نظــر

سلام بر شیران فدایی !؟! (قسمت اول)

(نقدی بر مقاله خبرگزاری جمهور!)

امروز چهارشنبه 22 جوزا 1392 هش وبسایت “خبرگزاری جمهور” مطلبی را به نشر سپرد که حتی بردن عنوان آن ، شرم آور و دور از نزاکت است و قلب هر مسلمان را آزار می دهد ؛ و نهایت کورفکری بظاهر روشن فکری نویسنده آن را می رساند ؛ در این مطلب به قلم شخصی بنام “سیدعلی حسینی” ، شرف انسانیت زیر پا گذاشته شده ، عظمت قلم نادیده گرفته شده ، عفت کلام و نویسندگی دریده شده ، و با استناد به خزعبلات دور از حقیقت ، و بعضا تحریف آیات قرآن شریف ، بر شهامت و دلاوردلی شیران همیشه جاوید و حماسه آفرین فدایی ، در کلماتی بسیار رکیک و شنیع تاخته شده است ؛

اینکه نویسنده مطلب ، با چه اغراض مفسدانه ی اقدام به نوشتن این کلمات نازیبا کرده است چندان قابل تعجب نیست ؛ اما اینکه خبرگزاری جمهور اقدام به نشر همچو مطالب چندش آور و مشمئزکننده نموده و شان رسانه را نادیده گرفته و بجای عمل به اصول و قوانین آزادی بیان و حفظ حرمت و کرامت انسانی بر خلاف اخلاق فرهنگی عمل نموده ؛ جای بسی تامل و تعجب دارد ؛ گرچه تبلیغات زهرآگین دشمنان ، علیه جهاد مقدس و مجاهدین برحق فعلی  ، بیش از هر زمانی دیگر جریان دارد ؛ و دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین از طریق رسانه های زرخرید  خود و کارگردانان اصلی پشت پرده ، دست در دست یکدیگر نهاده و همگی باهم علیه اسلام مقدس و مسلمین ستمدیده ، ائتلاف رسانه ای نموده اند ؛ و وارد کار زار شده و نبردی بس مبهم و هدفمند در پیش گرفته اند ؛ اما آنچه که امروز در خبرگزاری جمهور به نشر رسید ، کمتر رسانه ای اقدام به همچین حرکتی سخیف ، غیرمعقول و غیرمسئولانه می نماید ؛ به هرحال عظمت عمل جهاد ، و مقام و منزلت مجاهدین و روشنگری کتاب و سنت و نصوص دینی ، و باورهای شامخ و مقدس اسلام در این باره ، فراتر از آنست که هر آدم دون همت و غلام اندیشی به کنه حقیقت آن برسد و با یاوه گویی و یاوه نویسی ، طبق برداشت غلط و ضعیف خود از اسلام و مقدسات ، بتواند کمترین تاثیری بر فکر ، روح و قلب مسلمانان آزاد اندیش ، بگذارد ؛ ولی از آنجا که جنگ دشمنان اشغالگر ، فراگیر و همه جانبه است ؛ و همانطور که (دشمنان) عده ای را در میدان های نظامی اجیر نموده و ابزارجنگی را در اختیار آنها گذاشته  تا نوکرانی فداکار برای غرب اشغالگر و منافع آنها باشند ؛ به همین ترتیب در دیگر میادین از جمله میدان فرهنگی و تبلیغاتی نیز ، عده ای را اجیر کرده تا  قلم خود را به نفع کفر بچرخانند و از فکر ، اندیشه و زبان شان علیه اسلام و مومنین برحق ، استفاده کنند که به احتمال بسیار قوی ، نویسنده مطلب جمهور ، نیز جزو این دست افراد می باشد ؛ به هرصورت نوشته ی خبرگزاری جمهور باعث شد تا از عمق دل و خلوص نیت ، سلامی بفرستیم ؛ بر روح و روان شیران فدایی و شهدای مخلصی که با عزت و وقار ، سرهای خود را فدای اسلام ناب نموده و تا آزادی کامل کشور ، از زیر یوغ استکبار جهانی افتخارآفرینی می کنند ؛ و در سنگر فکری و جبهه ای فرهنگی مجاهدین قهرمان کشور ، مطلب خبرگزاری جمهور را بشرح ذیل به نقد گرفته و پاسخ بدهیم ؛ او (نویسنده مقاله جمهور) در ابتداء با استناد به ذکر خبری از قول مقامات اجیر در وزارت داخله ، از ناکام ماندن انفجار مواد انفجاری که در پالان خری (توسط مجاهدین برای اهدافی) جاسازی شده بود مطلبش را آغاز کرده و در ادامه می نویسد : ” …   این رویداد نشان می دهد که در ایدئولوژی منحط شریعت طالبانی که البته هیچ نسبتی با اسلام اصیل مبارز و انقلابی ندارد، همه چیز مجاز است …

