نن داسې پیښه شوي ده!

خلک بیخې حیران ول!

وای دري نفر مسلح وګوره دوو نفرو خالې سلاح څه ورسره کړي دي!

بس ماښام روژه ماتي ته یو ساعت پاتی وه کور ته راغلو ؛

مشر ته مو یې وویل مال موږ به لاړ شو! معلومات نشته سبا کیدایسې اختر هم شې ؛

مشر یې ډیر هوښیار او ځیرک سړي وه راته یی وویل وای نه نن نشې تللې!

نن به وای زموږ میلمانه یاست وای دا معلومات هم نشته تاسو نه یی وای چې پوښتنه کړي ده چې له کوم ځای نه راغلې تاسو وای ټل ورته یاد کړی ده !

شاید نن یی وای دټل لار هم درته نیولې وي؛

اوبل وای داسې تاریخې کار مو کړي ده چې دډیرغټ انعام لایق یاست ټوله میرعلې وای ورته حیرانه ده ؛

که چیرته مو وای دا غله ویشتلې وای په ټوله میرعلې کې به مې ولا اعلانونه کول چې ټول ما ویشتلې دی دهرچا دي لاس خلاص وي!!

بس موږ هم ورسره ومنله مال سحې ده نن درسره پاتې کیږو !

ورته ومو ویل مال ټلیفون نشته کور ته احوال ورکوو چې نن موږ میرعلې کې پاتې شولو شپه مو ده ؛
ټلیفون یې راکړ؛

د ترورزي احسان الله نمبر مې یاد وه نوري نمبری نه وی راته یادي هغه ته مي ټلیفون وکړ! مال موږ نن میرعلې کې شپه شوه دواړو کورو کې احوال ورکړه هغه راته وویل وای صحې ده!

دغلته هجره کې مو لږ خوب وکړ ؛

چې را جګ شولو ماښام اذانه ته کم وخت پاتې وه؛

بس روژه مو چې ماته کړه له روژه ماتې نه بعد ټول کلېوال ددغو خلکو هجری ته راغلل ؛
کلیوال خبر شوي وه چې د نن پیښې کسان دپلانیو په هجره کې دي!

ټول کلې ملاقات ته راغې!

او دغه خبر یی راته کوله چې ماشاءالله ډیره توره مو کړي ده!

ټولو په ګډه په امام پسې دماخوستن تراویح وکړي موږ په ناسته صرف دماخوستن لمونځونه وکړل ډیر ژوبل وه دتراویحو طاقت مو نه لاره چی کړی مو وای ؛

لمونځ مو چې وکړ ډیر ستړی وه وختې ویده شو

سهار چای مو چې وڅښه موږ ورته وویل مال بس نور موږ درنه ځو مشر یې خپلو ملګرو ته مخ ورواړاوه وای پلانی او پلانې ټوپک او کمربندونه وتړي خپل موټر ورسره بوځې او خپل غنیمت شوي ټوپک هم دوي ته ورکړي او اوسنه مرمۍ تیري کړي چا مو چې مخه نیوله وار پري مخکې کوی او وله یې ان وای تر سپین وام یې ورسوي!

څلور نفر دوی شول او دوه نفر موږ شو غواګې موټر مو ډک کړ خداي په امانې مو ورسره وکړه او دمشر مو یی شکریه اداء کړه!

بس مخ پر سپین وام روان شولو بس لاره کې هیڅه هم نه ول کله چې سپین وام ته نږدی شولو انډیوالانو مو یوه ملګری ته زنګ وواهه!

واي موږ دروان یو پلانې ځای کې یو ته هم موټر درسره واخله پلانې ځای ته زر ځان ورسوه!

چې سپین وام ته ورسیدلو ملګري یی تیار ولاړ وه !

بس انډیوالانو مو دغه راغوښتې نفر په زور او زیر پوی کړ وای ډیر احتیاط به کوي ورته یی وویل وای ټوپک دوي ته ورکړه چې کله دملیشې پاټک راځې بیا یی ته تري اخله ؛

دغه خبر یی ددي لپاره ورته وکړ ځکه هغوي پوهیدل چې دوي افغانان دي که چیرته دوي سره ملیشې والا ټوپک ووینې شاید مشکل ورته جوړ کړي ډریور وزیر وه هغوي ته یی څه نشو ویلې !

بس دغو ملګرو سره مو خدای په امانی وکړه د پطرولو لپاره مو 5000 روفې ورکولې نه یی اخیستلې اخیر مو وچ په زور ورکړي!

