د روژې مبارکه میاشت

روژه په اسلام او ساینس کي-۲۹

لیکوال: عبدالغفار جبیر

زماسفر واسلام ته!

داپریل پر(۲۵) دجمعې په شپه زمادوینې فشار(BP) جګ شو، اوهغه داسی چي یوه میلمستیامی درلودل اوهرڅه می بی کنتروله وخوړل، چي دڅه وخت وروسته می یوڅه دعادی حالت څخه دبدلون احساس وکاوه، هغه دفشاردلوړیدوټولې نښې راپکښې پیداشوی چي هیڅ می ځان نشوکنترولولای، یو ې ملګرې (نانسی) وروغتون ته یووړلمه اوتداوې می دډاکټرجان جوزف(Dr. John Josef) په غاړه شوله، ددووساعتولپاره په روغتون کی داخله ومه اوفشارمی څه کنترول شو، دارودرمل ئې راکړل خوهغه داسی دارودرمل وه چي زه ئې بایددتل لپاره و خورم، اوپوره پرهیزبه هم ورسره کوم، چي دازمالپاره واسمان ته تګ وو، دډاکټردمشورې مطابق یوه اونۍ وروسته ورغلم فشارمی عادی اوډېره هوساومه، ماورڅخه وپوښتل چي ډاکټرصاحب که دفشارلپاره یوه طبعی درملنه وی، داځکه چي ددارودرمل څخه می ډېره کرکه کیږی  ډاکټرجان جوزف راته وویل چي سکاټ!!! د(۲۰-۳۰) ورځوپوری دمسلمانانوروژه ونیسه، نوددې ټولوناروغیوڅخه به دایمی خلاصون ومومی، ماورته وویل چي ډاکټرصاحب په دې خبره پوه نشوم دادی څه راته وویل؟؟؟  ډاکټرصاحب راته وویل چي د(۲۰-۳۰) ورځې دسهارڅخه ترماښامه پوری هیڅ شی مه خوره اوڅښاک هم مه کوه، نوضروربه ددایمی فشارڅخه دتل لپاره خلاصه شې،اوداموږتجربه کړېده؛ دادرملنه موموچاته لس ورځې، چاته شل ورځې اوکله خوبیاکه یوڅوک ډېرپه تکلیف وی تر(۳۰) ورځوپوری داهدایت ورته کوو۔ بیامی ورڅخه وپوښتل چي داخودمسلمانانوروژه ده اوکه بل څه؟؟؟  ډاکټرصاحب راته غبرګه کړل چي ته یوڅودقېقې پردې چوکۍ باندی کښینه چي دزړۀ بړاس درته ښکاره کړم اوحقیقت درته څرګندکړم،اوهغه داچي روژه دمسلمانانویوسپېڅلې عبادت دی، داپه کال کی یوه میاشت ده، اوخپله میاشت ئې معلومه ده، اوودې میاشتې ته مسلمانان ډېرتقدس لری ، زموږاوستاسوپه بایبل کی هم دروژې څه بیان شته خودادکلیساووواکداران ورباندی لومړی خبرنه دی اودوهم داچي موږاوتاسی ئې ډېربې خبره ساتلی یو، اواوس عیسایانوروژه له عبادت څخه غورځولې ده اوهیڅ ارزښت نه ورکوی، برعکس مسلمانان خپل هرعبادت په پوره مینه اولېوالتیاسره کوی، اودتعجب خبره خولاداده چي ددوی په هرعبادت کی ډېررازونه اوارزښتونه پراته دی؛ یودروژې ګټې دشمارڅخه وتلې دی چي شوګر، فشار، دزړۀتکلیفونه، دمعدې ناروغیانې اودچاغښت اوکولسترول دکانترول لپاره یواځنی بې مثله دایمی درملنه ده نودابه منوچي داسلام دین حق دی، داچي زه هم عیسایی یم اوته هم اوداسلام پرحقانیت موسترګې پټې کړیدې دابېله خبره ده۔

ماورڅخه وپوښتل ایاته مسلمان شوی ئې؟؟؟!!! اودادی څه داسلام تبلیغ پیل کړیدی؟ ډاکټرصاحب په خنداسره راته وویل :نه! خورې!!! دغاړې صلیب ئې راښکاره کړ، اوبایبل ئې راواخیستی چي زمادی په دغه صلیب  اوپه دغه بایبل قسم وی که زه مسلمان شوی یم بلکې زه دکاتولیک عیسایی ډلی یوغړی یم، مګرتحقیقات، حقیقت اودهدایت رڼا څوک نشی پوټولای شی، ماورته وویل چي زه خوپه اسلام دومره خبره یمه چي اسلام دترهګرۍ دین دی، هغه دښځوضددین دی، هغه دسولې پرځای دجنګ اوجګړې دین دی اوبس۔

ډاکټرصاحب چي دناروغانوورباندی ګڼه ګوڼه ډېره وه راته وویل :خورې! واقعیت اوحقیقت ترخاورولاندی کیږی، داسلام څه ناڅه مطالعه ماکړېده، دومره بده څهره چي رسنیودلته په لویدیځ کی ورکړیده داټول غلط اوبې بنسټه دی؛ خودادرته وایم چي داسلام مطالعه وکه ضرور، پخپله به هرڅه درته جوت شی؛ ډاکټرصاحب څه دارودرمل راکړل اوله روغتون څخه ووتلم اوله ځانه سره می داهوډ وکړچي لومړی بایدداسلام پوره مطالعه وکړم۔ ډاکټرصاحب چي کومی خبرې وکړې ددې څخه داجوتیږی چي موږ(عیسایان) ترغوږوپوری غرق یو، داځکه چي اسلام حق دی اوموږئې نه منو، داسلام هرقانون رېښتنی دی خوموږئې نه منو، اوبل فکرداراته پیداشوچي کیدای شی ډاکټر مسلمان شوی وی اوزه ئې هم واسلام ته هڅولې یمه، بیامی خپل عقل داراته وویل چي دلته  ډاکټر،نه وډګرۍ ته اړتیالری، نه وپیسوته اړتیالری اونه هم وامتیازاوشهرت ته اونه هم مسلمانان دومره ځواک اوواک لری چي دومره ګټه ورته ورسوی داځکه چي دوی په (Minority)  یعنی لږکیوکی راځی، نوښه به داوی چي ترټولولومړی دمسلمانانودیوه عالم څخه دروژې په اړه معلومات پیداکړم چي دازمادرملنه ده اوبیاداسلام مطالعه وکړم؛ په زړۀ کی می یوه خبره په واروارراګرځېده اوهغه داچي زما داسلام څخه څومره کرکه کیږی اواوس څومره ورته اړینه یمه چي زمامرګ اوژوندپه اسلام پوری وتړل شو، له ځانه سره مه دافیصله وکړل چي دیوه بل ډاکټرسره هم په دې هکله باید مشوره وکړم چي ښه می یقین شی دسرطان دمرکز(Cancer Center)  یوپروفیسرډاکټر(رابرټ هال) سره می تلیفونی تماس ونیوه هغه داخبره راته وکړه، چي داخبره چادرته کړېده؟ ماورته وویل چي داخبره( ډاکټرجان جوزف) په یقینی ډول سره راته کړیده اوورته ومی خندل، ده راته وویل چي په دې کی هیڅ شک نشته ، مګرموږداڅیړنې  ډېرې پټې ساتو، ترڅوخلک واسلام ته تشویق نشی، خودانټرنیټ په مټ اوس هرڅه چي زموږترخوله ووځی هغه سباپه هرهیواداوهره ژبه کی شتون لری؛ په دې کی هیڅ شک نشته چي روژه دانسان د(85) په سلوکی دناروغیوښه درملنه ده ، اوداچي ته وروژې ته لیواله ئې نوڅیړنه پکښې وکه۔

دډاکټررابرټ هال ددې خبروڅخه وروسته می قسمت واوښتی او(۱۰۰) په سلوکی می دادزړۀ وتل ته کښته سوه چي داسلام مبارک دین حق دی، اونور نوزه بایدپخپله پکښې څیړنه وکړم، اودتوفیق غوښتنه می دخدای جل جلاله څخه وکړل؛ ډاکټررابرټ داهم راته وویل چي سکاټ!!! ستاوزن هم ډېرزیات دی، یعنی ته (Over Weight)  ئې نوروژه دچاغښت لپاره هم ترټولودرملنوښه درمل ده، اوس زه دځانه سره په دې فکرکی یمه چي لومړی بایدزه څه وکړم؟؟؟ اوچيری ولاړشمه؟؟؟ وچاته ولاړشمه؟؟؟ مشوره می دخپلی خور(کینګ سکاټ) څخه واخیستل اوهرڅه می ورسره شریک کړل، هغې دامشوره راکړل چي زه باید دمحمدی مسجد وخطیب اوقاری مصطفی عزت ته ولاړشمه، اودهغه مشوره واخلم، نوسباسهاروختی ومرکزته ورغلم اودده دملاقات غوښتنه می وکړل، هغه په ډېرورین تندی راته ښه راغلاست ووایه؛ اوودفترته ئې دتلوبلنه راکړل، هلته ورغلمه اوورسره کښېناستلمه ، اوترټولولومړی می ورڅخه وپوښتل چي ایاپه اوسنی بایبل کی دروژې څه بیان شته اوکه نشته؟

قاری صاحب: روژه دالله جل جلاله یوسترعبادت دی، په دې میاشت کی موږدسولې، حوصلې، دخدای جل جلاله دپوره اطاعت، دمسکینانواوبې وزلوسره دخواخوږۍ اوزغم درس راکوی اوداررژه په تورات کی هم وه، په انجیل کی هم وه، اوپه قرانکریم کی هم شته اوس درته داوسنی بایبل درې ځایونه درته وایم:

۱: اوچه کله تاسی روژه نیسی نودریاکارانوپه شان ځانونه خفه مه ښکاره کوی، هغوی ځکه خپل مخونه ورانوی چي خلک ورته ووای چي دوی روژه دی، زه (عیسی) وتاسوته وایم چي هغوی خپل اجرپه دې دنیاکی وموندی خوکله چي تاسی روژه نیسی خپل سرغوړوی اومخ پرېمینځی ددې لپاره چي څوک ونه وایی چي ددوی روژه ده۔

(متی شپږم باب، دروژې په هکله تعلیم ۱۶ـ ۱۹)

بل ځای په بايبل کی راځی:

۲: زه په هفته کی دوه ځله روژه نیسم (لوقا اتلسم باب ۱۲)
۳: هرکله چي دوی دمالک عبادت کولونوروژه ئې نیوله۔ (اعمال درسولانو ۲)

داسی ډېرځلی دروژې بیان په اوسنی بایبل کی شته اوپردې باندی قرانکریم هم ګواهې ورکوی اوموږته قرانکریم وایی چي په مخکنیوامتونوباندی هم روژه فرض وه لکه چي وایی:
کُتب علیکُم الصیام کماکُتب علی الذین من قبلکُم۔۔۔
فرض کړل شوې ده پرتاسوباندی روژه(ای مسلمانانو) لکه پرمخکنیوامتونوباندی چي فرض وه۔

داچي بایبل اوس تحریف شوی، اواصلی متن ئې له مینځه تللی نوځکه هیڅ حکم ئې پرخپل اصل ولاړنه دی اونه هم عیسایان ورته دیوه الهی قانون اوکتاب په سترګه ګوری۔

ماورڅخه وپوښتل چي داڅنګه امکان لری چي بایبل هم دخدای کتاب دی اوقران هم خوقران نه دی تحریف شوی اوبایبل تحریف شویدی؟

قاری صاحب په مُسکاراته وویل چي بایبلونه دی لیدلې دی، اومطالعه کړی دي دی، ماورته وویل چي زه کاتولیکه یم اودکاتولیکانوبایبل اوهم می دپروتستانوبایبل مطالعه کړیدی۔ قاری صاحب راته وویل چي ددغودووبایبلوترمیځ څومره توپیرشته؟ ماورته وویل چي ډېرتوپیرئۍ شته خوزماپه یادکی نشته، قاری صاحب بیاراته وویل چي (۲۴۰۰۰) نسخې دبایبل  لیکل شویدی اوپه دې ټولونسخوکی دوې نسخې یوشانته نه دې ته کولای شی دی (The Root of Bible) داکتاب وګوری اویوه ساده بېلګه درته وړاندی کومه چي هرعیسایی ئې منی اوډېرژرئې منلای شی اوهغه داچي که موږومتی اولوقاته وګورو نودځانه څخه جوړه شوې دحضرت عیسی علیه سلام نسب پاڼه څومره اختلاف پکښې شته اوبل داچي که غواړی چي دبایبل په تعارضونوره هم پوه شی نودادرته وایم چي موږداټول یوځای کړیدی اوکولای شی چي وئې ګوری اوخپل پوره فکرپکښې وکی، اوبل داچي داسی پوچې، بې بنیاده کیسې اوویناوې پکښې دی زه دیوانسان په حیث ورڅخه شرمېږم نودابه څنګه دالله جل جلاله کتاب وی که په لنډوکی درته ووایم نوویلای شم چي بایبل ټوله د پخوانیو یونانی افکاریوه مجموعه ده، اوداټوله دبشردلاس کاردی اوبس؛ اوقرانکریم په ټوله نړۍ کی چي دهرمسلمان په لاس کی دی که په شرق کی دی اوکه په غرب کی یوشانته دی، دیوه توری په اندازه توپیرپکښې نشته،اونه ئې څوک پکښې راوستلای شی، په قرانکریم کی دابراهیم علیه سلام نوم په دوه قسمه املاء راغلی دی (ابراهیم،ابراهم)، په دې (۱۴۰۰) کاله کی دیوه توری پرځای بل توری نه دی راغلی اونه هم چابدل کړیدی اونه ئې  هم څوک بدلولای شی ،چي داخپله دقرانکریم معجزه ده، اوحق دی اوداهم درسره په یادوساته چي قرانکریم پخپل اصلی بڼه سره دی اوترقیامته پوری به پاته وی۔

وقاری صاحب ته می وکتل اوورته می وویل چي تسلی می وشوه، خوڅو اجنبی پوښتنی درڅخه کوم :

اول داچي دلته ستاسوسره په دفتر کی دپوره سکون احساس کوم اوڅه ارامه شومه داولی؟

قاری صاحب: داخودمسلمانانومرکزاومسجددی هرهغه ځای چي دخدای کوروی اودخدای جل جلاله ددین خدمت پکښې کیږی هلته به ضرورسکون وی اوزموږخوږپېغمبرصلی الله علیه وسلم فرمایی:

احب البلادالی الله مساجدها۔

بهترین دځایونوڅخه دالله جل جلاله په نزدمسجدونه دی۔

نوربیا…

په اسلامي پاکه مینه
ستاسوورورعبدالغفارجُبیر

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx