نظــر

سیاف بر خود حکم میکند

sayyafعبد الرسول سیاف به روز شنبه مورخ 18 سنبله که مصادف با کشته شدن احمدشاه مسعود رهبر اتحاد بدنام شمال میباشد یکبار دیگر بیانیهء تند وتیزی ایراد کرده وغوغایی را برپا کرد. در این بیانیه سیاف ضمن چرندیات دیگر مخالفت با اوباما وغلام حلقه بگوش او کرزی را جنگ با خداوند ورسول او اعلام داشت وضمنا حملات استشهادی را ناجایز قرار داده ومجاهدین را با آنچه که از بلاغت وفصاحت در اختیار داشت ناسزا گفت.

نوشتن ویا گفتن دربارهء سیاف به روز وماه نه بلکه به سالها ضرورت دارد وصفات مقدسهء وی به صفحات چند مقاله، مجله وکتاب نه بلکه ضرورت به موسوعه ودایرة المعارف دارد، زیرا هر روی وهر رنگ شخصیت متقلب وماکر وی ضرورت به بحث وبررسی دارد، بدین لحاظ نویسنده درینجا نمیخواهد دربارهء وی بنویسد بلکه تنها به آنچه اکتفا میکند که خود سیاف سالها قبل در زمان جهاد علیه شوروی سابق حکم کرده است.

عبد الودود ثاقب نویسندهء کتاب “رد شبهات در مورد جهاد”  بعضی از سخنان سیاف را از کتاب او (أخی المسلم) نشر [مرکز البنیان للإعلام الإسلامی] ترجمه کرده است که بدون کمی وکاستی آنرا خدمت خوانندگان قرار میدهیم وفیصله را به خود شان واگذار میشویم تا دربارهء این شخص حکم نمایند:

نویسندهء کتاب مینویسد:

سیاف در کتاب عربی خود بنام (أخی المسلم) که [مرکز البنیان للإعلام الإسلامی] آنرا در دوران جهاد به چاپ رسانیده است در صفحات 58 و59 خطاب به مجاهدین مینویسد: (امریکا وروس هیچگاه نمیخواهند که حکومت اسلامی در افغانستان پیاده گردد، وبه همین لحاظ سعی وکوشش دارند که ظاهر شاه را آورده ودر افغانستان حاکم سازند …. مقصود از بی طرفان در برنامهء روس وامریکا اعضاء وارکان حکومت ظاهر شاه وداود خان است، آنانیکه راه را برای داخل شدن روس در افغانستان هموار ساختند، وآنانیکه برای ایجاد تنظیمهای کمونستی (خلق، پرچم وغیره) اجازهء فعالیت دادند ومردم را به کفر والحاد تشویق کردند…. ودر نزد ما دلایل بسنده مبنی بر کفر این حکومتها که افغانستان را فروختند موجود است ….. واین بی طرفان پیشنهاد شده برای تشکیل حکومت آینده در افغانستان خارج از ملت اسلام هستند وآنها اصلا کفار هستند وآمدن آنان بر قدرت آرمانهای روس را تحقق می بخشد زیرا کفر ملت واحد است.

ودر صفحه 40 مینویسد: «به جهاد خود ادامه دهید واسلحهء خودرا محکم گیرید وانتظار اوامر قیادت اسلامی خود باشید، وبه جهاد خود تا بر پایی عدل اسلامی وخارج ساختن ریشه های کفر والحاد ادامه دهید، وبه اوامر هیچ کسی قبل از خروج روس گوش ندهید، واگر روزی بیاید – خدای نا خواسته – که من در آن روز ضعیف وگمراه شوم وشما را به آتش بس قبل از خروج کفر وقیام حکومت اسلامی امر کنم مرا در آن وقت اطاعت نکنید بلکه خداوند (جل جلاله) ورسول وی (صلی الله علیه وسلم) را اطاعت کنید وبه آرزو های امت که در شما نهفته است احترام بگذارید».

حالا خود فیصله کنید که این سردار منافقان چه نوشته است وبه چه عمل میکند، خود بر خود حکم میکند وضرورت بر حکم دیگران نیست، ظاهر شاه وهمراهانش را کافر میداند ولی در مهمانی وی هزارها دالر را به خرچ رسانده وبه وی سر احترام خم میکند. از سیاف بپرسید که بناء به آنچه که نوشته یی آیا امریکایان وسایر نیروهای خارجی موجود در کشور کافر نیستند ویا اینکه حکم الهی در مورد جهاد با کفار تغییر کرده است، وآیا آنچه تو در آن اشتراک کرده یی حکومت اسلامی است ویا خیر؟

در صفحه 43 و44 وضعیت مداخلهء امریکا وروس را در افغانستان وجهان اسلام بررسی کرده مینویسد: «برادر مسلمان! به دین خود رجوع کن وبه ایمان خود باز گرد، بعد از آن ببین که حکم سکوت درین موقع چه خواهد بود؟ وآیا تو از این حالت راضی هستی؟ واگر دیدی که این حالت درد دهنده، مؤسف وذلیل کننده بوده وباید تغییر داده شود پس درین حالت اگر برای نجات آن گامی برداشتی خیر بزرگی را انجام دادی وخداوند (جل جلاله) تو را مددگار می باشد ودر عمل تو برکت می اندازد، وخداوند (جل جلاله) کسی را نصرت می بخشد که خداوند (جل جلاله) را نصرت کند،  واگر به این وضع راضی شدی، پس امید است که آنرا به اسلام منسوب نکنی».

سیاف که با این دو رویی ومنافقت خود ذلت وخواری را بر خود روا داشته است در صفحه 7 کتاب مذکور مینویسد: «(در هنگام سختی ومشکلات در جهاد) تصفیه صورت میگیرد، وآنانیکه از فرزندان جهاد نیستند وبار دوش جهاد اند به عقب میروند،  ودر صف تنها گروه کوچک مخلص وپاک نفس باقی میماند، ودر این وقت نصرت وتایید خداوند (جل جلاله) نازل میشود».

ببینید این منافق روسیاه را که چگونه بر خود حکم نموده است که در هنگام سختی ها از راه جهاد واسلام منحرف گردیده تحت این تصفیه کاری خداوند متعال قرار گرفته است. وببینید این بیچاره را هنگامیه ریال ودالر جهاد در جیبش سرازیر می شد و هیچ نوع سختی ومشکلی متوجه اش نبود دم از اسلام و جهاد واقعی می زد وحالا که در جهاد کنونی علیه امریکایان ومزدوران شان سختی ها ومشکلات در قبال است وپولهای را که از خون مجاهدین جمع کرده است در خطر واقع می گردد ودر جهاد کنونی که ریال ودالری وجود ندارد از صف مجاهدین اسلام جدا شده به صف کفار علیه مجاهدین قرار گرفته است. اصلا به سیاف وامثالش، اسلام وجهاد اهمیت ندارد هرجا که ریال ودالر است آنجا سیاف پیش قراول آن میدان خواهد بود.

چه خوب گفته اند که: «مذهب گاو شکماناست زمین علفی».

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x