موږ د سپین ټل په لوري حرکت وکړ ؛

لاره کې هيڅ مشکل نه وه ډیر ښه راغلو سپین ټل کې مو یو ملګري سره ټوپک کیښود موږ مخ پر کور روان شولو بیا مو ټوپک په یوه طریقه تر کوره راوړ !

قیصه تر دغه ځایه وه!

دقیصې ځینې نقطي درته ښایم ان شاءالله بیابه مو په قیصه ښه سر خلاص شې؛

اول: موږ یې چې دمیرعلې چوک ته راوړلو ماچې لیکلې وه چې یوه پمپ ته یی تاو کړلو او ودریدل سرونه یی سره نږدی کړل پټې پټې خبری یی سره کولې !

موږ ته روسته معلومات وشه چې څه پلان یی جوړ که!

پلان خو یی داسې ترتیب کړي وه !

سره ویلې یی وه چې دوي به په قاچاکې لار سپین وام ته وباسو او موټرسایکل والا دی په سیده لار هغه ځای کې انتظار وکړي چې له میرعلې نه سپین وام ته هغه قاچاکې لار وتلې ده !

موږ یی چې په قاچاکی لار روان کړو.

بس هغه هلته داسې پیښه وشوه موټر سایکل والا چې هلته ځان رسولې موږ چې ورنه غلو دهغه اندیښنه شوی ده هغه چې راپسې راغلې ده ټول حالات یی لیدلی دي هغه کسان چې پسې ورغلې وه هغو چې ویل چې یو موټر سایکل هم له هغی خواه نه ورته راغلې وه هغه دغه زموږ والا موټر سایکل ورته راغلی وه ؛
او بله ملګرو دغه قیصه کې به ډیر سوالونه درته پیدا شوي وي د ځینو سوالونو ځوابونه ما په خپله کړی دي هغه دادي!

اول سوال :

ما چې هغه کس نه ټوپک خلاص کړ مرمی می چې ورته تیره کړله تاسې به وایاست چې ولی دي نده ویشتلې؟

ځواب:

ما په دی خاطر ونه ویشت چې موږ په نابلده ځای کې وه موږ دا ګومان کاوه چې په داکوم کلې یی راتیر کړلو شاید دوی ددغه کلې وي!

موږ وویل که وی وولو کلې به دډزو غږ واوري کلې به راپسې را ووزي شاید زموږ ژوند له خطر سره مخ شې !
موږ دا کوشش کاوه چې په هره طریقه وي چې زر ځانونه وباسو!

او بله داخبر موږ چې دغو غلو بوتلو موږ ته یی ځانونه طالبان را معرفې کړل وای موږ طالبان یو په تاسو مو شک راغلې مرکز ته مو بیایو بیرته مو خوشې کوو!

موږ چې چیرته حمله پری وکړله موږ ویل مال دلته نږدی به ددغو کور یا مرکز وي

موږ چې کله تښتیدو ما ولا تر اخیره شاته شاته کتل مال اوس به د غلو له مرکز نه چیغه راپسې راوزی او اوس به راوزي!

موږ چې کله کلې ته داخیلیدلو ډیر په شک او په ډار کې داخل شولو!

ځکه موږ ته هیڅ معلومات نه کیده چې شاید هغه خلک ددغه کلې وي اوس به یی کلې ته ټلیفون راپسې کړی وي لنډ به مو بیرته ونیسې!

یوساعت وي بد ساعت وي!

اوبل جنګ ډیر وخت ونیو یو خو روژه وه بل دغرمی شاوخوا دولس نیمې بجې وی او دمیرعلې ټکنده غرمه وه چې دګرمې له وجهې نه له ځمکې نه تاو خوت !

تیږي داسې سري وي چې لږ مزل مو وکړ پښو مو څومره څومره تڼاکې وکړلې!

بل دسفر له اول نه تر اخیره پوري یی توري شیشې راپسې پورته کړي وي ګرمي داسې ووهلو موږ ویل چې تر مرکزه به مو ونه رسوي لار کې به مړه شو!

پاي

بس موټر سایکل مو لاړ او ټوپک مو تری راوړ .

نوټ: داقیصه یوه خیالې قیصه نده داقیصه 100% دحقیقت په بنیاد ولاړه ده

ان شاءالله چې تراخیره به پري پوی شوی یاست!

ومن الله توفیق

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x