ننګرهار: د یوه کلیوال چي د بهرنیو ځواکونو له خوا وژل شوی- انځورونه 2011-5-7

د ننګرهار په سرخ رود ولسوالۍ کي د بهرني ځواکونو له خوا د یوه کلیوال د مړیني انځورونه 2011-5-7An Afghan man removes the blanket to show the body  of a man who was allegedly killed in a U.S. operation in Surkhrod  district near Jalalabad, Nangarhar province, east of Kabul,  Afghanistan, Saturday, May 7, 2011. Villagers claimed that U.S.- led coalition forces killed the man and arrested two persons.

GRAPHIC CONTENT - Afghan villagers surrounded the  body of a man who was allegedly killed in a U.S. operation in  Surkhrod district near Jalalabad, Nangarhar province, east of  Kabul, Afghanistan, Saturday, May 7, 2011. Villagers claimed that  U.S.-led coalition forces killed the man and arrested two  persons.

Afghan villagers surround the body of a man who was  allegedly killed in a U.S. operation in Surkhrod district, near  Jalalabad, Nangarhar province, east of Kabul, Afghanistan,  Saturday, May 7, 2011. Villagers claimed that U.S.-led coalition  forces killed the man and arrested two persons.

GRAPHIC CONTENT - Afghan men remove the blanket to  examine the wounds of a man who was allegedly killed in a U.S.  operation in Surkhrod district of Nangarhar province east of  Kabul, Afghanistan, Saturday, May 7, 2011. Villagers claimed that  U.S.-led coalition forces killed the man and arrested two  persons.

تبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.