نظــر

ردِ تهمت

عبدالغفار سربڼ

مردک روانی که دوره ای بیماری ای دائم الخمر و شرابخوری را تازه تازه گذشتانده بود در کشور یکه تاز آمریکا وقتی بر سریر حاکمیت تکیه زد، در پی یک توطئه ای خود ساخته insid job و تهمت بر یک قوم تازه فارغ شده از جنگ آزادی طلبانه، اعلان کرد که دنیا و نظم ان مثل قبل از یازده سپتامبر باقی نمی ماند و تاریخ به قبل ازآن وبعد ازآن تقسیم گردیده است و به بهانه حمایت از تروریسم و دهشت افگنی با اعلان جنگ صلیبی ، کشور جنگزده ولی فاتح راکه از منافع آمریکا و آزادی ان دفاع کرد ه بود و تا سه ملیون از نفوس خودرا از دست داده بود مورد هجوم نظامی قرارداد و از ترس همین کشور ویران ۴۹ کشور دیگر ودزدان وخائنین وطنی را نیز حلیف وهمراه خود ساخت واینک بیست سال است که شاخ ودندان خود را درینجا میشکند جای بسیار افسوس است که تکنوکرات های تند مزاج وطنی و روافض ایرا نی حتی تا همین اکنون همان دروغ بیست سال پیش را که در دنیا هیچ کس و حتی همانانی که این تهمت را ساخته بودند به آن باور ندارند، تکرار ونشخوار میکنند که بود نبود یک القاعده بود و آمریکا را مورد هجوم قرار داد و طالبان ایشان را پناه داده بود و باید از ایشان انتقام گرفته شود اگر اینها نابود نه شوند باز امنیت دنیا را تهدید به وحشت میکنند وغیره…

ولی ان زمان گذشت و همه میدانند آمریکا بنا به گفته های برژینسکی سیاست گذار آمریکایی و سکرتر خارجی حتی قبل از هجوم روسی طرح پیاده کردن و ایجاد پایگاه نظامی را در افغانستان داشته اند و روس را با بازی های استخباراتی به اشغال ان وادار کرد و تشویق کرده تا ان کشور را آنقدر ویران و محتاج سازد که به اسارت و اشغال ناتو تن در دهد و قدرت مقاومت نه داشته باشد خوب دیده شد که حساب غولان ناتو وشریکان وطنی آنها غلط بود واکنون با خواری و حقارت باید ازین خطه امپراطور شکن فرار کند.

واما تهمت مشهور اصلا تا به همین اکنون نه بر طالبان ونه بر القاعده ثبوت نه شد هنگامیکه وزیر خارجه سعودی ترکی فیصل با آخرین اختار بوش در حضور امیر المومنین ملا محمد عمر رح از تباهی ویران شدن کامل کشور و تهدید حمله اتمی یاد کرد ویک نماینده سی ای ای وای اس ای هم حاضر بودند ، از ایشان پرسید که ثبوت چیست تا او را به محکمه یک کشور اسلامی بسپارد زیرا به دست غیر مسلم اورا نه خواهد داد در جواب گفته شد که این ویدیوی اعتراف , باز از ایشان پرسیده شد که مطابق به قوانین کشور های غربی آیا یک نوار تصویری که فقط سخن زده شود مدرک و سند جرمی شناخته میشود وایا پولیس آنرا برای گرفتاری کافی میداند جواب ان آقایان نه بود آنگاه برای شان گفته شد که آنچه را خود نمی کنید چرا از ما میخواهید در حالیکه ما دعای سر ان مرد را در هر نماز میکنیم تا زنده باشد که کسی نه گوید که امارت و طالبان اورا پنهانی مثل دیگران در بدل پول کشتند ودرست درهمین هنگام به طرف نماینده ای اس ای نگاه میکرد.

اینهمه افسانه نیست در خاطرات بسیاری که در آنجا بودند انعکاس یافته ازجمله بابر و ترکی
ازجانب دیگر ان تهمت و دعوا از همان شروع خیلی را بشگفت انداخته بود.

۱ کشوری که پشه در فضای کشورش از چنگ رادار و آواکس واف شانزده ها پرواز کرده نمیتوانند واما اگر حمله اولی سهل انگاری بیخبری بود چرا هیچ نیروی جلوی حملات بعدی را که بیشتر از ۷۰ دقیقه دوام داشت نه گرفت آخر حمله راکتی روس و چین تمام آمریکا را ظرف چند دقیقه نیست و نابود کرده میتوانست اگر همنوایی و توافق قبلی در میانه نه بود ه باشد پس چرا هیچ نظامی مجازات نه شد.

۲ چرا دو تا جت که بر فضای کشور گزمه می گشتند به زمین برگشتانده شدند درهمین گیرودار.

۳چرا سومین عمارت زیر نام ولتریت سنتروم نمبر هفت بدون اینکه مورد اصابت طیاره قرار گرفته باشد بدون هیچ دلیل طوری به زمین نشست که گویی زنده به گور شد اگر چه حتی یک پارچه هم از آن دو عمارت منفجره به سر این یکی نه ریخته بود بنا به اظهار متخصصین ساختمانی به زمین نشستن این تعمیر کاملا مثل ویران کردن قصدی عمارات کهنه غرض اعمار مجدد بود بعدا یکی از نگهبانان گفته بود که گروهی چند روز قبل برای بررسی تخنیکی سلامتی عمارت آمده بودند که قبلا او ایشان را نه دیده بود پس همه پر از شک است.

۴اکنون مهمترین بخش این درامه آتش سوزی نفت طیاره دود سیاه وابی دارد نه سفید و پر از گرد و ذره های کوچک درینجا هرچه سوخت یک سوم خاک ودود و ذره های نا پیدا گشت و دوسوم باقی ماند شک به انفجار بیشتر است از اینکه اتش سوزی انها را ویران کرده باشد از همه مهمتر اینکه نظر به داشته های علمی ستونهای جانبی همه از آنگونه فولادی ساخته شده بودند که در برابر اتش سوزی با گرمای ۱۵۰۰درجه سانتیگراد مقاومت داشتند و درحالیکه بلند ترین درجه اتش سوزی در اثر ریختن و حتی انفجار ماشین طیاره به ۵۰۰ درجه نمی رسد، پس چه معجزه وجاودی ویا کرامات القاعده به کار بست که این قانون فیزیک به خواهش آنها عمل کند ونه به طور معمول بلی حتی ازین ستون های اساسی هم اثری نماند تا در لابراتوار مورد تحقیق قرار داده شود.

زمانی هم سر وصدا به راه انداخته شد که اداره ای را از پارلمان مامور ساخته اند ولی آنقدر این بازرسی را طول دادند که جنگ با عراق را باز هم با تهمت دیگر وجود اسلحه کشتار جمعی واتمی و حمایت از القاعده شروع کردند وکنگرس اصلا آنرا پشت گوش کرد و تا آنوقت در کشور جنگزده ویران ما از صد هزار نفر بیشتر کشته واز پنجاه هزار بیشتر زندانی شده بودند تا امروز کس نه دانست که بنا به کدام مدارک و اسناد و یا حتی کدام تماس تیلیفونی یا پستی ویا پیامګیر ، رهبر القاعده فرمان حمله بر ان مراکز تجارتی را داده باشد جالب اینست که حالا خود نیز خجالت می کشند که ان دروغ شاخدار را و تهمت بر عراق را مثل قبل سرزبانها بیاورند فقط چندتا مزدور وطنی گاه گاه آقایان آمریکایی خودرا با ذکر ان افتراات سرافکنده میسازند به همین دلیل پا به فرار اند تا ان درامه را در گورستان تاریخ دفن کنند ( یاد اورشوم تا انصاف قائم گردد که در دنیا رسم چنان بود که سرداران نظامی در نتیجه راندن بیگانگان رتبه مارشال می گرفتند در اینجا به پاس آوردن همسنگر شدن با اشغال گران دو کس این منصب را کمایی کردند بد نام ترین آدم نماهای تاریخ قسیم و دوستم ترکتباران).

۵ هنوز هجوم به کشورما آغاز نه گشته بود که روشن دلان کشور های غربی با تعهدی که با علم و مطبوعات میدیا داشتند در مدیریت این درامه از خارج وان هم از ویرانکده ای چون افغانستان شک کردند و خود مستقلانه با وجود موانع وتهدید وتحدید به تحقیق شروع کردند که درنتیجه چه اروپایی هاو چه آمریکا یی ها و حتی روسها آنرا کار استخبارات خود آمریکا دانستند و گفتند که افتادن بلند منزل ها محصول تصادم طیاره نه بلکه بعد از تصادم انفجار همزمان درونی از داخل ساختمانها بوده ودر انفجار ازچنان ماده استفاده شده که اولا درجه حرارت در اتش سوزی بالاتر از ۱۵۰۰ درجه باشد تا ستون ها طوری بغلطند که گویی به زمین فرو رفتند ونه اینکه به پهلو بغلطند در آن صورت تمام ساختمانهای نزدیک همه به ویرانه بدل می گشتند بسیاری از کارمندان اطفاییه تصدیق کردند که این اتش سوزی نفتی نیست و عده ای ره روان نیز صدا های مهیب انفجار را شنیده بودند نظیر انفجارات کنترل شده ساختمانهای کهنه.

۶ مضحکه اصلی وقتی فاش شد که بی بی سی خبر تصادم طیاره دوم را ۲۵ دقیقه قبل از وقوع آن به بینندگان رساند طیاره دوم ساعت ۹:۱۵ اتفاق افتاد ان دستگاه خبر را به ساعت ۸:۵۰ ابلاغ کرد چه کس بیشتر ازین رسوا شده است ولی شرم مردمان با شرف دارند نه آدم خواران دروغگو.

۷ بی پایه بودن اتهام مردم را در دنیا به شک انداخت و درامه سازان پی درپی تلاش کردند با ساختن ویدیو های دروغین بار بار حادثه را به دوش القاعده بنویسد ولی مردم پس از نشر هر ویدیو بیشتر به شک افتادند تا که ده ها تحقیق دانشمندان غربی این پیشامد را یک بهانه برای هجوم و اشغال و حضور در افغانستان قلمداد کردند و امروز جز سفهای نابخرد به انجام آن از جانب القاعده باور ندارد گفته شده که دستگاه استخبارات آنرا طرح و اجرا کرده حمله به عراق این گمان را به باور بدل کرد.

فکر کنم برای رد تهمت بیست ساله همینقدر کافی باشد تا دهان کج گندیده ای قاتلان ۵ ملیون افغان و عراقی و مومن و صد ها هزار زخمی و اسیر ، برای ابد بسته شود اگر چه شک دارم که این بیمایگان اندکی وجدان داشته باشند.

رسوایی بی مانند و تاریخی هنګامی اتفاق افتاد که با افتخار اعلان کردند که رهبر القاعده را در کشور متحد درجه اول و خط اول جبهه جنګ با ترور در پاکستان طی یک عملیات کامیاب نابود کردند هیچ کشور دنیا نه سازمان ملل و شورای امنيت نه مردم کشورهای مدعی حقوق انسان از همه مهمتر عرب ها و مسلمانان ونه هم حکومت کابل به عنوان اعتراض نه ګفتند که که ناتو وامریکا و شرکا پس شما در افغانستان برای چه ګوه خوردن امده بودید حال حالګم شوید و بروید
نزدیک است که ۴۹ کشور مهاجم ومتحلفین کشور مارا ترک کنند ولی با سر افکنده گی زیرا دران زمان که هجوم کردند کشور ویرانتر و زخمی تر از افغانستان در تمام گیتی وجود نداشت و امروز که ازآن فرار میکنند حال بهتر ندارد ای وطنداران کشور پر از خائنین ملی است هشیار و خبر دار باشید که جز خود شما هیچ همسایه دور و نزدیک دل نمی سوزاند شما را مجبور و ناتوان میخواهد انسانی راکه چندین بار آزموده اید و دیده اید که شما و خاک شما را با بیگانه در برابر پول معامله کرده است از خود برانید وبا وجود همتباری همکیشی همزبانی ظاهر زیبا وخوشزبانی مورد باور قرار نه دهید بلکه فقط تقوی و وفا نیکنامی و نیکوکاری را ملاک اعتماد خود بسازید دینی دارید که خیلی روشن است دشمن بت پرستی پهلوان و قهرمان پرستی و رب النوع پرستی است فقط به دین خود توصل و امید ببندید.

بیعت کنید به آن نظامی که عدالت راوقانون الهی را منبع حکمرانی میداند نه منفعت طلبی زبردستی آدم بر آدم را.

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx