دیني، سیرت او تاریخ

اسلامي تمدن او تاریخ لیکنه

لیکنه:مروان پاشا

ژباړه: مولوي محبوب شاه ساجد

مسلمانانو د نړۍ د نورو ادیانو په پرتله خپل اسلامي تاریخ ته ډیره زیاته توجه کړي او په دغه فن کې یې ساری نسته، اسلامي تاریخونه ډېر مستند او کره دي، ځکه په دیني روحیه لیکل سوي دي تر څو د راتلونکي نسل لپاره محفوظ او کره مأخذ وي.

جرجي زیدان وایي:
مسلمانانو تر نورو ملتونو ډېر زیات د تاریخ په برخه کې پر مختګ لري او کتابونه یی لیکلي دي چي د کشف الظنون کتاب مؤلف د ۱۳۰۰ تاریخي کتابونو یادونه کړي ده او دا شمیر یوازې د هغو کتابونو دی چې په شرحه کې یې نور تاریخونه هم لیکل سوي دي او یا پر تلخیص باندې تاریخونه لیکل سوي دي، هغه کتابونه چې مغولو وسوځول او یا استعمار غلا کړل کشف الظنون نه دی ذکر کړي.

پر مځکه باندي د انسان د پیدایښت څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ داسې ملت او تمدن نسي پیدا کولای چې د مسلمانانو په شان تاریخي تالیفات ولري.

د تاریخ ډولونه او اقسام:
په اسلامي تمدن کې د تاریخ لیکنې مختلف اقسام موجود دي لکه سیرت او د معین شخص تاریخ څخه نیولې( لکه نبوي سیرتونه، د ځینې ستر اشخاصو ، بادشاهانو تاریخونه) د ښارونو تر تاریخونو پورې(لکه د مکي ، مدیني ، بغداد او..) د هیوادونو تاریخونه (لکه د مصر ، عراق ، شام او..) د علومو تاریخونه یعنې د کوم فن د اهلو (لکه د حافظانو ، اطباوو ، فقهاوو ، محدثینو ، مفسرینو ، صوفیانو ، شاعرانو او..) یا عمومي تاریخونه (لکه د یعقوبي، طبري ، ابن خلدون او..)

په لاندې لېست کې د اسلامي تمدن مشهور مؤرخین مختصر در پیژنو ، چې هر یوه یې څو ستر جلده تاریخونه لیکلي دي.

متقدمین مورخين:
عروة بن الزبير (وفاة 94 هـ/713 م)
أبان بن عثمان بن عفان (وفاة 105هـ/723 م)
وهب بن منبه (وفاة 114 هـ/738 م)
محمد بن مسلم الزهري (وفاة 124 هـ/742 م)
موسى بن عقبة ( وفاة 141 هـ)
ابن إسحاق (وفاة 151 هـ/768 م)
أبو مخنف (وفاة 157 هـ/774 م)
ابن عبد الحكم (وفاة 187 هـ/ 871 م)
ابن الكلبي (وفاة 204 هـ/ 819 م)
الواقدي (وفاة 207 هـ/ 823 م)
عبد الملك بن هشام (وفاة 218 هـ/ 833 م)
محمد بن سعد البغدادي (وفاة 230 هـ/ 845 م)
خليفة بن خياط (وفاة 240 هـ/ 854 م)
محمد بن قتيبه الدينوري (وفاة 276 هـ/ 889 م)
الزبير بن بكار (وفاة 256 هـ/ 870 م)
أبو حنيفة الدينوري (وفاة 282 هـ/ 895 م)
البلاذري (وفاة 279 هـ/ 892 م)
اليعقوبي (وفاة 284هـ/ 897 م)
أبو بكر بن أبي خيثمة (وفاة 279هـ/ 892 م)
محمد بن جرير الطبري (310 هـ/ 923 م)
أحمد بن فضلان (وفاة بعد 349 هـ/ 960 م)
أحمد بن أعثم (وفاة 314هـ/ 926/27 م)
أبو محمد الهمداني (وفاة 336هـ/ 945 م)

د  عراق او فارس مورخین:
الصولي (وفاة 335 هـ/ 946 م)
المسعودي (وفاة 346 هـ/ 955 م)
ثابت بن سنان (وفاة 365 هـ/ 975 م)
الساجاني (وفاة 380 هـ/ 990 م)
مسكويه (وفاة 421 هـ/ 1030 م)
أبو الريحان البيروني (وفاة 440هـ/ 1048 م)
هلال الصابئ (وفاة 448 هـ/ 1056 م)
الخطيب البغدادي (وفاة 463 هـ/ 1071 م)
أبو الفضل البيهقي (وفاة 470 هـ 1077 م)
أبو الفرج بن الجوزي (وفاة 597 هـ/ 1201 م)
ابن الأثير الجزري (وفاة 630 هـ/ 1233 م)
محمد عوفي (وفاة 640 هـ/ 1242 م)
محمد بن علي الراوندي (وفاة 643 هـ/ 1245 م)
سبط ابن الجوزي (وفاة 654 هـ/ 1256 م)
حمد الله المستوفي (وفاة 750 هـ/ 1281 م)
ابن بيبي (وفاة بعد 670 هـ/ 1281 م)
عطاء ملك  الجويني (وفاة 683 هـ/ 1283 م)
ابن الطقطقي (وفاة 709 ه‍ـ/ 1302 م)
رشيد الدين  الهمذاني (وفاة 718 هـ/ 1318)
وصاف الشيرازي (وفاة 719 هـ/ 1323 م)
ابن الفوطي (وفاة 723 هـ/ 1323 م)
شرف الدين علي يزدي (وفاة 858 هـ/ 1454 م)
مير خواند (وفاة 903 هـ/ 1498 م) – روضة

