نظــر

فرخنده شهيد متهم و به حكم انقلابي تعويذ گر و مجاور زيارت در محكمه صحرايي به آتش زده شد!

نویسنده: عبدالبصیر منیب

دو روز قبل در پايتخت كشور شهر كابل كه مردم از تمام نقاط كشور در آنجا زندگي دارند و ديگر از كابليان بومي و اصيل خبري نيست. تقريباً در فاصله كمتر دو كيلو متر از محل أقامت رئيس جمهور و رئيس اجراييه، در زيارت گاه شاه دو شميره كه آنرا مؤرخين به مقبره ليث بن قيس از مجاهدان و صحابي پيامبر گرامي نسبت ميدهند، حادثه دلخراش و المناك اتفاق افتاد كه قلب هر انسان مسلمان و افغان با وجدان و ايمان دار را جريحه دار ميسازد.

يك دختر محجبه و مومنه افغان را به اسم فرخنده به جرم اينكه قرآن كريم را به آتش زده، چند نفر اوباش و ولگرد به اتهام متولي و تعويذ گر شياد اين زيارتگاه، بعد از مشاجره لفظي و بدون كدام ثبوت در پيش روي پوليس، او را بي حجاب كردند و بسيار وحشيانه او را لت و كوب و شكنجه كردند، تا اينكه او را نيمه جان كردند، بعداً جسد وي را در زير موتر و در درياي كابل با نعره هاي تكبير الله اكبر! و زنده باد اسلام! چند جوان احساساتي و بيخبر از اسلام و قرآن جسد او را به آتش زدند.

بعد از اين حادثه المناك و دور از فرهنگ انسانيت ،اسلاميت و افغانيت تصاوير و ويديو هاي اين حادثه دلخراش در صفحات اجتماعي نشر گرديد، بدون اينكه كسي خود را مطابق آيه نمبر ٦ سورة الحجرات آگاه كند عكس العمل هاي مثبت و منفي را با خود داشت، از جيد ترين عالم كشور و تا مردم عادي اين عمل را تقبيح و توجيه كردند.

در حاليكه اگر كسي به چنين جرم مرتكب شود و يا مرتد شود، فقه حنفي كه اكثريت اتباع كشور پيروان آن هستيم، چنين حكم ميكند كه دولت و محكمه در مورد بايد تصميم بگيرد، اگر مرد و يا زن باشد سه روز مهلت داده شود و بعد از مهلت اگر توبه نكرد مرد كشته و زن زنداني شود؛ ولي امروز مردم خود قاضي، پوليس و محكمه هستند چون شهر بي پرسان است و تعويذ گر در محكمه انقلابي خود فرمان صادر ميكند و آن دختر مظلوم را شهيد ميكنند.

امروز وقتي مصاحبه ويديوي پدر و پدر كلان، سند فراغت فرخنده شهيد و ديگر تصاوير اين دختر مومنه و دعوتگر قرآن را از طريق شبكه هاي اجتماعي مشاهده كردم، داستان اينطور نبوده ولي اين دختر محجبه توسط تهمت يك تعويذ گر شياد و بي علم كه از قرآن و اسلام مطالعه ندارد و چند جوان ولگرد و احساساتي بعد از مشاجره لفظي كه ميخواهد اين دختر دعوت گر، بي خبران را از اسلام و قرآن آگاه سازد، مگر بر عكس از اينكه بازار تعويذ، اين شياد تعويذ گر صدمه خواهد ديد او را متهم ميكند كه قرآن را به آتش زده و در بازار پر ازدحام و شهر چند ميليوني، چند صد نفر در أنظار پوليس به او دختر محجبه و مومنه حمله ور شدند.
وقتي مصاحبه پدر او را مشاهده كردم، پدرش محمد نادر انجنير متقاعد وزارت صحت عامه و باشنده اصلي ولايت كاپيسا از سرزمين دليران و مجاهدان تاريخ مانند، ميرمسجدي خان، محمد عثمان خان، انجنير حبيب الرحمن، څارنوال حبيب الرحمن و استاد فريد و ديگران بود، او در ظاهر با سيماي نوراني اش و محبت و ايمان او و فاميل ايشان با اسلام چنين گفت:

فرخنده دختر مومنه و متقي بود، او با اسلام عشق داشت و پابند احكام و فرائض اسلامي بود و قرآن كريم تلاوت ميكرد، او حتي نماز تهجد را ادا ميكرد. فرخنده مردم را به اسلام و قرآن دعوت داشت، او از خرافات و ناملايمات فعلي كشور و بي اعتنايي مردم در مورد دين رنج ميبرد.

