ټولنیزه برخه

ملت سازې که خود سازې؟!

لیکوال: اسد الله رزین

ملت سازې یوه داهمیت وړ مسئله اودانسانې ژوند په ښیرازه کولو کې بنسټیز رول لري . اودلاس ته راوړلوپه صورت کې هیواد له رښتینی شتون څخه برخه من کیږي ،دځمکې په مخ دآزادوهیوادو نو په لیکو کې دخپل اغیزمن شتون اعلان کوي،دخپلې برخې دلازرغونولو دسیالۍ ډګرته راوزي ، نوروته هم ځان د لاس ورکولو جوګه بولې ،هغوی هم په ښه سترګه ورته ګوري اوکله چې يې دملت سازې په کچوکې پوره وګورې نوبیا يې دخوړلواوهضمولو په خیالوکې نه پاته کیږي .اودداسې یوځواک په ډول مخ وراړوي له چاچې دځانګړړاوټولیزو ستونزودحل سلااخسته کیدای سې.

رښتیاخبره هم دغه ده چې دهیوادونو اوحکومتونو څرنګوالی دملتونو په څرنګوالي پورې سیخ تړاو لري .هسې پولې نه هیوادونه اونه حکومتونه جوړلای اونه يې تمثیلولای سې.داملتونه دي چې دواړوته دخپلې کچې په کچوکې ارزښت ورکوي اوپه نړیواله ټولنه کې يې معرفې کوي .اودنړۍ په بسیا کولواوډاډمنولوکې دوړرول اجازه ورته اخلې ،اودخپل استاذی په توګه يې ورپیژنې .ترڅودانسانې دنیا خپله ښکلا اوجوړښت وساتې اوپه انسانې ذهن کې شته نورې ښکلاوې اوبریاوې پری ولوروي .

دخدای خلیفه دټولو انسانې اړینو واکونو اوارزښتونو ټولګه ده اوپه شته انسانې دنیا کې ټولې اړتیاوې دخپلو خدای ورکړووړتیاؤ په همت پوره کولای سې.

همدغه لامل ده چې ټوله ځمکه يې دهلوځلوسیمه ،اودی يې دښیرازه کولو ذمه وارده ،خوداهله کیدای سې چې ځمکه دجوړوملتونو داوسیداغیږ اوپه دغه موخه پورې داړوند احساس دحسن بدنه ثابته سې.اوملت سازی هسې دوخت د تباه کولو په پلمه نه سې بدله او ترخبروپورې خبره نه سي پاته.

که دملت سا زې دتحقق لپاره رغنده اوکوټلې ګامونه وانه اخستل سې اود ملت  سازې تصوردیوې انسانې اړتیا په بڼه کې یاداومطرح نه سې ښکاره خبره ده چي ټولې هیلې اودعوې به په همدغودروغجنوچولاؤکې دوچیدو اوله منځه تلو لپاره پاته کیږي، ټول هوسونه به په خاوروسپیره اوکراکرار به دهیراوبې غیرتې په دښتوکې هیریږي اوورکیږي.اودساز کلیمه هم خپله لارځنې بیلوي اودملت وچه کلیمه په ډګرپاته کیږي چې هیواديې بیا دهرکس اونا کس دبلوسیدو ډګر،اودپردو تاړاکګرودزورآزموینې سیمه اودناسمو اوانسان دښمنو نظریو اوتش پنامه دینونو دترویج اوتشخیص لابراتوارجوړیږي. دهرچا اوهرډول لاسوهنو سهنې ته تیاروي ،پولې یې دهرچا اوهرڅه راوړلواووړلو په مخ پرانستې وي، بهرنیانوته دویزې اخستلواړتیانه پیښیږي، اوسیدونکوته يې څوک دسړي په سترګه نه ګوري ،کرکه ترې کوي،دبدوګومان بیخې پرې ډیراودغله په څیريې په پام کې لرې،ښه ژونديې نه وي تل ترتهدیدونولاندی اوسې.

دوهمې اوتصورې پالوانانو ،کاغذې زمریانو،سلابلا بریتورو اوزړوروپه لوموکې تپ وي.

دځان اورښتیاترمینځ خیالې دیوالونه حقیقې اواوسپنیز منې چې ترې وراوښتل هم ګناه اوهم ناشونې ورته ایسې،سالم انسانې تصوريې ړندیږي ،له اجتماعیت سره نه وی جوړ ،دانس اصل یانې خپل حقیقت ورته هسې بې مانا شی ښکاریږي،په لویه اوله انسانانو ډکه دنیاکې ځان یوازې ،بې وسه اوبې کسه ګڼي،انسانې واکونه اودنوښت احساس اوځواک يې ورستیږي .دبې باوری په داسې بیابانو کې اوسې چې ډیرځله يې خپل ځان هم پکې له یاده وزې،ډیرخپه وي لیږخوشاله اوډیریواځې اوله خانه سره اوسې.

خومخکې تردې چې له دغسې شرمیدلې بدبختې اوغمیزې سره مخامخ سواویاکه ورسره مخامخ یوچې ځان ترې وباسو په کارده پوه سو چې ملت سازې څرنګه چیرته اوپه  کومو اصولوپه تکيې سره شونې کیدای سې.

یادوحوالوته لاس رسی نه ستونزمن ده نه لري اونه ناشونی چې موږيې دنیستې په راولاړو سویوبې رحمیو اونا مهربانیوکې د بیګارشپې اوروځي تیرؤ.

زماپه آند خوتل پاته،ژوندي،ویښ اوبااحساسه ملتونه هغه دي چې دخټه ایزویانې فطرې اصولوترښوونه اوروزنه لاندې دملت سازې مرحلې ته وررسیدلي وي .

داله دې کبله چې په یاده پته کې دملت سازې ټول اړین مواد پخپله اصلې اوفطرې بڼه شتون لري.اودلاس وهنو وس بیخې نه وررسیږي چې ملتونه دتباهۍ ژوروته دجوړیدو ترنامه لاندې ورټیل وهي،خودابه له یاده نه باسو چې آزمویښتونه به مو خامخا اوپه مختلیفوبڼوکې هرکلی کوي،نومخکې تردی چې له یادهرکلې سره مخامخ سوبایدويې منو چې که يې په ترځ کې څه ناڅه ترخه هم ؤ په میړانه به يې په دی باورچې آزمویښتونه فقط اوفقط زموږدجوړیدومراحل دي. ترڅوکه دخدای خوښه وه چې دخلافت ددندې دسرته رسولو په وړتیاوستایل سو.

زما په آند په آزمویښتونوکې دبرې راز یقینا په دی کې دی چې خیراوتقوا وګڼل سي ،نوکه مو دآزمویښتونو په ډګرکې د ټیکاو مظاهره وکړه بیاموخامخا بریالیتوبونه دانسان دنجات په ستاینوستايې اودانسانې تباه سودنیادجوړیدو ویاړ راته ډالۍ کوي.

دآزمویښتونو لنډه یادونه مې له دی کبله وکړه چې ښکیلاک یادښمن له موږ سره یواځي د مه پریږده ،درغی اوخرپ اوترپ په مورچل کې نه دي مخامخ بلکې دژوند په ټولو اړخونو کې راسره مخامخ او کړاوو یانې فعال شتون لري .

داموږ یوچې تیروزو اودښمن یواځي په تاوده مورچل کې راسره مخامخ منو.ښه خبره داده چې نور هغه غولونکې خیالونه له سره وباسو.

هغوی زموږ په اړه د بسنې وړ مطالعه لري .موږډیرپیژنې، ښکاره خبره ده چې  ټولې پتېينې یاتصمیم نیول له پیژندګیلوي وروسته کیږي .فرق نه لري چې پتېينې ددوستې وي اوکه د بدي .

فکرکوم موږ یوچې ډیرځله دنیمګړې ،اندیښمنې،نه پیژندګیلوي اویاپه پټو سترګو پتېينې کؤ .اود پیژندګیلوي شرط چې دپتېينو اړین عنصردی نه مراعات کؤ چې ټول ژوند موله تیروتنوډک اوهغه ګټه مو تری وانه اخستلای سوای چې باید تری اخستې مووای.

تل موازلي دښمن ته ددوستې غیږ خلاصه وي اوله یوه غاره په واروچیچل کیږو.

ددښمن پخپل باورسره پوره باوردی چې ترڅوپورې زموږ دځواک دسرچینو اومرکزونو مخه رابنده نه کړي بیخې نشي کولای چې خپل ښکیلاکې عزائم پلي کړي .اوکه يې دیومخ بند یدو وس و نه لا ره نوبیايې دویم غورچاڼ داده چې په اړه يې اندیښنې راولاړې کړي .اوله دی وختې ځنډه په ګټه اخستوسره اړین ګامونه پورته اودحالاتو دبیخې له واکه وتومخه ونسې .

دښمن ته زموږدبري اوخپلې ناامیدې اویقینې ماتې رازونه هم په تاریخي لحاظ  اوهم اوس په مختلیفو جهادې جبهوکې ورمعلوم ؤاودي. دوی هرڅه له نیژدی اودارنګه ولیدل چې په منلوکې یې هک پک پاته دي .ځکه په لاس کې وسائیلويې ددوی غوښتنې ورپوره نه کړای سوای اوددوی دباورغوږته يې لاس ورؤړ .

دوی دنن دلته اوپرون هلته د روم اوفارس په ډګرونوکې د برې اوماتې ورته والې ته ورسیدل،نوځکه اوس زموږ دځواک دراز اوسرچینود بندولو اویا يې په لاره کې دځنډاوخنډ په اړه فکرکوي هغه دا ! څرنګه به وکړای شي چې دقرآنکریم داغیزمخه ډب اوانسان دانسان جوړونې دمکمل صلاحیت له سیمې راوباسې،بې برخې اوکم نصیبه يې کړي،نوځکه يې داپریکړه مخې ته ایښې ده چې دانسان اوقرآنکریم دتړاویاتعلق مراندې یاوشلوې اویايې په لاره کې اندیښنې وکرې ترڅو دخودسازې پروسه چې دقرآنکریم ځانګړنه ده اوانسان دانسانیت دعروج بام ته چې دانسان لپاره اوفقط دانسان حق ده ونه رسیږي.

دوی په یاده باره کې ډیرې ستونزې ګاللې، ډیرلوړلوړلګښتونه يې په غاړه اخستي اودماډرنې دنیا په ټولووسائلو اوشونتیاؤ پوره ښوونیزمرکزونه يې جوړکړي ترڅو مجال نشي پیداچې انسان هغومرکزونوته دجوړیدالپاره رجوع وکړي چیرته چې يې دخلقت تصورپروت دی.

داپه داسې حال کې چې ددوی په ښوونیز نظام یادخودسازې په اډوکې دانسان جوړیدنې شونتیا وې هغه چې دانسان له شانه سره وړد ی دومره لیږد ي لکه نیستي په دی مانا : هلته انسان خپل اصالت هیروي اودمادې ناچیزوظواهروترجدي اوانسان دښمن اغیزلاندې راځي اوهغه په داسې حال کې ترځان معیاري اواصیل ګڼې چې پخپله دده په لاس جوړسوی وي.

دارزونې ټول واکونه هغوته ورانتقالیږي اودانسانې اصالت اوصلاحیت ځای ماشینې اومادې ځواک نیسې .اوانسان هم لکه نورمادې توکې دارزیدو لپاره دارزونې په لیکو کې دریږې.

هلته مادې دنیا اودمادې دواک سیمه وي .هلته انساني ذهن دمادې اودهغې دجل اوبل په تصورکې راټوکیږي ،لویږي اوماد ي کیږي،په هغې حساب کوي ،ځان ورته مزدوراوامربرښکاریږي.
هلته هغه ارزښتونه چې دانسان په ارزښت قائل اوارزښت ورکول يې حق ګڼې لکه معنویت اواخلاق هډوشتون نه لري.

هلته دډالراوماشین حکمرانې چلیږي ،خوله دی ټولوناخوالواوکمیو سره سره دوی بیاهم ډیرې لاسته راوړنې لري اولګیادي نورې هم ترلاسه کوي: دانسانې دنیامخ يې ځان ته و راړولی دی.اوډیری استوګن يې ددوی په ښوونیزو مرکزونوکې په ډیرویاړسره دځان جوړونې مرحلې یوپه بل پسې لنډوې اود له معنویت اواخلاقو لرې دنیا په تعمیرکې برخه اخلي .اوترڅوچې څوک  ددوی له مرکزونودفراغت سندونه لرې څوک باورهم نه پری کوي.

دوی توانیدلې چې دصلاحیتونو ځای په کاغذونوونسي.

نن په ډیری اسلامي هیوادونوکې ددوی ښوونیز نصاب چلیږي یانې زموږلپاره ددوی ښوونیز نظام .اودکوایجوکیشن یا مخلوطي ښوونې لړۍ هم په چټکې مخ ته روانه اواوس په کابل کې هم نجونې اوهلکان دښوونې ترسرلیک لاندې په یادسره تناره کې سوځیږي .

دواړه یانی نجونې اوهلکان دغیرښوونیزوموخوپه هوس په ټول سنګاراوفیشن کې ډیروختې خانونه سره رارسوي .

ښوونه یاځان جوړونه هسې یونوم پاته ده اود باسواده لیسانسه خبره نیزدی اوس د ټولو زبوپه سرپرته لومړۍ خبره ده.

حالاتو سرې اشارې لګولې د ي چې که په ځانګړی ډول سره په اسلامې هیوادونو کې پخپله مسلمان انسان خپل خدای ورکړې واکونه دانسانې حقیقت په پولوکې ونه کاروي.یاځنې بنسټونه اویاخپلواکه ادارې دانسان دنجات په فکرکې نسې پاته ،نوډیره شونې ده چې دځمکې مخ به ډیرزردهرچاداوسیدو وړتیا له لاسه ورکړي. .

یادواکونه یاصلاحیتونه دانسان په واک کې اوترې دګټې اخستوذمه وارهم ده .

داسې چې: دخپلې اوسیدوپه سیمه کې داوسیدو دارنګه شرائط برابرکړې چې دخودسازې درسونه پخپله دخودسازې په اصلې اوفطرې مرکزونو کې صورت ونسې چې دغه دذمه وارې سرته رسول ،دملت سازې اوجهان سازې پیلامه،بریالۍ خاکه اودانسان دژوندې شتون قباله ده.

دجوړیدودفلسفی تقاضا هم دغه ده هرشئ چې هرځای جوړسوی وي بیاهم هلته جوړیږي .یانې رادیو هیڅوک هم دجوړیدولپاره قصاب یانان بای ته نه وروړي بلکې برابره يې رادیوسازته وروړي .

یواځې اویواځې دخدای خلیفه ،دخدای دکتاب موضوع اودانبیاؤ(ع)دبعثت موخه انسان ده چې په باره کې يې یاد اصل څوک په نظرکې نه نسې .تل ددجالي اوشیطاني فتنوقربانې اوددجالي موخودسرته رسولولپاره هرځای ،هرڅوک اودهرخراد ددکان له مخې یانې ددجال شیطان ترمستقمه څارنه لاندې ددجال شیطان په کورکې جوړیږي چې دځمکې مخ يې له فرعونیانو ،ابوجهلیانو،بوشانو،
اوباماګانو،تونې بلیرانواوتالې څټو يې ډک کړی دی.

دځمکې په پراخه لمن د انسان داوسیدو لپاره بیخې ډېرې او وړوړ لارې شته ،خوددی یوه انسان لپاره دابې شمیره اوپه مختلیفومزاجونو جوړې لارې ټولې نسې په حقه کیدای.

حقیقت یواودژوند سمه اوحقیقي لاره هم هغه ده چې دانسان له فطرت سره په ټکر کې نه وي .اوهغه، هغه لاره ده چې بنايې دژوند په سمه ،روغه اوآسانه نظریه سره سوي وي .یانې دانسان لپاره انسان نه وي جوړه کړې.بلکې دا نسان لپاره ترانسان ډیرلوړ اومقتد ر ځواک یاد انسان خالق جوړه کړې وي .

دژوند په دغه ډول سیخه لاراوسمې نظريې پوهیدل دانسان بنسټیزه اړتیاده.

ځکه چې نورټول شیان دانسان یواځې هغه اړتیاوې ورپوره کوي چې دژوند په څلوربولیز اړخ پورې يې اړه لري،خودایوه داسې اړتیاده چې دانسان پحیث له انسان سره تړاو لري .اوکه پوره نه سې ،نوبیا به هرومرو داسې مانا ترې مراد سي چې رښتیا هم دانسان ټول ژوند ناکام سوی  دی.

که یوڅه فکروکړو نوډیرزربه پوه سو: کوم خدای چې دانسان ترپیداکیدو له مخه دانسان دپیداکیدوپوره تهیه نیولې ،اودانسان ترپیداکیدو وروسته يې دانسان د ژوند دحیوانې لورې د یوې یوې اړتیا د پوره کولو په دومره غوراو لوړه کچه اوډنه یاانتظام کړی وي .اوهغه مهربانه ذات دي بیادانسان د انسانې ژوند دډیرې لويې اوبنسټیزې اړتیا دپوره کولوچاره نه وي کړي .

عقل او وجدان داپه پوره باورسره مني اوهغه يې هم مني چې نه يې مني :متعال خدای دانسان دانسانې کیدو ارزښت ته په کتوسره کړنیزیاعملې قیادت دانبیا ؤ(ع) په صورت کې چمتوکړ چې اشرف المخلوقات خپلې ورته په نښه سوې کچې ته ورسوي .

دامبارکه لړۍ تراوسه پورې په هغه جذبه کې روانه اوترقیامته به روانه وي .غافل اوجاهل انسان ته به دانسانیت په اصلې اوفطرې مرکزونوکې دجوړیدوبلنه ورکوي لکه : موسی (ع)چې فرعون اومحمد رسول الله (ص)چې ابوجهلان یادومرکزونوت رابلل.

قادرذات دخلیفه جوړونې ارزښت ته نورهم ارزښت ورکړاوعلم يې په هرمسلمان نر اومسلمان ښځه فرض کړ اورازده کوي چې دانسان جوړیدواصلې اوفطرې قالب دخدای دین اودملت سازي اصلي قالب خودسازې ده.

پورته حقیقتونه جوته وي چې : ملت سازې پخپله دبحث وړموضوع نه بلکې دخود سازي حتمې اومنطقې پایله ده ،نوځکه اړینه ده چې دځمکې داوبادولومسئول دمسئولیت ددرک په توان سره خپلوذمه واریوته مخ ورواړوي اوله ځان جوړونې يې پیل اوپه جهان جوړونه يې پای ته ورسوي.
شنبه ۴/۱۰/۲۰۱۴مهال ۳/۳۰ماسپین شرقی بايې پاس      رزین

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x