با انتشار این خبر می توان به خوبی متوجه این معنا شد که در منظومه فکری تروریزم برساخته، چگونه همه ارزش های آسمانی اسلام به سخره گرفته شده و در سطوح سخیفی از قرائت های کور و منحط، تقلیل داده می شوند … جهاد در تفکر اسلامی، ارزشی متعالی و بلندپایه ای است که مانع مرگ زودهنگام یک ایدئولوژی زنده و پویا می شود؛ اما این اصل اصیل، شرایط و دستورات مشخصی دارد که چارچوب، محدوده و اصول حقوقی حاکم بر آن را تعریف می کند. در جهاد به معنای اسلامی کلمه، هر عملی که بخواهد از قداست، ارزش متعالی و قداست آسمانی آن بکاهد جایگاهی ندارد …” قبل از اشاره به اصل موضوع ، قابل یاد آوری است که استناد به تبلیغات منفی اداره اجیر کابل ، خود ، غفلت و عناد تمام عیار شخص نویسنده ، از حقایق و واقعیت های موجود در افغانستان را می رساند ؛ و هر انسان عاقلی بدون ثبوت قطعی ، هرگز سخنی را در حد یک ادعا آن هم از جانب مخالف نمی پذیرد ؛ اما اینکه که نویسنده بر مبنای یک ادعای کاذب ، موقفش را از جهاد به شکل فوق تعریف می کند جای سوال دارد ؛ اساسا اینگونه افراد که با قرار دادن کلمات زیبا و عوام فریبانه  در کنارهم ، از فضایل و فلسفه جهاد می گویند ؛ و جهاد را بر مبنای فهم و برداشت غلط خویش اینگونه تعریف می کنند ؛ بوضوح پیداست که وقتی بر اساس برداشت این افراد ، در شرایط فعلی که افغانستان توسط کشورهای تادندان مسلح کفری اشغال شده ، و مدت 12 سال از عمر این اشغال گذشته تا هنوز این اشغال را ، اشغال نمی دانند و جهاد را باور ندارند و با فریب خود و مردم ، خود را از حقیقت انکار ناپذیر جهاد فعلی دور نگه می دارند ؛ و تجاهل کرده نسبت به جهاد مقدس تغافل می کنند ؛ باید فهمید که بر اساس تفکر این جماعت ، در حقیت جهادی وجود ندارد ؛ چراکه وقتی در زمانی ؛ مثل زمان فعلی  که جهاد به استناد از نصوص قرآن و سنت و متون فقهی ، فرض عین است اینها بصراحت انکار می کنند و برمبنای اندیشه های غلط و مفکوره های غرب زده شان ، به توجیه آن می پردازند ؛ پس معلوم می شود که اینها هیچ وقت به باور جهاد نرسیده و  با این طرز تفکر هرگز در آینده نیز نمی رسند ؛ و اینها در واقع بخاطر ضعف اعتقادی خویش ، کاری جز کتمان حقایق زیر گفتمان غلط و پندار بی اساس ، نمی کنند ؛ و فقط یاد گرفته اند اصول اسلام را شعار بدهند و با ترسی که از کفر دارند و نسبت به علاقه وافری که از خود به حیات ، مال و منال دنیا نشان می دهند ؛ همیشه با فرار از عمل به مصادیق دین ، در شرایط سخت و خاص ، خود را مسلمانان کامل ، میانه رو ، معتدل ، صلح طلب و خیرخواه معرفی می کنند ؛ ولی فراموش کرده اند که : ” … و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین”