د مصر ،  سوریی ا و فلسطین مورخین:
شمس الدين المقدسي (وفاة 380هـ/ 990 م)
المسبحي (وفاة 420 هـ/ 1029 م)
ابن القلانسي (وفاة 555 هـ/ 1160 م)
ابن عساكر (وفاة 571 هـ/ 1176 م)
أسامة بن منقذ (وفاة 584 هـ/ 1188 م)
عماد الدين الأصفهاني (وفاة 597 هـ/ 1201 م)
ابن العديم (المتوفى: 660هـ)
عبد اللطيف البغدادي (وفاة 629 هـ/ 1231 م)
بهاء الدين بن شداد (وفاة 632هـ/ 1235 م)
سبط ابن الجوزي (وفاة 654 هـ/ 1256 م)
ابن العديم (وفاة 660هـ/ 1262 م)
أبو شامة (وفاة 665 هـ/ 1267 م)
ابن خلكان (وفاة 681 هـ/ 1282 م)
الأدفوي (وفاة 685 هـ/ 1286 م)
صلاح الدين الصفدي (وفاة 696 هـ/ 1296 م)
أبو الفداء (وفاة 732 هـ/ 1331 م)
شهاب الدين النويري (وفاة 733 هـ/ 1333 م)
ابن سيد الناس (وفاة 734 هـ/ 1334 م)
المزي (وفاة 742 هـ/ 1341 م)
الذهبي (وفاة 748 هـ)
ابن كثير (وفاة 774 هـ)
ابن الفرات (وفاة 807 هـ)
أبو العباس القَلْقَشَنْدِيّ (821 هـ)
تقي الدين المقريزي (وفاة 845 هـ)
ابن حجر العسقلاني (وفاة 852 هـ)
بدر الدين العيني (وفاة 855 هـ)

د ال مغرب او اندلس مورخین:
ابن جلجل عام (332 هـ)
ابن حيون (وفاة 363 هـ/ 974 م)
ابن القوطية (وفاة 367 هـ/ 977 م)
ابن الفرضي (وفاة 403 هـ/ 1012 م)
ابن بسام الشنتريني (وفاة 452 هـ/ 1060 م)
ابن حزم الأندلسي (وفاة 456 هـ/ 1064 م)
ابن عبد البر (وفاة 463 هـ/ 1071 م)
ابن حيان القرطبي (وفاة 469 هـ/ 1076 م)
العذري (وفاة 478 هـ/ 1085 م)
أبو عبيد الله البكري (وفاة 487هـ/ 1094 م)
القاضي عياض (وفاة 544 هـ/ 1149 م)
البيذق (مؤرخ) (وفاة 559 هـ/ 1164 م)
ابن رشد (وفاة 595 هـ/ 1198 م)
عبد الواحد المراكشي (وفاة 581 هـ/ 1185 م)
أبو القاسم السهيلي (وفاة 581 هـ/ 1185 م)
شمس الدين القرطبي (وفاة 671هـ/ 1273 م)
ابن سعيد المغربي (وفاة 685 هـ/ 1286 م)
عبدالعزيز الملزوزي (وفاة 697 هـ/ 1298 م)
ابن عذاري (وفاة 712 هـ/ 1312 م)
ابن أبي زرع (وفاة 726هـ/ 1326 م)
لسان الدين بن الخطيب (وفاة 776 هـ/ 1374 م)
ابن بطوطة (وفاة 779 هـ/ 1377 م)
ابن فرحون (وفاة 799 هـ/ 1397 م)
إسماعيل ابن الأحمر (وفاة 807هـ/ 1405 م)
ابن خلدون (وفاة 808 هـ/ 1406 م)

هندي مؤرخین:
منهاج السراج (وفاة 658 هـ/ 1260 م)
أمير خسرو (وفاة 725 هـ/ 1325 م)
ضياء الدين برني (وفاة 758 هـ/ 1357 م)

د عثماني خلافت ترکي مؤرخین:
عاشق باشا زاده (وفاة 1481)
طورسن بك (وفاة بعد 1488)
ادريس بتليسي (وفاة 1520)
نصوح السلاحي (وفاة 1564)
خوجا سعد الدين أفندي (وفاة 1599)
مصطفى علي (وفاة 1600)
مصطفى سيلانكي (وفاة 1600)
حاجي خليفة (وفاة 1647)
بچوى ابراهى م افندى (وفاة 1650)
أوليا جلبي (وفاة بعد عام 1682)
مصطفى نعيمة (1655–1716)
سلحدار فندقليلي محمد آغا (وفاة 1723)