فرخنده دعوت گر، دختر بيسوادي نبود و او اهل علم و دانش بود، فارغ دارالعلوم بي بي عايشه و فارغ التحصيل صنف ١٤ در رشته تعليمات اسلامي بود. او حجاب را براي خود و ديگران فرض ميدانست.

فرخنده شهيد در مجالس فاتحه خواني، قرآن تلاوت داشت و براي ديگر خانم ها قرآن و اسلام تبليغ داشت.

فرخنده محجبه، با مطالعه تفاسير و ديگر كتب اسلامي علاقه داشت و چهار نوع تفسير داشت و فقط يك تفسير قرآن، كه با خط درشت بود زياد مطالعه ميكرد و از پدرش خواهش ميكرد، كه من فلان صفحه را نشاني كرده ام و آنرا بيجا مكن.

او از ١٦ سال بدينسو از تكليف رواني و روحي رنج ميبرد و داكتر معالج او بنام پژمان گفت، كه دختر پر معلومات با روحيه و معلومات اسلامي تحت تداوي من بود.

ولي متأثر و متاسف هستم به مردم كشوريكه، دختر افغان و محجبه را بدون اينكه او را درك كنند، او را به اتهام سوختن قرآن لت كوب و شكنجه وحشيانه به آتش ميزنند و جوانان احساساتي همه صدا ميزنند كه فرانسوي است، جرمني است، امريكايي است، كافر است! نعره هاي تكبير الله اكبر! زنده باد اسلام! بدرقه ميكنند. اول حجاب او از سر و صورت اش دور ميكنند.

١٤ قرن قبل از امروز وقتي دين مقدس اسلام در افغانستان فعلي انتشار يافت، مؤرخين را روايت است كه شخصي بنام ليث بن قيس از اصحاب پيامبر گرامي، در لشكر اسلام مجاهدين را رهبري ميكرد و بخاطر دين يكتاپرستي و دين بر حق در همين محل از طرف عساكر كابل شاهان به شهادت رسيده بود، مگر به تفاوت اينكه مردم آنوقت كابل شعور و عقل داشتند و با وجوديكه مشرك بودند و با او در جنگ بودند، جسد مبارك او را به آتش نزدند. همان ليث بن قيس ” رض” كه بخاطر دين يكتا پرستي جهاد داشت ولي بدبختانه امروز زيارت او عبادتگاه است و در آن خرافات و بدعت جريان دارد. آيا مقبره پيامبر گرامي، ديگر پيامبران و اصحاب كرام نيز زيارتگاه و عبادتگاه است و در آن مجاورين و متوليان تجارت دارند؟

ولي امروز جوانان احساساتي و بي خبر از اسلام و قرآن، دختر محجبه را در عين محل به بهتان يك مجاور تعويذ گر، با لت و كوب و شكنجه و عذاب او را نيمه جان كرده و جسدش زير موتر و بعداً او را به آتش ميزنند.
فرخنده شهيد فرانسوي، امريكايي، جرمني ، دنماركي و كافر نبود. او دختر موحده و دعوت گري به مثل زينب الغزالي مصري بود كه قرآن و اسلام تبليغ داشت.

فرخنده لباس تنگ كه در آن برجستگي أندام او نمايان باشد و لباس زرهي برتن كرده باشد نبود و آن خواهر شهيد با لباس اسلامي و يونيفورم اسلامي ملبس بود، او جاسوس كدام كشور خارجي، فعال مدني و جاسوس كدام سفارت نبود و شعار دموكراسي غربي را صدا بلند نكرده بود، بلكه به زيارت آمده بود تا آن مجاور تعويذ گر را بفهماند كه با تعويذ اش مردم را فريب ندهد و از خرافات پيروي نكند و از قرآن و اسلام پيروي كند.

خواهر ما فرخنده رفت و او را به حكم تعويذ گر و مجاور زيارت در محكمه انقلابي زيارت و نعره هاي تكبير و زنده باد اسلام، جوانان احساساتي و بي خبر از اسلام شهيدش كردند؛ فقط با تفاوت اينكه تقريباً در فاصله كمتر از يك كيلومتر دختران مسلمان ليسه عايشه دراني، ناهيد شهيد با هم قطاران شهيدش از طرف نيرو هاي امنيتي رژيم خلق و پرچم به شهادت رسيدند، ولي جسد ايشانرا كسي به آتش نزد ولي فرخنده موحد و دعوتگر بعد از سه و نيم دهه با نعره هاي تكبير افراد اوباش و ولگرد به شهادت رسيد.

برادر فرخنده شهيد كه يك انجنير است و اشك روي رخسارش جاري بود و مجال سخن زدن نداشت از همشهريان كابل تقاضا نمود كه در جنازه خواهر خود شركت كنند.

فرخنده روح ات شاد و يادت گرامي باد و از بارگاه رب العزت التجأ دارم تا در روز محشر با صورت خون آلودت و چهره مظلومانه ات با شهداي بدر، اُحد و ديگر دعوتگران اسلام محشور بگردد!

با اين عمل وحشيانه جوانان احساساتي و تعويذ گر شياد به ياد منصور حلاج رفتم كه او را هارون الرشيد به دار آويخت و جسدش انا الحق ندا داشت و تو خواهر شهيد را، تعويذ گر در محكمه صحرايي و انقلابي اش به آتش زد كه جسد سوخته او و رخسار خون آلود اش انا الحق صدا داشت و كسي نبود كه به داد او برسد.

از مسوولين شهر بي پرسان و حكومت وحدت ملي تقاضا داريم تا اين قضيه و حادثه المناك را تعقيب و عاملين اين حادثه تراژيدي را به كيفر اعمال شان برساند و از اين زيارت ها و مجاورين و متوليان بي علم آن وارسي كنند از اينكه چنين زيارت ها كه در آن اعمال شرك، بدعت و همه خرافات باشد، در تضاد، تناقص و مخالفت به قرآن و حديث نبوي بوده.

عبدالبصير منيب
١ حمل ١٣٩٤ هجري شمسي

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

11 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
یتیم زابلی

عجیبه بی لکی مدنی فعالان او بی پوښتنی رسنی شوی په وچه او لنده فیصله کوی نه قانون شته او نه محاسبه نن اسیا هم خپل دریځ لکه د سپرلی اوره سهار وی او ماښام نه وی ژر ژر بدلوی ،،،،،،،، دی کی هیڅ شک نشته چی جذبات او عجله ناسمی پایلی لری او دا ټکی دی هم د چا هیر نه وی چی اسلامی مقدسات افغانانو ته پخپلو لمړنیو مسؤلیتونو کی شمیرل کیږی زه دی رسنیو ته حیران یم د زابل دیو لوچک مدنی فعال ( خره ) عصمت قانع په دروغجنه لیکنه د فران کریم یوی پلیتی د… نور لوستل »

شاکرمممزی

لا حول ولا قوة الا بالله ، انا لله وانا الیه راجعون .
که همدغسې وي نو بیا به هغه خلک چې د نوموړې په قتل کې یې ګډون کړی او یا یې په برېښنایي ټولځایونو کې د نومړې وېؤیو ګانې او او لیکل بد رد ویل کړي ، الله (ج) ته به څه ځواب ورکوي ؟؟!!
الله (ج) د رحم وکړي ، باید لومړی پوښتنه وشي او ټینګار وشي بیا اقدام!!

ممتاز خان

په ښار کې پرون نغاره وهل شوی وه چې سبا په یوی ښځې باندی دزنا حد جاری کیږی. ځکه خو نن په لویه دښته کې ډیر خلګ را غونډ، اودی ته سترګی په لاروه چې کله ؟ به ښځه د سزا دپاره راوستل کیږی.لږه شیبه وروسته د انتظار شیبی د شورډکی شوی ځکه د ښار قاضی او نور کسان د ښځی په ګډون د لیری نه ولیدل شوه. ټولو مځکي ته لاسو نه کښته کړه او هریوه هاند کاوه، چې ښه غټه ډبره راواخلي قاضی ،ښځه او ورسره نور کسان دا دی اوس د هغوی په وړاندی ولاړ وه اودوی… نور لوستل »

abdullah

Assalamalaikom, za da Afghan Dawlat char wago sakha heela kaom che da de msozo palatana waki ,ao zalemano ta da de nawara jorm saza waarki,ka cherta de mazlome ta insaaf warna kar shi ,bawar wskre che tool afghanistan ba pa azaabe illahi achta shi

جمیل انوري

که فرخنده په رښتیا شهیده وای نو نن به یې جنازه نرانو وړي وای ، په کوم دلیل ښځي په جنازه کې ګډون کولی شي ، داچې مدني حرامیان ورباندي خوا بدي شوي هم د دې دلیل دي چې فرخنده بې ګناه نه وه ، فرخندې خامخا یو څه کړي ؤ

داسمه خبره ده چې خبره باید ترمحمکې پوري رسیدلي وای ، لیکن کومه محکمه ، هغه چې یرغلګرو او دګوډاګیانو په اشارو مرتدو کسانو ته فناه ورکوي ، زه یې بلکل نه منم

طوفان طوطاخیل

فرخنده نه شهیده ده نه شیئ ده ، وچه کلکه مرداره ده ، دقرآن کریم سپکاوی یې کړی ، که هسي چاښځي وژلی نو په کابل کې په سلګونو زرګونو نوري نجوني هم ګرزي ، فرخندې غوښتل چې دقرآن کریم په توهین کولو سره ځان یو خارجي هیواد ته ورسوي ، چې دپېښي په ځای کې یې هیچاهم دهغې مظلومیت احساس نه کړ ، نو مسلمانان دي د نن ټکي او نورو بې ټکو رسنیو په خوله نه خطاکیږي چې شهیده ورته وایې ، عجیبه ده ، نن خو یې جنازه هم ښځو او دمدني فعالانو په نامه شنو خرو… نور لوستل »

دختر افغان

روحش شاد خداوند انشالله با حضرت فاطمه زهرا محشورش كند.
لعنت الله على القوم الظالمين

نبیل

سوال اینجاست که فرخنده اگر واقعا دختر مومن و مسلمان بود انجا در مرکز فساد یعنی زیارت شاه دوشمشیره چی میکرد اگر واقعا دختر مخجبه بود پس این پتلون جینز را کی در تنش کرده بود اگر واقعا مومنه و محجبه بود بدون محرم شرعی در شهر چی میکرد این همه یاوره سرایی قوم پرستانی است که میخواهند این زن را نیز مثل مسعود فیهم بلاخره حبیب استالیف قرمان بسازند از خدا بترسید و انچه ننویسید که در علم تان نیست چندی پیش گزارشی ازهمسایه های این زن به نشر رسیده بود که این زن یعنی فرخند رفت و امدی… نور لوستل »

zarifi

حقیقت خدای ته معلوم ده خو دومره وایم چي پرون دې دقرآنکریم تو هین وکړ نن دا په خپله سزا ورسیدله سبا ددې په انتقام کي بیا دقر آن کریم سپکاوی کیږي !! هغه چي دفرخندې غم یې وژړا وو نو اوس به وګورو چي را تلونکې سه شنبه چي عملا دقرآن کریم سپکونکي جلوسونه را باسي او دقرآن کریم تو هین کوي او فرخنده هغوی هم شهیده بولي نو دا خلک به دقرآن کریم دسپکاوي په اړه به څه دریځ ښکاره کړي او که به پټه خوله پاتې شي

Ahmad Fahim Fahim

لجام گسیخته گی به این اندازه دربین اقشار مردم ما غیر قابل تحمل است !

zahid

مرگ به تمام ## ظالم

Back to top button
11
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx