إفتخار کائنات

نظام کندهاری

صد سلام بر روح شاه مهرويان
آن که رويش پرتو هر دو جهان

آن که از نورش پيدا شد عالمي
آن که رحمت شد بر همه عالَميان

آن که از نامش تسکين يابد دلها
آن که قولش دردها را شد درمان

آن که خُويَش راه فوز انس و جن
آن که بُويَش روح پرور عاشقان

آن که جمله کائنات را إفتخار
آن که ختم نبوت شده بر آن

آن که آفتاب از حُسن او خجل
آن که خاص است بدوستي رب سبحان

آن که محبوب است و جانان جانها
آن که صد بار نظام باد باُو قربان

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د