لیکنېنظــر

تحلیل حقوقی جنایات ضد بشری اسرائیل در قبال کودکان

تحلیل حقوقی جنایات ضد بشری اسرائیل در قبال کودکان

نویسنده: عبدالرحمن کریمی
ماستر حقوق بین‌الملل عمومی
چکیده
نوشته‌ی حاضر به بررسی جنایات ضد بشری اسرائیل در قبال کودکان می‌پردازد. رژیم صهیونیستی اسرائیل که کشوری اشغالی در سرزمین‌های فلسطین است، همواره در جریان تعارضات خویش با ساکنین اصلی این سرزمین«مردم فلسطین» برخوردار غیرانسانی و خلاف اصول و موازین بین‌المللی داشته است. رفتارهای اسرائیل تمام اصول، قواعد و مقررات بین‌المللی را نقض کرده و نمایشی غیرمنطقی را در قبال کودکان نیز داشته است. دراین نوشته تخلفات فاحش اسرائیل در قبال حقوق کودکان را مطابق به اسناد بین‌المللی«اعلامیه حقوق کودک 1924؛ اعلامیه حقوق کودک 1959؛ کنوانسیون حقوق کودک 1989 و کنوانسیون چهارم ژنو 1949 موردبررسی قرار می‌دهیم.
کلیدواژه‌ها: جنایات ضد بشری، کودکان، حقوق بشر، حقوق کودکان، اسناد بین‌المللی
مقدمه
کودکان، به‌عنوان آینده جامعه و نسل بعدی، آن‌قدر غریزه‌ای بهشتی دارند که باید در برابر هرگونه خشونت، سوءاستفاده و ظلم محافظت شوند. به‌نوعی، یک جامعه را می‌توان بر اساس روابطش با کودکان آن سنجید و مورد ارزیابی قرارداد. باوجود تمهیدات بین‌المللی و تشکیل سازمان‌ها و کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون حقوق کودک سال 1989، جنایات ضد بشری علیه کودکان همچنان در سراسر جهان رخ می‌دهد. این نوشته به بررسی جنایات ضد بشری اسرائیل در قبال کودکان می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با بستری از اسناد بین‌المللی و قوانین حقوق بشر، روشن نماید که در چه مواردی و چه شرایطی کودکان به‌طور غیرعادلانه و غیرقابل‌قبولی مورد سوءاستفاده، خشونت و ظلم قرار می‌گیرند.
ازجمله مواردی که نقض حقوق کودکان شمرده می‌شود، می‌توان به خشونت علیه کودکان، انتقال نیروهای نظامی کودکان به مناطق جنگی، سوءاستفاده جنسی، کار بچه‌ها و سایر شکل‌های سوءاستفاده از کودکان اشاره کرد. امیدواریم که این نوشته بتواند به فهم بهتری از جنایات ضد بشری در قبال کودکان و نقش اسناد بین‌المللی در حفاظت از آن‌ها کمک کند و برمبنای آن، توسعه سیاست‌ها و تدابیر مناسب برای حفاظت از حقوق کودکان در سطح بین‌المللی و ملی را ترویج دهد.

وظایف و تعهدات کشورها در قبال کودکان
ماده 24 کنوانسیون چهارم ژنو 1949، به حمایت اطفال در زمان جنگ اختصاص دارد. این کنوانسیون به کشورهای هدایت می‌دهد که حمایت لازم از کودکانی که در جریان جنگ یتیم شده‌اند را باید انجام داده و شرایط آموزشی را به ایشان مهیا سازند. ماده 24 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از تدابیر حمایتی برای کودکان از طرف خانواده و کشور متبوع آن صحبت می‌کند، همچنین ماده دهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل از حمایت و مساعدت به کودکان و محافظت از کودکان در مقابل بهره‌برداری اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد. تعهدات کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک نیز شامل مجموعه‌ای از تعهدات حقوقی و اجتماعی است که برای حفاظت از حقوق کودکان تعیین‌شده است. در زیر، تعهدات کلی کشورهای عضو به این کنوانسیون را می‌توان بررسی کرد:
1.  تضمین حقوق اساسی: کشورها موظف‌اند حقوق بنیادی کودکان را تضمین کنند، ازجمله حق به زندگی، توسعه سالم، تحصیلات، بهداشت، و حمایت از هویت فرهنگی.
2.  عدم تبعیض: کشورها باید از هرگونه تبعیض بین کودکان بر اساس نژاد، جنسیت، اصل و نسب، ملیت، زبان، اعتقادات، وضعیت مالی و غیره پرهیز کنند، و تضمین کنند که همه کودکان برابر باشند.
3.  حمایت از کودکان در معرض خطر: کشورها باید تلاش کنند تا کودکانی که در معرض خطر قرار دارند، ازجمله کودکان مهاجر، کودکان دارای ناتوانی، کودکان در سیستم قضایی، کودکان در مناطق جنگی و غیره، را محافظت کنند و حمایت کنند.
4.  تربیت کودکان: کشورها باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای تربیت و آموزش کودکان تدوین کنند و تضمین کنند که تمامی کودکان به تحصیلات پایه دسترسی داشته باشند.
5.  حمایت در موارد خشونت و سوءاستفاده: کشورها باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت، سوءاستفاده و استغلال کودکان انجام دهند و در صورت وقوع، آن‌ها را محکوم و مجازات کنند.
6.  اطلاع‌رسانی و آموزش: کشورها باید برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی مؤثری را برای افزایش آگاهی عمومی و آگاهی کودکان درباره حقوقشان و مسائل مربوط به آن‌ها تدوین و اجرا کنند.
7.  حمایت در موارد فقر و بی‌سرپرستی: کشورها باید تلاش کنند تا کودکان فقیر، بی‌سرپرست و در محیط‌های آسیب‌پذیر را حمایت کنند و از آن‌ها مراقبت کنند.
8.  حقوق کودکان دارای ناتوانی: کشورها باید تضمین کنند که کودکان دارای ناتوانی حقوق خود را دارند و به‌طور عادلانه و بدون تبعیض در جامعه شرکت کنند.
9.  حمایت در موارد مهاجرت و پناهندگی: کشورها باید کودکان مهاجر و کودکان پناهنده را محافظت کنند و حقوق آن‌ها را رعایت کنند.
موارد نقض حقوق کودکان توسط اسرائیل

اسرائیل در تعارضات بین‌المللی خویش با فلسطین نه‌تنها قوانین بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان را در قبال کودکان فلسطینی نقض کرده است بلکه این نقض تا حدی گسترده است که از کودکان اسرائیلی بهره‌وری انسانی صورت گرفته و خلاف قوانین بین‌الملل عمل نموده است. دراین بخش با استناد به اسناد بین‌المللی موارد نقض حقوق کودکان از سوی اسرائیل را در دو بخش«نقض حقوق کودکان فلسطینی و نقض حقوق کودکان اسرائیلی» موردبررسی قرار می‌دهیم.
نقض حقوق کودکان فلسطینی
رژیم صهیونیستی اسرائیل حقوق کودکان فلسطینی را در موارد مختلف نقض کرده است. این تخلف شامل”نقض حق حیات، نقض حق دسترسی به خدمات صحی و درمانی، خشونت جسمی و روحی و بر بسیاری از موارد نقض حقوق اجتماعی و رفاهی کودکان فلسطینی بوده است.
الف: نقض حق حیات
مطابق به اسناد بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان، حق حیات یکی از حقوق اساسی بوده و دولت‌ها مکلف‌اند تا تدابیر لازم را درزمینه‌ی اتخاذ نمایند. چنانچه بند دوم ماده 6 کنوانسیون حقوق تصریح می‌دارد: کشورهای عضو، بقاء و رشد کودک را تا حد امکان تضمین خواهند کرد. دربند دوم ماده 24 همین کنوانسیون، دولت‌های عضو را مکلف به اعمال تدابیر می‌داند که باعث کاهش مرگ‌ومیر نوزادان و کودکان شوند.
اسرائیل در مخاصمات مسلحانه خویش با فلسطین حق حیات که یکی از حقوق بنیادین هر انسان محسوب می‌شود، نقض کرده و تعداد زیادی از کودکان را موردحمله قرار داده و از بین برده است. در تازه‌ترین گزارش‌های که از فلسطین نشر شده است، کودکان زیادی درنتیجه حملات هوائی اسرائیل در مناطق مسکونی و شفاخانه‌ها، جان خویش را ازدست‌داده‌اند. گزارش‌ها و اسناد زیادی مبنی بر نقض آشکار حق حیات کودکان فلسطینی توسط اسرائیل وجود دارد.
ب: نقض حق دسترسی به خدمات صحی – درمانی
ماده هشتم اعلامیه حقوق کودک مصوب 1959، بیان می‌دارد که کودک در هر شرایطی باید جزء اولین کسانی باشد که از تسهیلات و امکانات بهره‌مند گردد. بند اول ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک تصریح می‌دارد:کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از بالاترین معیارهای بهداشتی و تسهیلات قابل حصول جهت درمان بیماری و بازیابی سلامت به رسمیت می‌شناسند. کشورهای عضو برای تضمین اینکه هیچ کودکی از حق دسترسی به چنین خدمات بهداشتی محروم نماند تلاش خواهند کرد.
کشورهای عضو اعمال کامل حق مذکور را پیگیری خواهند نمود و به‌ویژه در موارد زیر اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد:
1.  کاهش مرگ‌ومیر نوزادان و کودکان؛
2.  تضمین ارائه کمک‌های پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی لازم برای همه کودکان با تأکید بر گسترش مراقبت‌های بهداشتی اولیه.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رژیم صهیونیستی خلاف تمام ارزش‌ها و موازین بین‌المللی از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری نموده و تلاش دارد تا خدمات درمانی دراین مناطق به کودکان و افراد آسیب‌دیده و مجروح نرسد. اسناد نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل، بدون در نظر داشت قوانین بین‌المللی حق دسترسی به خدمات صحی و بهداشتی را در نوار غزه برای کودکان و افراد مجروح نقض کرده است.
ج: خشونت جسمی و روحی در قبال کودکان
از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشری در حمایت از کودکان، اعمال هرگونه رفتاری که خشونت روحی و جسمی‌باشد، ممنوع است. کشورها باید تدابیری را اتخاذ نمایند که از خشونت جسمی و روحی، آزار و بی‌توجهی یا سهل‌انگاری در قبال کودکان جلوگیری شود. چنانچه ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک تصریح می‌دارد:
کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجهی یا رفتار توأم با سهل‌انگاری، سوء رفتار یا بهره‌کشی، ازجمله سوءاستفاده جنسی، در حین مراقبت توسط والد (یا والدین)، سرپرست (یا سرپرستان) قانونی یا هر شخص دیگری که عهده‌دار مراقبت از کودک است، حمایت کنند. بند اول ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک از تضمین کشورها در قبال حمایت از کودکان در برابر شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه دیگر سخن می‌گوید. دراین ماده تصریح‌شده است که کشورها باید تضمین کنند که هیچ کودکی مورد شکنجه قرار نگرفته و در قبال او رفتار بی‌رحمانه و تحقیرآمیز صورت نگیرد.
در تمام دوره‌های که میان اسرائیل و فلسطین درگیری رخ‌داده است، کودکان آسیب‌پذیرترین قشر حملات اسرائیل قرارگرفته و صدمات فیزیکی و شکنجه‌های زیادی را متحمل شده‌اند. بمباران پیهم غزه بی‌گمان تأثیرات مستقیمی را بر کودکانی می‌گذارد که در آن منطقه زندگی می‌کنند. بنابراین اسرائیل در جنگ خود با فلسطین به‌صورت واضح اعمال خشونت‌آمیز در قبال کودکان شده و این نقض آشکارا اسناد بین‌المللی می‌باشد.

نقض حقوق کودکان اسرائیلی
چنانچه قبلاً تذکر داده شد، رژیم صهیونیستی در قبال کودکان این کشور اشغالی نیز در موارد زیادی مرتکب نقض حقوق بشر شده است. مطابق به ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک، بهره‌کشی از کودکان، جزء اعمال خشونت‌آمیز محسوب شده و کشورها باید تدابیر لازم را جهت جلوگیری از بهره‌کشی کودکان اتخاذ نمایند. همچنین مطابق به ماده 36 کشورها باید از هرگونه بهری کشی که مغایر با هریک از جنبه‌های رفاهی کودک باشد، جلوگیری نمایند.
در ماده 38 این کنوانسیون به احترام و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه اشاره‌شده، از تضمین کشورها در عدم اشتراک اشخاص زیر 15 سال به جنگ سخن گفته است. چنانچه تصریح می‌دارد:
1.  کشورهای عضو متعهد می‌شوند که هنگام مخاصمات مسلحانه‌ای که با کودکان ارتباط پیدا می‌کند مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل‌اعمال را محترم بشمارند و احترام به مقررات مذکور را تضمین کنند.
2.  کشورهای عضو کلیه اقدامات امکان‌پذیر را به عمل خواهند آورد تا تضمین کنند که اشخاصی که به سن ۱۵ سالگی نرسیده‌اند در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته باشند.
3.  کشورهای عضو از پذیرش اشخاصی که به ۱۵ سالگی نرسیده‌اند در نیروهای مسلح خود اجتناب خواهند کرد. در پذیرش اشخاص بین ۱۵ سال و ۱۸ سال، کشورهای عضو تلاش خواهند نمود اولویت را به آن‌هایی دهند که سن بیشتری دارند.
4.  کشورهای عضو، طبق تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، کلیه اقدامات امکان‌پذیر را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسیب قرار می‌گیرند، به عمل خواهند آورد.
چنانچه قبلاً توضیح داده شد، اسرائیل در قبال کودکان متبوع خودش نیز رحمی نداشته و بر اساس تصاویر انتشاریافته از اسرائیل که در آن برای کودکان اسلحه جهت اشتراک در جنگ بین اسرائیل و فلسطین توزیع می‌شود، این رژیم در دو مورد صراحتاً مرتکب نقض مواد 19، 36 و 38 کنوانسیون حقوق کودک شده است. همچنین این عمل اسرائیل با روح ماده 9 اعلامیه حقوق کودک 1959 که از عدم استخدام کودکان به کارهای مانع آموزش آن‌ها شده و به‌سلامت روحی و جسمی آن‌ها صدمه‌ای وارد می‌کند، نیز در تضاد است.
نتیجه‌گیری
تحلیل و بررسی اسنادی همچون کنوانسیون حقوق کودک سال 1989 نشان داد که هنوز جنایات ضد بشری در قبال کودکان در سراسر جهان رخ می‌دهد و تعداد زیادی کودک به‌طور غیرعادلانه و غیرقابل‌قبولی مورد سوءاستفاده، خشونت و ظلم قرار می‌گیرند.
رژیم صهیونیستی اسرائیل، ازجمله کشورهای است که به‌صورت گسترده درگذشته و حال؛ از زمان شروع جنگ اخیر این کشور با فلسطین، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه خصوصاً حقوق کودکان را مورد نقض قرار داده است. این نقض گسترده شامل: نقض حق حیات، نقض حق دسترسی به خدمات صحی و درمانی، شکنجه و واردکردن صدمات جسمی و روحی به کودکان، استخدام کودکان زیر سن به‌منظور اشتراک در جنگ و نقض حقوق اجتماعی و رفاهی کودکان می‌شود.
به‌منظور مقابله با این نقض حقوق کودکان، لازم است اسناد بین‌المللی قوی‌تر و با ابهام کمتری تدوین شود و کشورها باید تعهدات خود را به‌طور کامل اجرا کنند. همچنین، توسعه سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به پیشگیری از جنایات ضد بشری و حفاظت از کودکان می‌پردازند، امری بسیار حیاتی است. همکاری بین کشورها، سازمان‌ها و جامعه بین‌المللی نیز برای مبارزه با نقض حقوق کودکان بسیار مهم است. در کل، برای حفاظت از کودکان و جلوگیری از نقض حقوق آن‌ها، نیاز به تلاش همه‌جانبه و تعاون بین‌المللی به‌صورت ضروری احساس می‌شود. به‌منظور جلوگیری از نقض حقوق کودکان در فلسطین، حمایت همه‌جانبه کشورهای اسلامی برای فلسطین در برابر جنگ ناعادلانه میان فلسطین و اسرائیل، الزامی است.
منابع و مآخذ
1.  کنوانسیون چهارم ژنو در موردحمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، مصوب 1949.
2.  اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی 1959.
3.  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966.
4.  میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966.
5.  کنوانسیون حقوق کودک 1989.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx