نظــر

از کشته های کنر تا کشته های لوگر! …

وقتی در مورخه 4/12/1392 هش در ولسوالی غازی آباد کنر، آن حمله برق آسا و موفقیت آمیز مجاهدین، علیه عساکر اردوی اجیر اداره کابل، انجام گرفت و تعداد زیادی از عساکر نظامی اردو به هلاکت رسیدند؛ موجی از تبلیغات سوء دشمنان خارجی و داخلی برپا شد و تمام رسانه های عمومی و خصوصی، داخلی و بین المللی، جراید و مطبوعات جهانی، واقعه غازی آباد کنر را، در اشکال مختلف بازتاب گسترده خبری و پوشش رسانه ای دادند؛ اداره اجیر کابل، با سراسیمگی و دستپاچگی مفرط، به ارایه آمار غیرواقعی و گزارش های جعلی و ساختگی در مورد کمیت و کیفیت حمله مجاهدین و ارقام دقیق و درست تلفات، به دروغگویی روی آورده و بجای انعکاس عین واقعیت ها و حقایق، به فریب افکار عامه دست زده و به شعور ملت افغان، توهین روا داشته و از پذیرش شکست و ضعف خود در مقابل حمله توانمند مجاهدین، طفره رفت؛ بسیاری از غرب زدگان و غلامان فکری امریکا در صفحات اجتماعی؛ فیسبوک، تویتیر، وبلاگ و غیره، با انواع و اقسام تهمت ها و سخنان نسنجیده و ناشایسته علیه فعالیت بزرگ مجاهدین در کنر به رجزخوانی و فرافکنی پرداختند؛ کاندیدان به اصطلاح ریاست جمهوری، از جریان کنر، به نفع خویش در کارزارهای انتخاباتی، سوء استفاده نموده و در بسیاری از محافل تبلیغاتی، خود را کاسه داغ تر از آش نمودند و …

درست کمتر از دو هفته از واقعه کنر، ساعت سه و نیم بجه شب 15/12/1392 هش واقعه ای مرگباری دیگر بر عساکر اجیر در منطقه پندوکه ولسوالی چرخ ولایت لوگر، توسط بمباردمان هوایی نیروهای اشغالگر بین المللی روی داد و دستکم ده عسکر اجیر کشته و هفت تن دیگر شدید زخمی شدند و خون بی ارزش عساکر اجیر بنام اردوی ملی را به همگان نمایش داد و اینکه در پیش اربابان سلطه گر خارجی و عساکر اشغالگر، خون هیچ افغانی ارزشی ندارد و آن خونخواران زمان، بالای هیچکسی اندک ترحمی ننموده و به بهانه های دروغین، دست به این چنین حمله های مرگبار، زده و به هیچ ارگانی نه داخلی و نه بین المللی جوابگو نمی باشند؛ اما، نکته ی قابل تعمّق، تعجّب، تاسّف و تامّل اینجاست که با وجود چنین حمله ی کشنده و پرتلفات از سوی قوای هوایی اشغالگران، از آن همه، هیاهوی، تبلیغات، لاف و پوف ها، تهمت ها و دروغ ها و استفاده جویی های مختلف نهادها و شخصیت های فرصت طلب، که در زمان حمله مجاهدین بالای پایگاه نظامی اردوی اجیر در غازی آباد کنر، گوش عالَم را کر کرد و موج تبلیغات سوء شان، تمام رسانه ها و مطبوعات داخلی و خارجی را به خود مشغول ساخته بود؛ این بار امّا، همه در سکوتی مرگبار فرو رفته و نسبت به حمله قوای بین المللی، هیچگونه عکس العمل خبرساز و قابل توجه، انجام نداده و قسمی رفتار کردند که می شود آن را به چند صورت ذیل به بحث گرفت :

1 – عساکری که در حمله هوایی خارجی ها، در ولسوالی چرخ نابود شدند به نسبت عساکری که در غازی آباد کنر به هلاکت رسیدند؛ ارزش کمتری داشته و یا هم اصلا ارزشی نداشتند و این برخورد تبعیض آمیز سوالاتی زیادی را در اذهان ایجاد می کند.

2 – اداره اجیر کرزی و سایر ارگان های اجیر، نسبت به خارجی ها آنقدر خود را مدیون می دانند که اگر هرچه قدر عساکر اجیر توسط قوای ائتلاف از بین برده شوند؛ آنها در خود این صلاحیت و استقلال را نمی بینند که کمترین اعتراضی به عملکرد ظالمانه باداران شان بنمایند.

3 – اداره اجیر و یا سایر نهاد ها و شخصیت های وابسته به خارجی ها، بر اساس ترسی که از خارجی ها دارند جرئت هیچگون اعتراضی نکردند و ثابت ساختند که به منافع شخصی و حفظ حیثیت و اعتبار خود در دربار خارجی ها بیشتر ارزش می دهند تا حفظ جان عساکر اجیر و دفاع از خون آنها.

پس از وقوع حمله هوایی قوای بین المللی بالای یک پوسته نظامی عساکر اجیر در لوگر، هیچ نشانی از حمایت های رسمی و رسانه ای، اجتماعی و بین المللی از کشته های لوگر دیده نشد؛ آن قسمی که در باره کشته های اردوی اجیر در کنر انجام یافت؛ حتی نه اداره اجیر و نه هیچ ارگان رسمی و محلی دیگر و نه هیچ یک از کاندیدان نام نهاد انتخابات، به یک محکومیت ساده و خشک و خالی نیز نپرداخته و به گونه ی عمل نمودند که گویا هیچ اتفاق ناخوشایندی برای عساکر اجیر رخ نداده است !؟!

آیا خون عساکر کشته شده در کنر از خون عساکر کشته شده در لوگر رنگین تر بود که در باره کشته های کنر، آنهمه تشریح و تحلیل صورت گرفت و در باره کشته های لوگر جز در حد یک خبر دیگر هیچ یادی از آنها در رسانه ها و محافل سیاسی و اجتماعی نگردید؟

آیا غم وابستگان و متعلقین کشته های کنر از غم بازماندگان کشته های لوگر، سنگین تر بود که برای آنها و فامیل های شان قسماقسم تجلیل و اکرام از جانب نهادهای مربوطه اداره کرزی صورت گرفت و برای اینها، هیچگونه تشریفات ویژه و خاص در نظر گرفته نشد؟

آیا مگر میان عساکر اجیر اردوی نام نهاد، در سرتاسر افغانستان، فرق وجود دارد که غم کشته شدن برخی ها در یک گوشه از وطن، در کل دنیا، جار زده می شود و از غم برخی دیگر؛ حتی در سطح ولسوالی شان، هیچگونه یادآوری صورت نمی گیرد؟

آیا برای آن تعداد افغان های که به فریب اداره اجیر و دستگاه های وابسته و زرخرید خارجی ها، جان های شیرین خود را بی ارزش نموده و بجای دفاع از خاک و ناموس وطن، خود را اجیر و غلام حلقه به گوش خارجی ها و یا مزدوران آنها نموده و بجای آنکه پیش مرگ حقیقی اسلام، قرآن و وطن باشند؛ پیش مرگ عساکر وحشی صفت خارجی و نوکران درجه یک داخلی شده، جای تاسف و تالّم نیست که اینگونه زندگی شیرین خود را فدای هوسهای باطل دیگران می نمایند و از آینده تاریک و عاقبت ننگین خود شرم نمی خورند که با وجود آنکه خون آنها برای خارجی ها و اداره دست نشانده آنها هیچ ارزشی ندارد بازهم در صفوف باطل، تبارز نموده و خود را به اهداف و پلان های پلید و شوم آنها وفادار پنداشته و به اطاعت از آنها، از اطاعت خدا و رسول سر باز می زنند و زندگی ذلیلانه زیر لوای کفر را بر زندگی افتخار آمیز تحت بیرق عزت و اسلام، ترجیح می دهند؟!؟

چرا آنها که با کشته شدن عساکر اجیر در کنر توسط مجاهدین غیور، خود را وطندونست پنداشته و در سوگ کشته های کنر دست به هزاران قسم تبلیغات زهرآمیز زده و از هیچ نوع دروغ و تهمت در حق فرزندان واقعی وطن فروگذار نکردند؛ در مورد حمله اشغالگران به عساکرنظامی در لوگر، زبان لال گرفته و هیچگونه واکنش احتجاجی از خود بروز ندادند؟؟؟

کاندیدان دروغگو که از جریان کنر، به نفع خویش استفاده کرده و به بهانه دلجویی، به تحریک افکار عمومی و تحریض احساسات مردم می پرداختند؛ چرا از جریان لوگر هیچ حرفی به میان نمی آورند و مردم شریف افغان را متوجه جنایت های آشکار و مشخص متجاوزین خارجی، نمی نمایند و آنها را نسبت به عواقب شوم تداوم اشغال، در روشنی کامل قرار نمی دهند؟!؟

آیا جز اینست که آنها نمی خواهند خود را با جهت های خاص خارجی ها درگیر نمایند و آیا این ترس، جز این تعبیر می شود که آنها می ترسند اگر در همچینین مواقعی مردم را علیه ظلم و جنایت های اشغالگران بشورانند، شاید به نتایج دلخواه شان در انتخابات نام نهاد پیش رو نرسند؟!؟
به هرحال، واقعه لوگر باعث شد تا دروغگویان، بیش از هر زمانی دیگر رسواء شوند و اینکه هیچ کسی نه خارجی و نه داخلی و نه هم آن کاندیدی که امروز دنبال فرصت طلبی است به فکر ملت افغان نیست و همه نوحی سرایی ها که در واقعه کنر بروز داده شدند؛ چیزی جز دروغ و حیله، دغل و فریب نبوده و اینکه همه نوکران غرب، بدنبال برآورده شدن منافع غرب و منافع شخصی خویش هستند و نه کدام چیز دیگر!

به امید بیداری و هوشیاری کامل ملت افغان، و رسوایی و روسیاهی بیش از پیش دشمنان وطن و قرآن!  

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx