ادبي لیکني

بلوتوت- لیکوال :خوشال درانی

غونډه کې داول سر نه غویمنډ جوړ وو هر چا خپلو کې پسپسکې کولې که کوم کس به خبرې کولې نو هېچا ورته غوږ نه نیوه.هغه بېچاره به داسې لګیاوو لکه دېوالوته چې تقریر کوي.دڅنګ ملګري ته مې وویل دادې په څه لانجه اړولی یم ددوی دلاسه خو موږ هم خبرې نه شو اوریدلای هسې دې ورته راوستم له دې خو هغه ټولګی ښه وو که استاد نه پوهېده حاضر شوې خو به وو سلیمان په خواشینی راوکتل دې دبې سوادو زامنو ته ګوره خپله خو په څه نه پوهېږي موږ هم نه پرېږدي چې خبرې یې واورو څومره هم سیمینار دی داکتابچې مو خوشې راوړي دي.حیدره!زه خونور نه شم پاتې کېدای زه چې درس ته لاړشو اخیرې ساعتوته رسېدای شو

سلیمانه اوس کېنه په دریاب کې یا یوه لوېښت ډوب شې یا ټول اوس هم راغلي یو اخیر به غلي شي خدای خو دې دا خولې ورته په مرګ بندې کړې

حیدرته مې وخندل ما اوتا هم خبرې پیل کړې له نورو به څه ګیله کوو راځه اول ما ا تا غلي شو دانوربه هم غلي شي کوشش کوه چې لنډ لنډ یادښتونه واخلو که له ما پاتې وو هغه به له تا واخلم اوکه له تا پاتې وو زه به هغه درکړم

تر ډېره وخته موږ له خولې اه هم ونه ویست او داسې غلي ناست وو لکه چا چې دم راباندې اچولی وي

په غونډه کې بل غوبل پیل شو هغه دننوتو اوراوتو یوبه چې راننوت پنځه به بهر شول حیدرته مې وویل یارو اوس یې ښه خوند وکړ مخکې خو دلته خبرې وې اوس له بهره هم غږونه راځي یوه دوینا خبرې شوې بل دا درې واړو ښه موسیقیت پیداکړ اوس به چاته غوږ ږدو دومره مهمه غونډه او داګډوډي هسې پیسې پرې خرچه کوې خلک له کوږې مړه کېږي اودوی دې غونډوته ګوره

حیدر نور هم غوسې ونیو مخکې مې درته ویل چې ځه لاړشو خو ته نه تللې دا څه مرده ګاوي ده هسې مو وخت ضایع کړ داټول دستا له لاسه زه خو ځم که ته د غونډې دومره شوقي یې تر ماښامه ورته کېنه زما یې دالله په امان

حیدر مې دلاسه ونیو ته کېنه زوروه راځه بده خبره ده چې دلته موکش اوبګیر جوړ کړی وي راځه ما اوتا هم لږ بهر چکر ووهو بېرته به راځو

بهر چې راووتو دلته بله لوبه شروع وه چا سګريټ څکول چانسوار اچول چا انځورونه اخېستل چا ټوکې ټکالې کولې چا څه کول او چاڅه

حیدر ته مې نور نه شول کتلی ځکه هغه ما راوستی وو اوډېرې غورې اودربې مې ورته ویشتې وې چې په داسې غونډو کې دافغانستان ډېر تکړه تکړه لیکوال اوشاعران راځي هغه به هم وګورو او په غونډه کې به مهمې خبرې هم یادښت کړو

حیدر راغږ کړ اوس یې خوند وکړ پکه دادې لابله سپکه داټولې غونډې همداسې وي لکه دا نن چې ده څومره زده کړه مو وکړه ته ماته  ګوره په مخ کې مې دپوهاندۍ نښې ښکاري سلیمانه ته که ځي او که نه ځي زه لاړم

ده ته مې په عذرو زارۍ شروع وکړه ډېر خلک دوینا نه پاتې دي راځه لږ به نور هم انتظار شو کنه لار خو مو مالومه ده ځوبه

دی همداسې شله وو چې زه ځم نور نه پاتې کېږم ولاکه بیا درسره په عمر چېرته لاړشم

ماویل راځه دلته له بلې لارې کار واخله غیرت ورته واچوه بیا نه ځي ته څنګه انډېوال یې چې اوس له ما لپاره نه شې پاتې کېدلی ملګری همداسې وي سبا مې چې جنګ شي بیا خو به هلته هم رانه تښتې او ما به ورته یواځې پرېږدې چې ښه مې خمبېره کړې

زما او دده ناندرۍ روانې وې چې ویاند وویل اوس به استاد……….ته بلنه ورکوو چې  راشي او خپله وینا واوره وي

حسدر یو دمې له لاسه ونیولم راځه ددې سړي خبرې مې خوښېږي ډېر سپین غږیږي ژر دغونډو تالار ته راننوتو اوغلي کېناستو

استاد دنر بچي اول دغونډې په ګډوډۍ خبرې وکړې چې داڅه حال دی؟ټول پروژه واخلئ اوبیا په کې داسې ګډوډي وي دا مهمې غونډې همداسې وي دوخت پر ارزښت تر اوسه پوه نه شوئ

سلیمانه!کاشکې یې لږ مخک راغوښتی وی زما او دستا دزړه خبرې کوي

دلته بله بدبختي د بلوتوت شروع شوه هغه بېچاره خبرې کولې اودوی دنر زامنو بلوتوت ته پښه بنده کړه مخکې مې داسې څوک ناست ول چې هېڅ دا تمه مې ترې نه وه چې دوی به هم په دې مرض اخته وي دڅنګ ملګري ته یې وویل یوه نوې ویډېو مې پیداکړې ته بلوتوت خلاص کړه چې درویې لېږم شاوخوا ټول کسان په بلوتوت اخته شول چا سندرې یو بل ته لېګلې چا ترانې،چا کریکټ لوبې اوچا……………………

دهغه خبرې چې خلاصې شوې حیدر مې چوخ کړ راځه نور زه هم نه پاتې کېږم دوی پرېږده چې بلوتوت وکړې

۱۳۹۱۱۲۱۱

لیکوال :خوشال درانی

بلوتوت

لیکوال :خوشال درانی

غونډه کې داول سر نه غویمنډ جوړ وو هر چا خپلو کې پسپسکې کولې که کوم کس به خبرې کولې نو هېچا ورته غوږ نه نیوه.هغه بېچاره به داسې لګیاوو لکه دېوالوته چې تقریر کوي.دڅنګ ملګري ته مې وویل دادې په څه لانجه اړولی یم ددوی دلاسه خو موږ هم خبرې نه شو اوریدلای هسې دې ورته راوستم له دې خو هغه ټولګی ښه وو که استاد نه پوهېده حاضر شوې خو به وو سلیمان په خواشینی راوکتل دې دبې سوادو زامنو ته ګوره خپله خو په څه نه پوهېږي موږ هم نه پرېږدي چې خبرې یې واورو څومره هم سیمینار دی داکتابچې مو خوشې راوړي دي.حیدره!زه خونور نه شم پاتې کېدای زه چې درس ته لاړشو اخیرې ساعتوته رسېدای شو

سلیمانه اوس کېنه په دریاب کې یا یوه لوېښت ډوب شې یا ټول اوس هم راغلي یو اخیر به غلي شي خدای خو دې دا خولې ورته په مرګ بندې کړې

حیدرته مې وخندل ما اوتا هم خبرې پیل کړې له نورو به څه ګیله کوو راځه اول ما ا تا غلي شو دانوربه هم غلي شي کوشش کوه چې لنډ لنډ یادښتونه واخلو که له ما پاتې وو هغه به له تا واخلم اوکه له تا پاتې وو زه به هغه درکړم

تر ډېره وخته موږ له خولې اه هم ونه ویست او داسې غلي ناست وو لکه چا چې دم راباندې اچولی وي

په غونډه کې بل غوبل پیل شو هغه دننوتو اوراوتو یوبه چې راننوت پنځه به بهر شول حیدرته مې وویل یارو اوس یې ښه خوند وکړ مخکې خو دلته خبرې وې اوس له بهره هم غږونه راځي یوه دوینا خبرې شوې بل دا درې واړو ښه موسیقیت پیداکړ اوس به چاته غوږ ږدو دومره مهمه غونډه او داګډوډي هسې پیسې پرې خرچه کوې خلک له کوږې مړه کېږي اودوی دې غونډوته ګوره

حیدر نور هم غوسې ونیو مخکې مې درته ویل چې ځه لاړشو خو ته نه تللې دا څه مرده ګاوي ده هسې مو وخت ضایع کړ داټول دستا له لاسه زه خو ځم که ته د غونډې دومره شوقي یې تر ماښامه ورته کېنه زما یې دالله په امان

حیدر مې دلاسه ونیو ته کېنه زوروه راځه بده خبره ده چې دلته موکش اوبګیر جوړ کړی وي راځه ما اوتا هم لږ بهر چکر ووهو بېرته به راځو

بهر چې راووتو دلته بله لوبه شروع وه چا سګريټ څکول چانسوار اچول چا انځورونه اخېستل چا ټوکې ټکالې کولې چا څه کول او چاڅه

حیدر ته مې نور نه شول کتلی ځکه هغه ما راوستی وو اوډېرې غورې اودربې مې ورته ویشتې وې چې په داسې غونډو کې دافغانستان ډېر تکړه تکړه لیکوال اوشاعران راځي هغه به هم وګورو او په غونډه کې به مهمې خبرې هم یادښت کړو

حیدر راغږ کړ اوس یې خوند وکړ پکه دادې لابله سپکه داټولې غونډې همداسې وي لکه دا نن چې ده څومره زده کړه مو وکړه ته ماته  ګوره په مخ کې مې دپوهاندۍ نښې ښکاري سلیمانه ته که ځي او که نه ځي زه لاړم

ده ته مې په عذرو زارۍ شروع وکړه ډېر خلک دوینا نه پاتې دي راځه لږ به نور هم انتظار شو کنه لار خو مو مالومه ده ځوبه

دی همداسې شله وو چې زه ځم نور نه پاتې کېږم ولاکه بیا درسره په عمر چېرته لاړشم

ماویل راځه دلته له بلې لارې کار واخله غیرت ورته واچوه بیا نه ځي ته څنګه انډېوال یې چې اوس له ما لپاره نه شې پاتې کېدلی ملګری همداسې وي سبا مې چې جنګ شي بیا خو به هلته هم رانه تښتې او ما به ورته یواځې پرېږدې چې ښه مې خمبېره کړې

زما او دده ناندرۍ روانې وې چې ویاند وویل اوس به استاد……….ته بلنه ورکوو چې  راشي او خپله وینا واوره وي

حسدر یو دمې له لاسه ونیولم راځه ددې سړي خبرې مې خوښېږي ډېر سپین غږیږي ژر دغونډو تالار ته راننوتو اوغلي کېناستو

استاد دنر بچي اول دغونډې په ګډوډۍ خبرې وکړې چې داڅه حال دی؟ټول پروژه واخلئ اوبیا په کې داسې ګډوډي وي دا مهمې غونډې همداسې وي دوخت پر ارزښت تر اوسه پوه نه شوئ

سلیمانه!کاشکې یې لږ مخک راغوښتی وی زما او دستا دزړه خبرې کوي

دلته بله بدبختي د بلوتوت شروع شوه هغه بېچاره خبرې کولې اودوی دنر زامنو بلوتوت ته پښه بنده کړه مخکې مې داسې څوک ناست ول چې هېڅ دا تمه مې ترې نه وه چې دوی به هم په دې مرض اخته وي دڅنګ ملګري ته یې وویل یوه نوې ویډېو مې پیداکړې ته بلوتوت خلاص کړه چې درویې لېږم شاوخوا ټول کسان په بلوتوت اخته شول چا سندرې یو بل ته لېګلې چا ترانې،چا کریکټ لوبې اوچا……………………

دهغه خبرې چې خلاصې شوې حیدر مې چوخ کړ راځه نور زه هم نه پاتې کېږم دوی پرېږده چې بلوتوت وکړې

۱۳۹۱۱۲۱۱

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx