غزل/ ثاقب خپلواک

ثاقب خپلواک

شور د نغمو ، راګ د ټپو ، یې زمزمو کې غلې
درز د چمبو ، شرنګ د بنګړو ، مهینو زړو کې غلې

نی د شپانه ، غیږ د راغۀ ، شوې د بیدیا فلسفه
سپېنو رمو ، لمن د غرو ، ښایسته چینو کې غلې

ځوږ د ناسوت ، او جبروت ، خوږه نغمه د لاهوت
ته په جذبو ، او ولولو ، تار د تسپو کې غلې

د سترګو رپ،د زړونو ترپ،خوند کړي د میو تر غړپ
وې د لیمو ، کږو وږو ، تورو بڼو کې غلې

د مینې یون ، چې لري شتون ، لولې ټپې د پاڅون
وار د نیزو ، کړي له لېمو ، تورو رنجو کې غلې

لکه ګلاب ، د مینې باب ، یې د سوالونو ځواب
راج د سپرلو ، څانګو کږو ، پاڼو پستو کې غلې

وړي له ښکلا ، رنګ د مسکا ، کله شي مینه زما
سپینو سپیدو ، د نور غرمو ، ثاقبه ! شپو کې غلې

ثاقب خپلواک

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د