این نویسنده در ادامه می نویسد : ” …  حقوق زنان، کودکان، غیرنظامیان، نوامیس دشمنان و حیوانات اهلی در نظام حقوقی جهاد اسلامی، مد نظر و مورد تاکید قرار دارد … این در حالی است که میان جهاد به مفهوم طالبانی کلمه و جهاد به معنای اسلامی آن، تفاوت ها و تعارض های فاحش و آشتی ناپذیری وجود دارد … این تنها در جهاد طالبانی است که می توان کودک فقیری را تنها به این بهانه که چرا غذای باقیمانده نیروهای پولیس را برای زنده ماندن می خورد سر برید و با دیده درایی غیرانسانی و اسلام ستیزانه ای، جرم وی را نیز جاسوسی اعلام کرد! … در جهاد به معنای طالبانی است که کشته و زخمی شدن ده ها و چه بسا صدها زن و کودک غیرنظامی را در کنار کشته شدن چند نفر نظامی مخالف طالبان، اینگونه توجیه کرد که آنهایی که بی گناه کشته می شوند به همراه فرد انتحارکننده به بهشت می روند! … ” … نویسنده بدون در نظر گرفتن حقایق ، هرطور که دلش خواسته است قلمش را به دروغ ، تهمت ، افتراء و شایعه پراکنی جولان داده است … او مثل اینکه فراموش کرده یا تجاهل نموده که بخاطر حفظ جان هموطنان و مردم عادی در پیام های اعیاد سالانه بطور خاص و ویژه از طرف قیادت  جهاد فعلی –حفظه الله- روی این موضوع به مجاهدین تاکید اکید می شود و باز بخاطر ثبوت و اهمیت این مسئله (حفاظت جان افرادملکی) از طرف مجاهدین کمسیون خاصی تشکیل یافته و در زمینه بصورت جدی فعالیت می کند ؛ ولکن اگر کسانی مثل نویسنده ؛ به ادعاهای بی اساس و کاذب اداره اجیر کابل بسنده کند ؛ پیداست که هرگز به منویات خیرخواهانه و اهداف برجسته مجاهدین نمی رسد ؛ و آنچه که در فوق از طرف نویسنده ادعا شده ازهمین باب دروغهای ساختگی است ؛ اما اینکه نویسنده با گستاخی تمام قلم فرسایی می کند و از قول مقامات اجیر کابل ادعای کشته شدن کودکان فقیر را …..  چرا اینهمه بی انصافی چرا ؟ ای کسیکه این خزعبلات را نوشته ای حداقل انصاف داشته باش و در مورد صحت و سقم ادعاهای کاذبانه اداره کابل ، تردیدنامه و پاسخ مجاهدین را هم بشنو و بررسی کن و در سایت مرکزی “الاماره” بخوان !

من از تو می پرسم و تو به من جواب بده ؛ چطور شد وقتی اشغالگران خارجی ، نزدیک به پنجاه کشور کفری با یاری نوکران داخلی خود که در حدود دوازده سال است براین کشور مظلوم و مردم بی گناه هجوم آورده و تاخت و تاز می کند و بطرز بی نهایت فجیع و رقت انگیز به کشتارجمعی ملت رنجدیده و داغدیده پرداخته و هزاران در هزار ، جرایم جنگی را مرتکب شده اند ؛ اینهمه که واقعیت های انکار ناپذیر افغانستان امروز است به یاد تو نیامد ولی در عوض ، ادعای کاذب و باطل اداره اجیر، مبنی بر کشته شدن کودکان فقیر توسط مجاهدین به جرم جاسوسی به یاد تو آمد و کاسه داغ تر از آش شدی ؟؟؟

 این مطلب ادامه دارد …!

محمود احمد نوید

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx