پسرلی: حبيب الله تراب

حبیب الله تراب
دښتې غرونه زرغونیږي پسرلی شو
د خزان کډې باریږي پسرلی شو

ښایستونه یې له ځان سره راوړي
د ارمان غوټۍ سپړیږي پسرلی شو

اسمان ځمکه د وصال په جام سیراب کړه
لور په لور باران ووریږي پسرلی شو

د ها پورې غره لمن کې کیږدی ګوره
لکه ګل داسې ښکاریږی پسرلی شو

له هوسه د جنون په بال پرواز کړي
په چمن بورا تاویږي پسرلی شو

معبر یې د خوبو تعبیر ورکړی
بلبلان ځکه چیغیږي پسرلی شو

د سپیدو قافله راغله تر نظر مې
لمر هم بل ډول ځلیږي پسرلی شو

حبیب الله تراب به سترګې درته فرش کړم
چې ستا زړه پرې خوشحالیږي پسرلی شو

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د