د  عثماني خلافت عربي مؤرخین:
ابن إياس (وفاة 1522)
أحمد بن محمد المقري (وفاة 1632)
محمد الصغير الإفراني (وفاة 1747)
محمد بن الطيب القادري (وفاة 1773)
المُرادي (وفاة 1791)
محمد الضعيف الرباطي (وفاة 1825)
عبد الرحمن الجبرتي (وفاة 1825)
أبو القاسم الزياني (وفاة 1877م)
أكنسوس (وفاة 1877م)
أحمد بن خالد الناصري (وفاة 1897)

مختلف:
معمر بن المثنى التيمى (المتوفى: 209هـ)
أبو محمد المصري (المتوفى: 214هـ)
ابن بكار(المتوفى: 222هـ)
بسطام بن عبد الرحمن المري (المتوفى: 233هـ)
ابن طيفور (المتوفى: 280هـ)
ابو الحسن، بَحْشَل (المتوفى: 292هـ)
ابن المعتز العباسي (المتوفى: 296هـ)
وَكِيع الضبی (المتوفى: 306هـ)
الدولابي الرازي (المتوفى: 310هـ)
أبو العرب التميمي (المتوفى: 333هـ)
ابن يونس الصدفي (المتوفى: 347هـ)
يعقوب الكندي المصري (المتوفى: بعد 355هـ)
محمد بن عمران المرزباني (المتوفى: 384 هـ)
الشابشتي (المتوفى: 388هـ)
الحاکم النیشابوری (المتوفى: 405هـ)
ابونعیم الأصبهاني (المتوفى: 430هـ)
أبو بكر محمد المالكي(المتوفى: 453هـ)
ابن مندة العبدي الأصبهاني (المتوفى: 470هـ)
الحميرى اليمني (المتوفى: 573هـ)
إبراهيم سِلَفَه الأصبهاني (المتوفى: 576هـ)
ابن العمراني (المتوفى: 580هـ)
المظفر بن شاهنشاه، الأيوبي (المتوفى: 617هـ)
ابوالبقا الحلي (المتوفى: 620 هـ)
القزويني الشافعي  (المتوفى: 623هـ)
یاقوت الحموی (المتوفى: 626هـ)
ابوعبدالله الصُّنْهاجي (المتوفى: 628هـ)
اللخمي الإِربلي، ابن مستوفی (المتوفى: 637هـ)
القضاعي البلنسي (المتوفى: 658هـ)
ابن أبي أصيبعة (المتوفى: 668هـ)
ابن العبري (المتوفى: 685هـ)
ابن نظيف الحموي (المتوفی 690 هـ)
ابن المجاور الشيباني (المتوفى: 690هـ)
العبّاسي الصَّفَدِي (المتوفى: بعد 717 هـ)
ابن الفوطي (المتوفى: 723هـ)
موسى بن محمد اليونيني (المتوفى: 726 هـ)
عبد الله بن أيبك الدواداري (المتوفی :736 هـ)
ابن حجي السعدي الحسباني الدمشقي (751 هـ)
البلوي، أبو البقاء (المتوفى: 767هـ)
سليمان اليافعي (المتوفى: 768هـ)
النباهي المالقي الأندلسي (المتوفى: نحو 792هـ)
ابن دُقْماق (المتوفى: 809 هـ)
وهاس الخزرجي (المتوفى: 812هـ)
الحسني الفاسي (المتوفى: 832هـ)
ابن الضياء (المتوفى: 854هـ)
ابن عربشاه (المتوفى: 854هـ)
ابن تغي بردي (المتوفى: 874هـ)
البريهي السكسكي اليمني (المتوفى: 904هـ)
البصروي (المتوفى: 905هـ)
بن حمد الحسني السمهودي (المتوفى: 911هـ)
الملطيّ القاهري الحنفيّ (المتوفى: 920هـ)

له دې سربېره ځینې جغرافیه لیکونکي هم وه لکه المقدسي، اصطخري فارسي ، ابن جلجل او..

البته دلته مو د اسلامي تاریخ محدثین په فهرست کې نه دي ذکر کړي، که چیرې د اسلامي تاریخ محدثینو برخې ته رجوع وکړو نو شمیر یې دومره زیات دی چې د ټولو لیکل یې زر منه کاغذ غواړي او ددې لیکنې د حوصلې څخه ډیر زیات لوړ دي.

په پای کي چلنج او ننګونه کوم چي دومره زیات شمیر مؤرخین د زاړه یونان ، زاړه روم ، زاړه فارس ، زاړه مصر ، زاړه بین النهرین ، زاړه چین ، زاړه هند او .. په تمدنونو کې نسي پیدا کولای، دا ده روښانه کارنامه.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx