غزل/ رحمت الله منيب

رحمت الله منيب

په ضمیر کي چې لړزان د اوښکو راشي
زلزله شي او طوفان د اوښکو راشي

احساسات د خواخوږي پکې څرکند وي
چې له سترگو یې باران د اوښکو راشي

د نړۍ د ړنگېدو شیبه یې بوله
له یتیم زړه چې ضربان د اښکو راشي

په وجــــود کې به یې نوی روح پیدا شي
که یی څاڅکي په گرېوان د اوښکو راشي

د غزل زمکه به بیرته زرغـــونه شي
که منیب ته قلمدان د اوښکو راشي

تبصرې (1)