نظــر

در دارالعلوم عالی هرات چه گذشت!

منبع: انجمن برهان

قضیه ی دارالعلوم عالی هرات از اینجا شروع می شود که حدود چهار ماه پیش تعدادی از نواندیشان دینی(سکولاران) با مهندسی شده محمد محق مشاور رئیس جمهور افغانستان، به این مدرسه مراجعه نمودند و به بهانه با هدف واحد علیه وهابیت (در حالیکه تعریف شان از وهابیت تمام کسانیکه لا اله الا الله محمد الرسول الله می گویند است) باید بنجنگیم و مذهب حنفی را تقویه کنیم، بعد از اینکه مدیران خبیر این مدرسه در جلسه دوم و سوم پی بردند که سکولاران برای تقویه مذهب احناف نزد ایشان مراجعه ننمودند بلکه برای اختلاف بین متدینین هرات نزد ایشان آمدند و مسئولین دارالعلوم در جلسه سوم سکولاران را از مدرسه خود اخراج نموده و برای شان گوش زد می نمایند که خود بهتر می دانیم چطور دعوت دین بدهیم و به خط و مش شما هیچ ضرورتی نداریم.

و بعد از اخراج سکولاران مدیران دارالعلوم عالی هرات در پی این شدند که معرفتی با این طایفه پیدا کنند و در اولین قدم بعد از تحقیق پی بردند به کفریات محمد محق مشاور رئیس جمهور و ضیای رفعت، بعد از این کفریات ضیای رفعت را جمع نموده و بعد از گوش زد نمودنش و اصرارش در اشعار کفری اش با فتوای اجماع امت اسلامی کفرش را صادر نمودند.

اینجا بود که سکولاران خواستند طرح توطئه ی خطرناک علیه این دارالعلوم بریزند که در نتیجه مدیران و طلاب این دارالعلوم را بدنام نموده و دروازه دارالعلوم از سوی دولت پلمب شود.

ضیای رفعت دست بکار شد و با شخصی به نام عبدالکبیر صالحی در تماس شد و با عبدالکبیر صالحی نزد محمد محق مشاور رئیس جمهور رفتند و بعد از اوخواستند که هرطور می شود باید این مدرسه را پلمب نمود و محمد محق به ندای ایشان لبیک گفت و مشکل را باسفارت امریکا و موسسه راند ایالات متحده امریکا که اکمال کننده سکولاریسم می باشند در جریان گذاشت، موسسه راند و سفارت امریکا بعد از رایزنی بعضی از مقامات امنیتی را با محمد محق رخ نمود و ایشان در چند جلسه طرح توطئه را کشیدند و مدیریت توطئه را به رییس امنیت ملی هرات سپاریدند و اجرایش را به خواهر زاده ظاهر عظیمی سخنگوی سابق وزارت دفاع که پسر مامای ضیای رفعت نیز می شود.

هفته موعود فرا رسید؛ رئیس امنیت ملی هرات مدیر اجرایی این طرح شد و بامقامات ایتالیایی مستقر در هرات به تماس شده و به آنها از یک عملیات بزرگ امنیتی خبر داد و ابراز نمود که بدون همکاری شما امکان پذیر نیست و آنها وعده همکاری را دادند.

جاخالییکه دو روز قبل از اجرای توطئه که از سوی عبدالکبیر صالحی یکی از طراحان توطئه رخ داد این بود که این شخص از خوشحالی در لباس نمی گنجید طی یک پست فیس بوکی همه متدینین را از قبیل دیوبندی ها، اخوانی ها، سلفی ها و صفوی ها (شیعه ها) را افراطی خواند و از دولت خواست تا مدارس و مراکز علمی شان را ببندند و به زعم خودش چند راهکار را نیز به دولت برای پلمب نمودن مراکز دینی هرات پیشنهاد نمود.

دو روز بعد و روز موعود فرارسید: ساعت 1:00 بعد از ظهر به بهانه ی ادای نماز ظهر چهار نفر برای طرح جاسازی مواد انفجاری وارد دارالعلوم می شوند، و به نماز مشغول می شوند تا اینکه طلاب دارالعلوم همه وارد طعام خانه دارالعلوم برای صرف غذای ظهر می شوند، و این چهار نفر از فرصت استفاده کرده وارد محوطه اتاقهای طالبهای مدرسه می شوند در حال رایزنی و جستجو هستند که چگونه مواد را ساعت 3:00 بعد از ظهر جاسازی نمایند که طبق معمول مدیر لیلیه دارالعلوم وارد می شود برای اینکه جستجو کند تا طالبی از غذای ظهر باز نمانده باشد که به این چهار نفر بر می خورد و از آنها که می بیند یکی زیر فرشهای سالون را می بیند و سه تن دیگر داخل اتاق ها می بینند، سوال می کند دنبال چه هستید، می گویند دنبال وضو خانه بعدا معلم لیلیه آنها را به طرف وضو خانه رهنمایی می کند و از سالون خارج و به یکی از طلاب که به صحن مدرسه است می گوید تا وضو خانه ایشان را رهنمایی نما و طالب که می خواهد ایشان را به وضو خانه رهنمایی کند ایشان از مدرسه خارج می شوند.

ساعت 2:40 دقیقه رئیس امنیت ملی هرات که در کابل حضور دارد به نیروهای ایتالیایی به تماس می شود که وقت عملیات فرارسیده تا ساعت 3:30 بانیروهای خاص امنیت ملی خود را به محل مورد نظر برسانند، و بلافاصله نیروهای ایتالیایی آماده حرکت به طرف محل عملیات می شوند.

ساعت 3:00 بعد از ظهر فرا می رسد دو ماشین سفید با نمر پلت سیاه به دروازه دارالعلوم ایستاد می شوند و چهار نفر با چند بکس کلان خود را به سرعت از یکی از ماشینها پایین می اندازند و می خواهند وارد دارالعلوم شوند که از سوی نگهبان دارالعلوم ممانعت می شوند و این چهار نفر می گویند ما افراد امنیت ملی هستیم……. وقتی می گویند از افراد امنیت ملی هستیم نگهبان دارالعلوم که از طلاب نیز می باشد می گوید بکسها را بگذارید بررسی کنم و یا بکسها را به ماشین خود بر گردانید و خودتان وارد دارالعلوم شوید و یا اینکه هریک از مسئولین دارالعلوم را می خواهید ملاقات نمایید نامش را بگویید تا صدایش زنم در دروازه با شما ملاقات نماید…. اینها قبول نمی کنند وبین نگهبان و این چهار نفر سر و صدا می شود که در این هنگام تصویر این چهار نفر از سوی یکی گرفته می شود (که یکی از ایشان بعد از بررسی خواهرزاده ی جنرال عظیمی و بچه مامای ضیای رفعت شناخته می شود) و پولیس پسته امنیتی که در ده متری وارالعلوم قرار دارد صدا زده می شود از سوی نگهبان و دو پولیس می آیند وقتی ساعت 3:15 دقیقه می شود و این افراد از بس ورخطایی به ماشینهای خود می نشینند و فرار می کند و پولیس به زعم اینکه از امنیت ملی می باشد مانع فرار آنها نمی شود…..

ساعت 3:20 از سوی پولیس که مشخص نیست مربوط به کدام ارگان بوده شخصی رهگذر از پارک پای حصار که در یک کیلو متری دارالعلوم قرار دارد، بدون مشخص بودن جرمش گرفتار می شود به سمت دارالعلوم حرکت داده می شود و نیروهای ایتالیایی با نیروی خاص امنیت ملی به محل حادثه می رسند و وارد دارالعلوم می شوند با شکستن شیشه های اتاقها و آمدن مسئولین دارالعلوم برای سوال نمودن مشکل و تکبیر و بالاشدن طلاب بالای بامها نیروهای خارجی با نیروی خاص امنیت ملی سراسیمه شده و محل را ترک می کنند و آن فردیکه از پارک پای حصار گرفتار شده که داخل لنجری در دروازه مدرسه می باشد را با خود می برند، و از سوی سکولارها و شخصی به نام راتب هروی سکرتر رئیس امنیت ملی هرات که فکر می کردند عملیات موفقانه بوده به رسانه ها بدون درنگ اطلاع داده می شود که باند بزرگ تروریستی را در دارالعلوم عالی هرات خنثی نمودند و شخصی که گویا علمیات بزرگ میزااولنگ را سازماندهی نموده را از داخل این دارالعلوم گرفتار نمودند.

اینجاست که مسئولین دارالعلوم از دولت خواهان وضوح قضیه می شوند و عملیات موفقانه نبوده است و همه زیر سوال می روند و تصویر بچه مامای ضیای رفعت شناسایی شده است، مسئولین امنیت غرض عذر خواهی به دارالعلوم می آیند ولی مسئولین معذرت شان را نمی پذیرند و دست به اعتراضات گسترده در سطح افغانستان می زنند و از هر سو ندای علمای برای حماست از دارالعلوم و وضوح خواستن موضوع بالا می شود و تجمعات بزرگی برگذار می شود.

و سکولاران سراسیمه شده با مقالات و مطالب علیه این دارالعلوم می خواهند افکار عمومی را تغییر دهند که موفق نمی شوند.

و کاملا قضیه ی توطئه به مسئولین دارالعلوم عالی هرات مشخص می شود و از ارگ و ریاست اجرائیه از مسئولین این دارالعلوم عذر خواهی می شود ولی مسئولین این دارالعلوم خواهان وضوح می شود و در اخیر برای اینکه سکوت نمایند شرط می گذارند که باید به زودترین فرصت رئیس امنیت ملی هرات که طراح این توطئه بوده برکنار شود و دولت مرکزی وعده می دهد که او را به زودترین فرصت برکنار کند.

این بود حقیقت توطئه علیه دارالعلوم عالی هرات

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx