نظــر

تغيير روش جنگی اشغالگران در افغانستان

نوشتۀ: (امید هراتی)

بعد از رسیدن ترامپ به ریاست جمهوری امریکا، و ناکار ثابت شدن تمام روش های شیطانی ای که اشغالگران در راه تسخیر عقل ها و کشور های اسلامی در جریان سالهای متمادی گذشته روی دست گرفتند ولی نتیجه ای بجز شکست و ناکامی نیافتند، آنان تصمیم گرفتند تا روش جنگی خود را علیه مسلمانان تغییر دهند. بنابرین در پهلوی جنگ داغ توپ و طیاره و تفنگ های مختلف النوع به جنگ سرد فکری و تبلیغاتی با روش و میکانیزم جدید و خطرناکتر که کسی به آسانی به رموز شیطانی آنان پی نبرد ترکیز بیشتر کردند، و موسسات و تنظیم هایی را که از آغاز اشغال به این هدف گماشته بودند هدایات لازم دادند تا در این راستا فعالیت بیشتر نموده و با دور ساختن مردم بخصوص طبقه جوان از جهاد و مشغول ساختن آنان در مسائل کوچک دیگر که ظاهرا جنبه های دینی و اخلاقی داشته باشد زمینه فعالیت بیشتر را برای اشغالگران فراهم سازند.

چنانکه به همه هویداست، اندیشه های ترامپ نسبت به هر طاغوتِ پیشتر از او، فرق بسزایی دارد، زیرا ترامپ به حیث شخصیت تجارت پیشه؛ در فکر بدست آوردن مزایای منفعتی و پولی خود بوده، و در ابتدا او جنگ 16 ساله افغانستان را که به هزینهء تریلیونی به اقتصاد امریکا نقصان در آورد، بی نتیجه خواند و اصرار بر خروج نیرو های امریکایی از افغانستان داشت.

این اندیشهء ترامپ از مفکوره آنی وی نبوده، بلکه او قبل از رسیدن به ریاست جمهوری امریکا نیز چنین نظریه یی را داشت، چنانکه وی در سال 2011 م در صفحه انترنتی خود نوشت «چه وقت به ضایع کردن پول های مان در بازسازی افغانستان پایان میدهیم؟ اول باید کشور خود را بسازیم». اما مشاورین و اعضای کانگرس امریکا که سهم داران کمپنی های تولیداتی اسلحه جات، موتر های نظامی، تانک ها و طیاره های مختلف النوع هستند؛ با در نظرداشت ارتقای تجارت خویش اصرار بر تداوم جنگ بخصوص در افغانستان کردند، و بالاخره ترامپ را مجبور به پذیرش جنگ تحمیلی در افغانستان ساختند. اگر چه او به این نظریه مشاورین خود قناعت کرد، اما پذیرش تداوم جنگ در افغانستان را مشروط به بدست آوردن هزینه و مصارف جنگ از معادن افغانستان خواند، و تمامی رهبران امریکایی و مشاورین ترامپ درین شرط با او توافق نمودند.

امروز کشور ها بر سر منفعت و سرمایه که رکن اساسی کاپیتالیزم و نظام های غربی و شرقی است، بر یکدیگر میتازند، و لقمهء دهن کشور های فقیر را می ربايند که درین راستا کشور ما افغانستان اشغال شده نیز میدان هموار برای رقابت ابرقدرتان چینی، روسی و امریکایی گردیده است، و هر یک از آنها تلاش مینمایند تا با مهارت و تکتیک های خاص طرف مقابل خود را گول زده و لقمه را خود نوش جان کند.

اشغالگران همه میدانند که افغانستان سرشار از معادن و ذخایر قیمتی و دست ناخورده است، و تا حال هیچ نوع استفاده یی از این معادن و ذخایر صورت نگرفته است. بدین سبب امريکاييهادر طول 16 سال اشغال خود با چل و نیرنگ های مختلف تلاش نمودند تا این ثروات هنگفت ملت مظلوم ما را یا همه به تاراج ببرند، و یا حد اقل بتوانند مصارف جنگی گذشته و آینده خود را از این معادن بدست بیاورند. ولی با این همه سعی و تلاش های همه روزهء حربی، فکری و رسانه یی همه نیرنگ های شیطانی شان در گذشته نقش بر آب گردید و بی نتیجه ماند، لذا اکنون امریکا میخواهد تا با این تاکتیک جدید که همانا ترکیز بیشتر بر چپاول و به یغما بردن ثروت افغانستان است آخرین چانس خود را در این کشور بیآزماید، اگر موفق شد خوب، ورنه بساط اشغال خود را جمع نموده و این مصارف گزاف جنگی را دیگر تحمل کرده نتوانسته پا به فرار میگذارد.

چنانکه اریک پرنس مالک شرکت امنیتی بلک واتر میگوید: «تنها در ولایت هلمند حدود یک تریلیون دالر مواد معدنی وجود دارد». قابل ذکر است که اگر تنها ذخایر لیتیوم هلمند که در جهان کمیاب است و قابلیت استفاده بیشتر در موبایل و کامپوتر و اشیای هوشمند دارد مورد استخراج قرار گیرد، افغانستان را به رفاه اقتصادی در سطح جهان میرساند.

استیفن لیدمن که از جمله دانشمندان ایالات متحده امریکا و پژوهشگر و تحلیلگر میباشد مینویسد: «اهداف حضور امریکا در افغانستان عبارت از کنترول کشور، استعمال آن برای امتداد لولهء گاز و نفت، به محاصره کشانیدن چین و روسیه از طریق پایگاه های نظامی و غارت منابع غنی معدنی این کشور که احتمالا تریلیون ها دالر ارزش دارد، میباشد».

آژانس خبری رویترز مینویسد که اشرف غنی با ترامپ در دیداری در داخل قصر سفید موافقت نمود که میتوان با توسعه مواد معدنی نادر و سنگ های قیمتی افغانستان امنیت ملی و رشد اقتصادی افغانستان را فراهم ساخت. و ترامپ نیز از نتایج این دیدار خرسند به نظر آمد و گفت: این دیدار دیدار خوش آیندی بود.

اخیرا ترامپ در بیانیه یی به صراحت گفت که ما دیگر بازسازی نمی کنیم، یعنی (نیروی ما در افغانستان بخاطر بازسازی نیامده بلکه اهداف اقتصادی و جهانی دارد).

از این لحاظ امریکا و ترامپ در استراتیژی جدید با مشورهء رؤوس شیاطین خود به تغییر روش و مورال جنگی خود پرداخته، و به این نظر شدند که موقف اخیری که میتوان در برابر طالبان اتخاذ نمود این است که: لباس عساکر جنگی خود را باید تغییر بدهیم، و لباس عادی محلی در شکل کمپنی های خصوصی بر تن کنیم، زیرا با این تکتیک از یک لحاظ تلفات نیرو های ما کم میباشد چون در بین مردم شناخته نمیشویم تا مورد هدف قرار گیریم. و از طرف دیگر به هدف خاص خود که همانا استخراج معادن افغانستان است زودتر میرسیم.

از تحلیل بالا معلوم میشود که اشغالگران تصمیم کامل دارند که هزینهء جنگی خود را به هر قیمتی که باشد از افغانستان بدست بیاورند، باید معادن و ذخایر مختلف کشور را استخراج کنند. و کسانی را که مانع رسیدن آنان به معادن افغانستان میشوند از راه خود به هر وسیله یی ممکن دور سازند. آنان برای رسیدن به این استراتیژی جدیددر کنار استفاده از نيروی جنگی از مردم، متنفذین قومی، قوماندانان جهادی سابق و بزرگان دینی استفاده میکنند، تا به هدف خود نایل گردند.

اگر این روش و تاکتیک جدید راه یابد، مردم افغانستان دیگر به پيمانۀ سابق شاهد عساکر امریکایی با لباس های جنگی و با اسلحه های لیزری در مقابل خود نخواهند بود، بلکه مزدوران شان را با لباس های محلی و قیافه، عباء و قباء شرعی، و حتی با لنگی و ریش مردم محلی خود در محل هایی که معادن و ذخایر وجود دارد خواهند دید که برای امریکايیها کار میکنند، و هدف آنان را اینها به طرق مختلف، بوجه احسن و به قیمت خیلی نازل به تحقق می بخشند.

پس امریکاييها با وسایل و اسباب مختلف اعم از پروژه ها و موسسه های راه و سرک سازی، شفاخانه و مکتب سازی، حفر چاه ها و پل سازی و با نام های دیگر، مردم محل و مجاهدینی را که در نزدیکی معادن هستند سرگرم ساخته و خود اقدام به استخراج معادن مینمایند. و کسانی را که سد راه آنان قرار گیرند یا توسط هدایا و تحفه ها و حتی اعطای پول های هنگفت توسط تاجران، متنفذین قومی، و علمای دینی رام ساخته و به نفع خود برمیگردانند. ویا ترور وتصفيۀ جسدی و یا شخصیتی نموده و از راه خود دور میکنند!

لذا مجاهدین بطور خاص بحیث مدافع و محافظ دین و سرزمین اسلامی، و مردم غیور منطقه بطور عام باید متوجه باشند، و خود را از دسیسه ها و نیرنگ های شیطانی کفار و منافقین آگاه سازند، و با وسایل مختلف مانع تحقق یافتن اهداف شوم اشغالگران و حامیان شان در منطقه گردند. و درین راستا هرگز سهل انگاری و بی توجهی ننمایند.

از اینکه مجاهدین به خاطر دفاع از ارزش های دینی و نوامیس مسلمانان برخاسته اند، جان و مال خویش را قربانی این هدف والا کرده اند، و تا حاکمیت کامل شریعت از مبارزه و اسلحه دست بردار نیستند، لذا در چنین شرایط حساس که دشمنان مسیر، ظهور، گشت و گذار خود را محدد نموده و به چهره های جدید ظاهر می گردند، برای ناکام ساختن این برنامه و هدف آنان که چور، چپاول و به یغما بردن سرمایه این کشور است، نکات ذیل را مورد توجه جدی خویش قرار دهند:

هر نوع مصالح امریکایی ها و حامیان شان را مورد هدف قرار داده و از بین ببرند.

از فعالیت های مغرضانهء امریکایی ها و موسسات خارجی و داخلی ای در منطقه که نفع آن به حکومت و امریکایی ها میرسد جلوگیری نمایند.

از معادن و ذخایری که در مناطق تحت حاکمیت مجاهدین قرار دارند و در حقیقت مال و ثروت عموم مسلمانان میباشند حفاظت و حراست کامل کنند.

جهت ارتباطات حسنه میان مردم و مجاهدین زمینه سازی نمایند.

شبهات و پروپاگندهایی که علیه جهاد و مجاهدین در منطقه صورت میگیرد با دلایل قاطع و اسناد رد کنند.

محافل دعوتی و گردهم آیی های بیدارگرایانه جهت تنویر اذهان مردم منطقه ایجاد نمایند.

چال ها و نیرنگ های اشغالگران و حامیان شان را شناسایی و به مردم معرفی کنند.

در تربیه جهادی امت تلاش نمایند، تا احساس فداکاری و قربانی در راه اسلام در آنها زنده گردد، و لا قدرالله تجربه گذشته که گرفتن سلاح بدون تربیه جهادی و نتایج وخیم آن بود، دوباره تکرار نگردد.

و اخیر از احکام و حدود الهی، چنانچه همیشه در بیانات امیر المومنین حفظه الله نیز به آن اصرار صورت میگیرد حفاظت کامل نمایند، و هرگز درین راستا با کسی تنازل و گذشت ننمایید.

وتلاش نمایند اوصافی را که الله متعال برای مجاهدین در دو آیت پیهم بیان داشته است در خود پیدا کنند، تا از آن وعده یی که الله تعالی برای مجاهدین داده است مستفید شوند، الله متعال در وصف مجاهدین میفرماید: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِين) سورة التوبة / 111-112.

ترجمه: بی‌گمان الله از مؤمنان جان‌هايشان و اموال‌شان را خريده است، به (بهاى) اينكه بهشت برای آن‌ها باشد. (بدین صورت که): در راه الله جنگ می‌کنند، پس می‌کشند، و کشته می‌شوند، (این) وعده‌ی حقی است بر او، (که) در تورات و انجیل و قرآن (آمده است) و چه کسی از الله به عهدش وفا دارتر است؟! پس شاد باشید، به داد و ستدی که شما با او کرده‌اید، و این همان کامیابی بزرگ است. ﴿111﴾ (آن‌ها) توبه‌کنندگان، عابدان، سپاس‌گزاران، روزه‌داران، رکوع‌کنندگان، سجده‌کنندگان، فرمان‌دهندگان به معروف و بازدارندگان از منکر، و حافظان (و نگه‌دارندگان) حدود (و احکام) الهی هستند، و مؤمنان را بشارت ده. ﴿112﴾.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x