نظــر

کارشیطان می کند نامش ولی !!!

در حالیکه از یک طرف در جهاد مقدس فعلی ، علمای مخلص و ربانی سهم عظیم آن را بر دوش گرفته و در این مسیر فداکاری ها ، جانفشانی ها ، زحمت ها ، رنجها و قربانی های طاقت فرسایی را متحمل شده و می شوند و بخاطر دفاع از کیان اسلام ، حریم مومنین ، میهن عزیز و ارزشهای والای انسانی و اسلامی دها عالم دین ، حافظ قرآن ، طالب العلم ، شیوخ قرآن و حدیث ، جان های شیرین شان را کف دست گذاشته و با افتخار و اقتدار، در افغانستان  ، فدای اسلام ، عزت و آزادی می شوند ؛ از سوی دیگر نیز عالم نماهای دین فروش در صف باطل عاطل قرار گرفته و با تحریف و تضییع آیات کلام الله شریف ، به نفع کفر علیه اسلام  ،

بازار فتوا فروشی را داغ تر از هر زمانی دیگر نموده و به دست خویش با تمام توان و قدرت ، تیشه به ریشه درخت تنومند اسلام ناب می زنند و دین را به پشیزی در مقابل دنیا به سودا گرفته و در لباس اسلام با آبروی اسلام بازی نموده و ملعبه کفار و دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین قرار می گیرند.

طبق گزارش رسانه ها سه شنبه 14/3/1392هش یک هیئت از طرف شورای نام نهاد صلح و شورای (به اصطلاح) علمای افغانستان به ریاست “قیام الدین کشاف” رئیس شورای علمای درباری ، بنا به دعوت رسمی حکومت جرمنی عازم آن کشور شدند و تا اواخر جمعه 17/3/1392هش از نشست های مختلف با مقامات جرمنی گرفته تا سیاحت و تفریح در آن کشور ، به دسیسه و توطئه چینی علیه مجاهدین پرداخته و ظرف چند روز سفر در آنجا با سران اشغالگر دیدار و گفتگو نمودند  ؛ صرف نظر از این دیدار و فعالیت های تخریبی که در همچو اسفار خارجی ملاهای درباری کاملا یک چیز طبیعی می باشد ؛ وقتی آن صحنه را دیدم که کشاف با افتخار به پاس خدمات خویش به جامعه کفری و فتواهای معروف خود علیه دین مبین اسلام ، سر خم نموده و از دست رئیس جمهور جرمنی تحایف و هدایا را دریافت می کند و با لبخند تمسخر آمیزش در عبا و قبای روحانیت به اسلام مقدس و کشور عزیز افغانستان ، بطور علنی و آشکار گستاخی و خیانت می کند یک دم به خود لرزیدم که خدایا این چه حکایتی است در حالیکه علمای ربانی و مخلص در کشور ، قیادت جهاد مقدس فعلی را بر دوش گرفته و فقط در توکلی محض بر ذات یگانه تو ، تا پای جان فدای اسلام ، عزت و آزادی می شوند ؛ از طرف دیگر امثال کشاف در آن گوشه ی دنیا با سران استکبار و اشغالگران خارجی به سودای دین ، ایمان ، شرف ، خاک و ارزشهای اسلامی و انسانی می نشیند .

هیچ شکی در این نیست که دشمنان اسلام از هر حربه ای علیه اسلام و مسلمین کار گرفته و همچنان با نقشه ریزی های پیهم و توطئه چینی های پیوسته در صدد طرح ها و پلان های نوین و شوم هستند ؛ اما هرگز حربه ای به کارآمدی و تاثیرگزاری علمای سوء ، ملاهای درباری و دین فروش در خدمت به کفر ، علیه اسلام نداشته اند و در این ره ، تا توانسته اند از آنها بعنوان ابزار پیشرفت در اجرای پلان های شوم ، استفاده کردند ؛ آنها که در لباس مقدس روحانیت ، علیه نظام اسلام و آیات تعالی بخش قرآن ، علیه تخریب و خشکاندن درخت تنومند اسلام از دشمنان اسلام نیز پا را فراتر گذاشته و به خواست بیگانگان و بی دینان ، دین را به سخره گرفتند و اسلام عزیز را بد نام نموده و سفیران کفر شده و به اشغال منبرهای حقگویی و محراب های شیطان کوبی ، روی آورده و با فریب بازی و دغلکاری با وعظ و موعظه های افسانه ای ، و سفسطه بافی های بی بنیاد ،آیات تحریف ناپذیر و مصئون قران شریف را دستبرد زده و با تحریف و تغییر و ترجمه به رای ، به تایید طاغوت پرداخته و به دفاع از وطنفروشان خاین در هرکجای دنیا ، همان چیزی را گفتند که دشمنان با لشکرکشی های نظامی ، و با استفاده از ادوات نظامی پیشرفته می گویند و همان خواسته ی را بر ملت های مسلمان تحمیل و توصیه کردند که از طرف اربابان کفر و شرک به آنها دیکته شده بود ، و با ایجاد شک و تردید و نفاق انگیزی در میان مسلمانان ، شیرازه ی وحدت ملی ، انسجام و همدلی را از جمع مسلمانان سلب نموده ؛ و خلاصه طوری رفتار کردند و گفتار نمودند که آب به آسیاب دشمن ریختند و دل صد ساله دشمنان پرحقد و کینه را علیه مسلمانان شاد نمودند .

بزرگان دین ، فیلسوفان برجسته اسلامی ، علمای ربانی و مخلص ، خبرگان و دلبالختگان واقعی اسلام و قرآن ، عرفاء و اندیشمندان دلسوز دین ، در طول تاریخ ، در هر عصر و زمانی با ملا نماهای دین فروش کلنجار رفته اند و همواره در جهت خنثی سازی مکاید شیطانی آنها و دشمنان سرسخت اسلام (در حد توان و استعداد خود) ، گامهای لازم و موثر را برداشته و بار بار امت اسلامی را از ضرر این گروه ، و از دسایس پیدا و پنهان آنها با خبر ساخته و طبق شرایط خاص هر زمان ، از خدعه گری ، نیرنگ بازی و حیله گری های منحصر به فرد این جماعت شیاد ، به امت اسلامی هشدار داده و از طریقه های مختلف ، در قالب های متفاوت ؛ با گفتن و نوشتن  ، امت اسلامی را از خطر آنها برحذر داشته اند ؛ اما که متاسفانه در جریان نبرد حق و باطل ، همیشه در حالیکه علمای ربانی و فرزانگان واقعی اسلام به جانفشانی های بی نظیر در راه دفاع از اسلام و شرع مقدس مشغول و مشعوف بوده اند ؛ از طرف دیگر سر و کله ی این ملانماهای حیله گر نیز پیدا شده و با زبان مکرآمیز خود به یاری نفاق ، شرک ، کفر و حکومت های طاغوتی و استبدادی شتافته اند و تا سرحد مرگ از ضربه به اسلام و نفع به کفر دریغ نورزیده اند!

در جهاد فعلی افغانستان که جنگ توسط مجاهدین قهرمان کشور ، بر ضد قوای ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکای جنایتکار جریان دارد ؛ در جانب مقابل ، دشمنان قسم خورده اسلام ضمن استفاده از جنگ افزارهای مخرب نظامی ، از علمای سوء و درباری نیز در حجم وسیعی استفاده کرده و بسیاری از مردم مظلوم ما را در بحبوبه ی از شک و تردید قرار داده و در اجحافی بس بزرگ و نابخشودنی ، خیل عظیمی از جوانان ما را در ورطه ی از هلاکت و گمراهی رها نموده اند ؛ و طوری فضای موجود در افغانستان را غبار آلود نمودند که بسیاری از مسلمانان در تشخیص هویت حق و باطل ، اسلام و کفر دچار تردیدهای جدی شده و در این میان ، بسیاری ساده لوحان نیز فریب جذابیت های شیطانی ملاهای سوء را خورده و متاسفانه قربانی اهداف و منویات هدفمند و شوم دشمنان گشتند.

در راس ملاهای درباری امروزه که ضررشان به اسلام و افغانستان ، کمتر از ضرر نیروهای اشغالگر خارجی نبوده و نیست ؛ میتوان به سیاف ، مجددی ، کشاف و … اشاره نمود که در دهه اخیر بیشترین فداکاری ها را علیه اسلام ، به نفع کفر داشته و از جمله خدمتگزاران درجه اول اشغالگران خارجی در این برهه خاص و حساس بوده و با دست و زبان شان ، ضربه های کاری بر اسلام و مسلمین وارد کردند ؛ این دسته از عالم نماها و امثال شان امروزه در افغانستان بسیار زیاد شده و در مناصب بالا و اجرایی حکومت اجیر به نان و نوایی رسیده اند و با عشق فراوان به نظام کفری حاکم ، خدمت نموده و زبان سلیس ناتو و دولت دست نشانده قرار گرفته اند و بی باک و باجسارت ، علیه جهاد مقدس فعلی و مجاهدین مخلص کشور زبان درازی نموده و بی محابا با تحریف در ترجمه آیات روحبخش قرآن مجید و احادیث گهربار نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم به تایید کارکردهای نظام طاغوتی فعلی بر آمده و با گذاشتن مهرسکوت بر لب ، از جرم و جنایت های بی شمار نظامیان اشغالگر خارجی و نظام فاسد داخلی ؛ بسان شیطان اخرس از گفتن حقایق ، گنگ گشته و با وقاحت تمام ، کتمان حقیقت می کنند ؛ و با ترجیح دالرهای آمریکایی بر رضای حق ، بجای آنکه مبلغان دین الله جل جلاله باشند ؛ بهترین مبلغان کفر گشته و با فتوا فروشی های خود ، مفتیان برجسته ی ناتو شده و برضد اسلام ، به سود کفر فتوا می دهند .

به قول علامه اقبال رحمه الله :

زشگرفیهای آن قرآن فروش                       دیده ام روح الامین را در خروش

و یا به قول مولانای روم رحمه الله :

کارشیطان می کند نامش ولی                       گر ولی اینست لعنت برولی  

   اما که چه خوب است ملت شریف و جوانان فهیم جامعه اسلامی افغانستان با در نظر گرفتن کارنامه سیاه علمای سوء و در باری (مخصوصا در این چند سال اخیر) و کارنامه درخشان علمای مخلص و ربانی ، در تشخیص حق از باطل ، دیگر دچار اشتباه نشده و بیش از این فریب عالم نماهای دغل باز را نخورند و با ترجیح حق بر باطل در صف اهل حق قرار گرفته و با سهم گرفتن در جهاد مقدس فعلی ، آینده با عزت و سربلندی را برای خود رقم بزنند !

ای بسا ابلیس آدم روی هست                         پس به هردستی نشاید داد دست

به امید رسیدن ملت افغانستان به بصیرت کامل و عزت و سربلندی پایدار

اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا فاارزقنا اجتنابه (آمین!)

ابوصهیب حقانی هراتی

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx