نظــر

استقبال فراگیر مردم از استهداف شبکه های شیطانی

نویسنده: سمیع زرمتی

دو روز قبل امارت اسلامی افغانستان طی نشر اعلامیۀ  مطبوعاتی موقف گیری تازه خود در برابر برخی از رسانه نماهای  تیلویزونی اعلام کرد.

دربخشی از این اعلامیه در پیوند به کارکرد این شبکه های شیطانی ( طلوع و یک ) آمده است :  (چینل های تلویزیونی طلوع و یک از شبکه های تبلیغاتی اند که مسئولیت به پیش بردن اشغال فکری ، فرهنگی و تبلیغاتی کفار را بر عهده دارند ، این شبکه ها ، با حمایت گستردۀ امریکایی ها بر اقدار دینی و فرهنگی ما تمسخر نموده ، فحشاء و بی حجابی را نشر می کنند ، در اذهان نسل جوان بی دینی ، بداخلاقی ، خشونت ، قمار ، اختلاط و مجلس های مختلط و افکار مضر را پیچکاری می کننند و بطور اخص در مورد جهاد و مجاهدین تبلیغات مملو از نفرت و دشمنی عریان را تبلیغات می کنند .

یک مثال واضح نشرات شرم آگین و تبلیغات دروغین این شبکه های شیطانی این است که می گویند که در روز چهارم عید قربان هنگامی که مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی قندوز را تصرف کردند ، خدای نا خواسته بر لیلیه دختران حمله نموده و دختران را بی آبرو کرده اند !

این شبکه های تلویزیونی این راپور دروغین را در حالی بطور مکرر نشر می کنند که مردم و شهریان قندوز این گفته را بشدت رد نموده و با حاضر گرفتن الله تعالی شهادت می دهند که در شب های عید ، تمام ادارات تعلیمی افغانستان و لیلیه اناث قندوز در رخصتی بودند وهیچ کسی در آن حضور نداشت .

به علت اینگونه رفتار های معاندانه و گستاخانۀ تلویزیون های طلوع و یک در مقابل ملت مجاهد افغان ، امارت اسلامی دیگر این رسانه ها را به حیث رسانه نمی شناسد بلکه آنان را در اهداف نظامی خویش داخل می کند )

داخل نمودن شبکه های طلوع و یک در ردیف اهداف نظامی طالبان  نخستین موضعگیری طالبان  از نوع خود در برابر رسانه ها است، رسانه های همچو طلوع و یک که زیر چتر دموکراسی وارد شدۀ غرب  برای منافع اشغالگران و رژیم تحت الحمایۀ شان کار می کنند در امتداد یک و نیم دهۀ گذشته همواره مورد انتقاد مجاهدین و مردم عام بوده اند،لست شکایات ازین رسانه ها بسا طولانی است  از ترویج  فساد، بی حجابی، اختلاط و بدا خلاقی گرفته تا پخش سریالهای  ضد دینی، شرم آگین و خشونت بار که برای  ترویج فرهنگ بیگانه ها صورت میگیرد.

درین اواخر  همین رسانه ها بشدت در تلاش اند تا آتش نفاق و منازعات قومی ،لسانی و سمتی دربین اقوام متدین و برادر افغانستان  شعله ور نمایند، مردم افغانستان خصوصا شهریان کابل بارها خواستار توقف  و بازپس گیری جواز کاری این شبکه های تفرقه انگیز شدند اما از جایی که این شبکه ها دست های قدرتمند استخباراتی باخود دارند و از پشتیبانی همه جانبۀ سفارت های امریکا و انگلیس برخوردار هستند، منتقدان عامه نتواستند جلو خودسری های این شبکه های مضر را بگیرند.

در همین حال  امارت اسلامی یگانه مرجع امید مردم شریف افغانستان بودکه میتوانست  دراین زمینه کاری بکند تا جلو فتنه گری ، تفرقه اندازی و دین و فرهنگ زدایی شبکه های متذکره گرفته شود، امارت اسلامی افغانستان همانطور که همیشه  امیدهای مردم را  برآورده است این بار هم در برابر دشمنان دین و فرهنگ ما قد علم نمود و بسیار با جرات  اعلام کرد که دگر نمیتواند فساد و فتنه گری این شبکه های شیطانی را  تحمل نماید و پس ازامروز شبکه های متذکره بحیث رسانه ها نه بلکه بحیث دشمنان دین و فرهنگ ما  قلمداد خواهند شد و بجزای اعمال مضر شان خواهند  رسید.

با آنکه این موقف گیری طالبان  غیرمترقبه و نظر به محیط رسانه یی  دور از انتظار بود، که باعث شوکه شدن بعضی کارمندان شبکه های شیطانی شد و در جامعه رسانه ای واکنش های مخالف را هم برانگیخت اما در افکار عامه بااستقبال و تايیدی روبرو شد که هرگز انتظار آن  نمی رفت .

در روز صدور این اعلامیه و بعد ازآن من صفحه های فیسبوکی رسانه ها افغانستان و جهان را دنبال می کردم تا در پیوند به این موضع گیری طالبان از عکس العمل  مردم عامه آگاه شوم، در طی دو روزگذشته که این موقف گیری طالبان خبرساز شده و در شبکه های اجتماعی بحث های داغ را ببار آورده است  ما شاهد هستیم که کاربران شبکه های اجتماعی از این  موضع گیری طالبان بحدی استقبال نموده که قبلا هیچ اقدام و اعلامیه طالبان همینگونه استقبال عامه را با خود نداشته است .

از مجاهدین و مخالفین اشغال گرفته تا مردم عام، کارمندان دولتی و حتی مخالفین عنعنوی طالبان  تمام افغانهای  که احساس دارند و دلهای شان برای این مردم و کشور می تپند از این موضعگیری طالبان استقبال کردند و آن را یک تصمیم بجا و ضروری پنداشتند.

این جا بگونۀ مشت نمونه خروار بعضی از اظهارات و تبصرهای  مردم عام خدمت تان عرض می نماییم که در شبکه های اجتماعی احساسات خودرا نسبت به اقدام طالبان در برابر رسانه های شیطانی ابراز داشته اند . باید یادآور شویم که این کامنت ها را از صفحه فیسبوکی طلوع نیوز گرفته ایم .

حمید رحیمی : درين 10 سال طالبان معقول ترين تصميم را گرفنتد، چون اين رسانه شيطاني را بايد قبل مورد هدف قرار ميداد.

Mohammadagha Yazdanpanah
تلویزیون طلوع و تلویزیون 1 هر دوفحشی شیطانی ودروغ گو است وباعث همه ناهنجاری ها میان مردم شده کاری خوب میکنند این طالب ها، چون همه جامعه را به فحشا کشیدند این دو تلویزون

Sayed Rahman Rohani
90% رسانه ها افغانستان اهداف کفارا به پیش میبرد قبلاًباید ریشه یابی میشد.
حالا هم سری وخت است.
قابل یاد آوری میدانم اینکه اشخاص بسیار فهمیده وصاحب رسوخ و علمای دین نیز در بعضی رسانه ها همکاری مي نماید این چنین رسانه ها انگشت شمار است

Prince Ghåzñi
همه این رسانه ها فقط توانسته که برای مردم عزیز افغانستان فلم و سریال های مختلف هر کشورهای بیگانه را به ما ترجمه نمایدو بس من از طالب میخواهم که بزودی از بین ببرد این رسانه های شیطانی را .

Abdultawab Salahshour
دوستان عزیز من با شما موافق استم. تلویزون طلوع یک جاسوس و کاسه لیس است. نمیدانم از کدام منبع آب مینوشد اما منبع اش این منابع ره بر علیه منافع عقاید دین رسم و فرهنگ وطن عزیز ما افغانستان بکار میبره…ما از این تلویزون کثیف حمایت نمیکنیم

Naheed Ebad
دلم براي كارمندان طلوع و تلويزيون يك سوخت ، بسيار ترسيدند ،حتمن پياز نوش جان كنيد
طالبان خوب جاي را هدف گرفته اميد تير شان خطا نرود
اين دو تلويزيون واقعآ مراكز فساد شده بودند
بهتر است خود را اصلاح كنند و دست از پخش فساد و فحشا بردارند

Nadir Masudi
ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﭘﻴﺶ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻃﻠﻮﻉ و tv1 ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻭﺧﻮﻥ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ. ﻣﺴﺪﻭﺩ ﮔﺮﺩﺩ ﻭاﺟﺎﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﺩاﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ اﺯﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥاﻳﻦ ﺩﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.

Noormohammad Arabzada
تلویزون طلوع دروغ گوی است و خبرنگارهایش شیطان است
فقط دروغ گفتن وتفرقه انداختن دربین اقوام و توهین برعزت مسلمان ها کاری دیگر ندارد بایداین تلوزیون بندشود

Hamsafar Eshq
تلویزون طلوع را باید آتش زد نه ماه رمضان میگه ،نه عاشورا ؟
صدای آذان پخش نداره قرآن پخش نداره شب روز سریال های هندی ترکی…

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
عبدالولی

از طالبای کرام خوهش میکنم که به زودترین فرصت این کار را اجرا نماید و ازین شبکه های شیطانی افغانها را نجات دهند به امی موفیقت طلبای کرام.

Back to top button
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x