نظــر

مکثی بر «مستند فرار محمد اشرف غنی»

ابو الیاس جهادوال

با وجودیکه انتونی بلینکین وزير امور خارجه امریکا و زلمی خلیلزاد نمانیده پيشین ایالات متحده امریکا در امور صلحافغانستان، در اظهارات اخیر شان گفته اند که محمد اشرف غنی رئيس جمهور پيشینبا آنها توافق کرده بود که از قدرت کنار میرود و چوکی رياست جمهوری را به حکومتی که در نتیجه توافق بین الافغانی تشکیل میشود، میسپارند. به گفته مقامهای امريکايی حتی در همان روز فرار نیز غنی تعهد کرده بود که اگر طالبان از راه نظامی وارد کابل شوند، تا دم مرگ با آنها میجنگد و همچنان پيام عدم حمله نظامی را نیز از سوی مسؤلان امارت اسلامی و آيالات متحده امريکا دريافت کرده بود، اینکه چرا محمد اشرف غنی در دقیقه نود بازی فرار را بر قرار ترجع داده و زمنيه را برای خلای قدرت در کابلفراهم ساخت، پرسشهای را در اذهان مردم خلق کرده است.

چندی قبل روزنامه هشت صبح به نقل ازدو تن همکاران نزدیک محمد اشرف غنی رئیس جمهور پيشین افغانستان، که وی را در سفر فرار همراهی مینمود،مستندی را نشر نمود که بهشمول تلويزیون ۱ در برخی از رسانههای تصويری نیز بازتاب یافت. مستند روند وضعیت حاکم در ارگرا قبل از فرار، چگونی فرار به سوی شهر ترمز ازبکستان، برخورد ماموران امنیتی ازبک با آنها و بالاخره مسکن گزين شدن شان در شهر ابوظبي امارات متحده عربی را توضیح داده است.

این مستند که از سوی سنجر سهيل مدیر مسوول روزنامه هشت صبحتهیه شده است، از پهوهای پنهانی حکایت دارد که باید به آن پرداخته شود.

نخست؛ این مستندبه فعالیتهای مهم صبح گاهی محمد اشرف اشاره نموده است کهبا پيام فيسبوکی وی که سه روز بعد از فرار خود نشر نمود، تناقضدارد. وی در این پيام خود از موجودیت افراد مسلح ناشاس در ارگ ریاست جمهورییاد آوری کرده بود که گويا به زبانهای ملی بلد نبودند، او را تعقیب مینمودندو توطيهیی برای قتل وی چيده شده بود. زیرا بنابر روایت یکی از همراهان غنی، ساعت ۱۲ پس از چاشتصدای شلیک گلوله در اطراف ارگ سبب سراسیمهگی ارگ نشینانشد که بهمنظور متفرق کردن مردمیکه در اطراف عزیزی بانکبه منظور بیرون کشیدن پولهایشان تجمع کرده بودند و از هیچ گونه تهدیدی که گویا در داخل ارگ بهمنظور سوء قصد بر جان رئيس جمهور پيشین باشد، ياد آوری نه کرده است.

به گفته منبع با وجودیکه عبدالسلام رحیمی، مشاور ارشد اشرف غنی در امور صلح با نمایندهگان طالبان و همکاران زلمی خلیلزاد در دوحه تماس گرفته و اطمینان حاصل کرد که طالبان به شهر حمله نمیکنند، اما با آن هم به آنها دستور صادر شدکه به سمت هلیکوپرهاییبروند که بهمنظور فرار آنها در محوطه ارگ رياست جمهوری نشست کرده بودند.

دوم؛با وجودیکه در اوایل گفته میشد که محمد اشرف و همکاران نزدیک اش در دو چرخبال به طرف ازبیکستان فرار کرده اند، اما منبع شمار هلیکوپترها را چهار بال خوانده است که از سالها پیش به دلیل ترتیبات امنیتی و تشریفاتی خاصدر محوطه ارگ ریاست جمهوری هر لحظه آماده پرواز بودند، اما بنابر اطلاعات کارمندان ارگ،هیچگاهی شاهد موجودیت ۴ بال هلیکوپتر آماده به پرواز در ارگ نبوده اند و همواره چرخبالها فقط چنده دقیقه قبل از سفر رئيس جمهور در ارگ رياست جمهوری نشست و بعد از اندکی توقف پرواز میکردند و در همان روز فرار نیز حتی تا یازده ونیم بجه صبحنیز هیچ هليکوپتری در محوطه ارگ ریاست جمهوری دیده نمیشد.

سوم؛ در حالیکه قبلاً گفته میشد که محافظان ارگ رياست جمهوری بر سر تقسیم آن مقدار پولی درگیر شده بودند که بهمنظور انتقال در هليکوپترها به صحن ارگ آورده شده بود، اما در زمان فرار رييس جمهور نسبت عدم جای در هلیکوپترها از وی باقی ماند،۳ تن از محافظان زخم برداشته بودند. اما منبع این درگیری را ناشی از تلاش محافظان بهمنظور سوار شدن در چرخبال دانسته است و به موجودیت پول در صحن ارگ هيچ ياد آوری نهکرده است، در حالیکه مقدار این پولهای تاراج شده بعداً بهدست مسوولان امارت اسلامی افتید.

چهارم؛منبع هليکوپترهایکه آنها و رئيس جمهور فراری را انتقال میدادند، از نوع«M17» ساخت روسیه خوانده است، که بهطور معمول سه خدمه پرواز (پیلوت، همکار پيلوت و کارمند فنی «تخنیکر»)دارند و قرار معلومات حتی قابلیت حمل ۴۰ تن حمله با مقدار وزن را دارد. اما قرار اظهارت مبنع، تعداد مجموعی افرادیکه در این سفر با آنها بودند، ۵۴ تن خوانده است که تعداد حمله هر هلیکوپتر به ۱۳ ـ ۱۴ تن میرسید. اما دقایقی پس از ارتفاعگیری، تخنیکر از آنها خواسته است که بنابر ازدیاد وزن هليکوپتر، باید مقداری از وزن خود را کم کنند.که در نتیجه تصمیم گرفتند واسکتهای محافظتی زرهشان را از داخل هلیکوپتر به بیرون بیندازند تا اندکی از وزن هليکوپتر کم شود. مبنع هليکوپتر دیگری را نیز دیده است که حمله آن واسکتهای زرهی شان را به زمين پرتاب کرده استاینکه به جز از حمله چه چیزی در هليکوپتر ها موجود بود که تخنيکر از ازدياد وزن شکایت داشته که حتی مانع ارتفاع گیری هلیکوپتر می شد، معلومات ارائه نه کرده است.

مبنع همچنان میگوید که سربازان اوزبیک پس از تلاشی بدنی، برخی از وسایل دیگر را نیز از چرخبالها پائين کردند ولی در مورد نوعیت این وسايل وضاحت نهداده است.
با وجودیکه سفارت روسيه در افغانستان و برخی از رسانههای خارجی از انتقال پول هنگفت«۱۶۹ میلیون دالر» توسط غنی و همراهانش را به خارج از کشور خبر داده بودند و جمهوریخواهان کمیته نظارت گانگريس آمریکا نیز از لوی څارنوالایالات متحده خواسته اند تا درباره گزارشهایی مبنی بر فرار «اشرف غنی»

رئیس جمهور افغانستان به امارات عربی متحده با چند صد میلیون دالر تحقیقات انجام دهد اما کشور ازبکستان تا هنوز در اين مورد خاموشی اختیار کرده است.

با وجودیکه محمد اشرف غنی در پيام اخيرش که سه روز پس از فرار وی انتشار يافت، گفت حاضر است در مورد انتقال ۱۶۹ ميليون دالر به منابع مسوول پاسخ دهد امابا توجه ژرف به « مستند فرار محمد اشرف» پرسشهای در مورد ازدیاد وزن هلیکوپرها، فرار عجولانه و خاموشی مقامات ازبیک در این مورد، شایعات در مورد انتقال پول از سوی وی و همراهانش به واقعيت نزدیک میسازد که گویا عامل فرار رئيس جمهور هراس از سوء قصد نه بلکه انتقال میلیونها از پولها اندوخته شده وی و همکارانش به خارج از کشور بوده است، زيرا در صورت انتقال صلح آميز قدرت نمیتوانستند این مقدار پول هنگفت را از ارگ رياست جمهوری بیرون کنند.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx