نظــر

کشفِ رادیکالیسمِ نصابِ معارف افغانستان! 

نویسنده: داکتر محمد دروازی
انستیتیوت مطالعاتِ استراتیژیک افغانستان که بی بی سی هر از گاهی از آن استمداد منبع میکند و مدیریتِ معروف دارد، تحقیقی را به نشر رسانیده است که در آن تحقیق، گویا عوامل رادیکالیسم یعنی بنیادگرایی را که در اصطلاحِ رائج مرادفِ افراطگرایی است در نصاب تعلیمی معارف افغانستان از صنفِ دوم تا دوازدهم درمضامین آموزش قرآن کریم ومضمون تربیهء دینی کشف کرده است.
این تحقیق روی حروف نقطه گذاشته و حقیقت نواندیشی دینی وحقیقت آرمان و اهداف خود را و سطح التزام خود به قوانین افغانستان را آشکار ساخته است و در بیش از صد صفحهء خود مسلمان بودن را مرادف افراطیت معرفی کرده!
اما این تعلیمات افراطی عبارت از چه اند؟
در چند صفحهء اول به تعریف دین پرداخته وتعریف دین را از کارل مارکس، ماکس ویبر، کارل پوپر، هایدیگر و بقیه ملاحده یا هستی شناسان یا عیسویان غربی نقل کرده است که دین زادهء اوهام وتصورات بشری است و…
بعد ازاین مقدمه به صلبِ مطلب رفته نمونه های را از تعلیمات اسلامی برشمرده است که نقاطِ عمدهء آن این است:
۱- تحقیق انستییتیوت مذکور مثلا در صفحهء 51 خود بر این متن نصاب معارف “هدف از زندگی پرستش وعبادت خدای متعال است” اعتراض کرده است، نه این اعتراض که خدمت به جامعه هم عبادت است، بلکه این اعتراض که این عبارت دگم اندیشی وجزم گرایی است!
۲- همچنان درصفحهء 55 خود بر ذمّ بت پرستی درمضمون تربیهء دینی که ترجمهء آیاتی از قرآن در بارهء بت پرستی واینکه بتها سود وزیانی برای انسان رسانیده نمیتوانند اعتراض نموده است، زیرا این تعریفِ یک طرفه ازخدا شناسی است وبه ذوق واحساس هنری شاگرد صدمه می‌رساند!
۳- همچنان درجای دیگری بر سلام مسلمانان و براستفادهء نام مسلمان بجای انسان، و بر این متن درنصاب معارف که کودکان بزرگان و استادان را احترام میکنند و دست بزرگان را میبوسند اعتراض میکند که این ترویج فرهنگ ناسیونالیستی است وطفل را دنباله رو ومطیع پدر ومادر واستاد وبزرگ تربیت می‌کند!
۴- همچنان برکلمهء دین وحصر آن در اسلام اعتراض کرده وگفته این رادیکالیسم است که بقیه ادیان ابراهیمی -مانندِعیسویت ویهودیت- ذکر نشوند تنها اسلام ذکر شود، یعنی باید دین عام باشد!
۵- همچنان رادیکالیسم بزرگ دیگر در نصاب معارف افغانستان اینکه چرا تعریف دینی از نکاح کرده است؟
زیرا از نظر این تحقیق وقتی نصاب برای شاگرد می‌آموزاند که نکاح عبارت از رفع حرمتِ جنسی میان زن و مرد از طریق ازدواج است افراط گرایی کرده است، چونکه ازدواج غیر از این مسئله استفاده های زیادی دارد و رابطه میان زن ومرد از طریق نکاح یک تعریف قدیم ازدواج است که در دنیای کنونی درصددِ ازبین رفتن است!
یعنی پوست کنده می‌گوید ارتباط جنسی که اکنون در غرب میان دو مرد یا دو زن صورت می‌گیرد نیز ازدواج است و نصاب معارف افغانی طفل را به این تربیت نکند که ازدواج تنها رابطه مرد و زن در شکل معین را می‌گویند!
۶- همچنان اعتراض کرده است که چرا نصاب معارف افغانستان عکس بیت المقدس را بحیث جای مقدس برای مسلمان معرفی کرده واز حق یهودیان یاد نکرده است!
این نمونه هایی است از رادیکالیسم که تحقیق مذکور کشف کرده است!
فکر کنم نیاز به تبصره ی نیست؛ جز همینکه روان شناسی لهجه وموقعیت چنین تحقیق بوی زور وزورگویی میدهد، بوی پا گذاشتن بر دهان وروی اکثریت مسلمان وقانون وپیشوندِ دولت، و تهدید که اگر کسی اینجا زین بعد از هویت اسلامی خود حرف میزند وصیتش را بکند وکفنش را بدوزد. وانا لله وانّا الیه راجعون.
در کلیله و دمنه است در قصهء گاوسیاه:
 «من همان وقت خورده شدم که گاوِ سفید خورده شد»!
ټاګونه
ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Close
Close