نظــر

کمپاین شخصیت سازی عبدالسلام رحیمی! رئیس عمومی اداره امور

نوسینده: یما فطرت

مداحان بی واسطه!

آقای عبدالسلام رحیمی شخصی است که درین اواخر بد بویی اداره وی یعنی اداره امور به سبب برخورد های سلیقوي، باندی و فراقانونی وی از طریق رسانه های کتبی و اجتماعی تمام افغانستان را به صدا در آورده است؛ و ذهنیت جوانان تحصیل یافته و متعهد کشور را در برابر نظام کشور و آینده شان مخشوش و بی اعتماد ساخته است. نظر به معلومات از داخل ارگ ریاست جمهوری که به دسترس ما قرار گرفته عبدالسلام رحیمی و معاونین وی که حقایق شان آهسته آهسته در رسانه های اجتماعی توسط کارمندان خود اداره که از کار های ایشان واقف هستند فاش میشود، جلسه اضطراری برقرار نمودند و این موضوعات را مورد بحث قرار دادند.

عبدالسلام رحیمی و معاونین وی به این نتیجه رسیدند تا آنها نیز در رسانه های اجتماعی از شخصیت های دروغین خویش دفاع نمایند. ثمره اول این جلسه یک مقاله دفاعیه از طرف یکی از کارمندان پایین رتبه اداره امور که جواد افتخاری نام دارد است.یکی از منابع معتبر آژانس وطن پرست این مقاله را که عبدالسلام رحیمی را یک فرشته معرفی میکند پیراگراف به پیراگراف نقض نموده که خدمت شما ذیلا تقدیم است.

آغاز مطلب

جواد افتخاری:

محترم عبدالسلام رحیمی شخصیت که در این اواخر در فضای مجازی ظالمانه مورد تاخت و تاز بی مورد بعضی افراد خود خواه، مریض و متعصب قرار گرفته است. من نمیخواهم که با کسانی درگیر شوم که آنها صرف اتهام های بی جا، بی مورد و برخاسته از عقده های شخصی را بر این شخصیت برازنده، دلسوز، با تقوا و عاری از هرگونه مفاسد اخلاقی و مدیریتی وارد مینمایند. من صرف دیدگاه خویش را منحیث کسی که او را میشناسم با شما عزیزان شریک میسازم.

نقض:

محترم جواد جان افتخاری! اول باید گفت که قبل از نشر کردن این موضوع در صفحه فیسبوک تان یکبار به وجدان خود رجوع میکردید که آیا وجدان تان اجازه میدهد که شما چنین مطلبی را در صفحه تان به نشر برسانید یا خیر؟ چون شما خود تان از تمام حقایق اداره تان واقف و با خبر هستید؟ آیا مطالبی که در فضای مجازی به نشر میرسد واقعیت های اداره تان نیست؟ آیا اداره مهم کشور در دست چهار نفر قرار نگرفته؟

سیاست های سلام رحیمی کارهای اداره را به مشکلات رو برو نکرده است؟ آیا نوشتن شما بوی درباریان زمان شاهان را نمیدهد؟ فکر میکنید رزق و عزت تان در دست همین دو سه نفر نهفته است یا که رزق و عزت دهنده ذات دیگری است؟
آقای افتخاری! من شما را به خوبی میشناسم و از تحصیل و تجربه تان بخوبی واقف هستم. شما اول آنقدر تحصیل و ظرفیت ندارید که به این ظرافت و لطافت این مطلب را خود تان نوشته کرده باشید. خوب خیر، از شما چی توقع چون شما تابع امر استید و آمر تان که این مطلب را به شما برای نشر کردن داده است و شما بحیث یک مامور از امر آمر اطاعت کردید. گناه شما نیست. اما باید گفت که وقت این را برای مردم درد دیده افغانستان ثابت خواهد ساخت که آیا عبدالسلام رحیمی واقعا این صفات را درخود دارند یا خیر.

جواد افتخاری:

«ایشان به یک خانواده روحانی تعلق دارند، پدرشان یکی از علماء جید و نامدار کشور بود که عمرش را در راه تعلیم و تدریس اولاد وطن سپری نمود، در جهاد برحق مردم افغانستان علیه اشغالگران لشکر سرخ اتحاد شوروی سهم شایان و برجسته داشتند.»

نقض:

چرا باید آنقدر ذهن کهنه داشته باشیم که یک شخص را به افعال پدرش وزن کنیم. بیایید بگذریم از این گفته ها که پدر وی چه کاره بود و بیاییم از خود وی صحبت کنیم که جناب ایشان چه گل را به آب داده است. در جواب این پراگراف تان صرف این را میخواهم بگویم که: فرزند هنر باش نه فرزند پدر – فرزند هنر زنده کند نام پدر. پس امروز برای ما و شما و مردم افغانستان کارکرد های پدر وی موضوع بحث نیست بلکه افعال و کردار خود آقای سلام رحیمی زیر سوال است.

جواد افتخاری:

«محترم عبدالسلام رحیمی هم در آوان جوانی بخاطر دفاع از نوامیس ملی، خاتمه اشغال کشور از جانب لشکر سرخ اتحاد جماهیر شوروی وقت سلاح بر دوش گرفته و در مبازره وجهاد مقدس سهم فعال داشته و حتی یکتن از برادران خویش در راه جهاد قربانی راه آزادی افغانستان نمود که مردم باید به همچو فداکاری های مردم قهرمان این سر زمین افتخار نمایند.»

نقض:

جواد جان قند چقدر ساده هستین شما: شما خود تان عبدالسلام رحیمی را بخوبی از دوران کمپاین میشناسید. خوب در ذهن ما است و شما نیز شاهد به یاد داشته باشید که یک روز از میز خطابه حکم تقرری چند نفر را به خوانش گرفت،رنگ اش فرید و صدای اش تغیر کرد، دستان اش لرزه گرفت همین بود که ریس جمهور بالای ایشان صدا کرد چی گپ است رحیمی است، به پیش برو! وی که قلم را به درستی به دست گرفته نمیتواند و میلرزد چیطور میتواند سلاح را بدست بگیرد؟ به هر صورت در این مورد نمپیچم چیز که عیان حاجت به بیان اش نیست.

جواد افتخاری:

بعد ازاینکه روس ها شکست خورد کشور را ترک کردند رحیمی با یک تعداد از اشخاص خبره، علمای دین، متخصصین، دانشمندان و روشنفکران در فکر آبادی وطن و رسانیدن کمک های عاجل وسریع به فقیرترین مردم این سرزمین پرداخته و نهاد خیریه را تحت نام (CHA) بنیانگذاری نمود. اگرچه بنده در آن نهاد خیریه عملاً وظیفه انجام نداده ام اما قرار معلومات دقیق که دارم این موسسه خیریه در بخش های صحت، تعلیم و تربیه، زراعت، اعمار مکاتب و کلینک های صحی فعالیت نموده و دورترین ولسوالی های ولایات (غور، فاریاب، فراه، قندهار،هرات، مزار شریف، پروان و کاپیسا را تحت پوشش قرارداده و خدمات شایانی را به فقیرترین مردم این مرزبوم انجام داده اند که مردم ولسوالی های فوق الذکر از چنین خدمات شایان این نهاد تحت رهبری جناب رحیمی چشم پوشی نخواهند کرد.

تا جای که آگاهی دارم در سالهای که فقر و بیکاری در کشور بیداد میکرد رحیمی توانست بیشتر از 5000 نفر را بدون تبعیض قومی، لسانی، منطقوی و مذهبی دراین نهاد خیریه به کار گماشته اند، اگر تعداد اوسط یک فامیل را 7 نفر محاسبه نمائیم حدود 35000 نفر از طریق این نهاد خیریه امرار معیشت نموده اند که این خدمات بی بدیل را نمیتوان نادیده گرفت. قابل یاد آوری میدانیم که ازطریق این موسسه خدمات زیادی را انجام داده که اگر به تشریح آن بپردازم زمانگیر خواهد بود که صرف ایجاد کلینیک های صحی را بخاطر جلوگیری از مرگ و میر مادران و احداث سرک های که در آن نقاط اصلاً موتر نرفته بود در دورترین ولسوالی های ولایت غور و فراه ایجاد نموده، نام برد.

نقض:

وای وای افتخاری جان وای!

هر کس که این مطلب را برایت نوشته است کاش یکبار میخواند و کاش خودت آنقدر شعور میداشتی که خودت قبل از نشر کردن در صفحه فیسبوکت یکبار آنرا میخواندی. دراین مطلب خودت را دروغ گوی ثابت کرده چون گفته شده که بنده یعنی جواد افتخاری با سلام رحیمی هیچ ارتباطی ندارد و در انجوی وی هیچ وقت وظیفه انجام نداده است. اما از معلومات این مطلب معلوم میشود که هرکس که این مطلب را نوشته از دوستان و یا همکاران بسیار نزدیک خود سلام رحیمی است. چون به یک شخص که نزدیک با وی نباشد نا ممکن است که اینگونه معلومات داشته باشد و به این تفصیل و دقیق درباره انجوی سلام رحیمی نوشته کند. خوب باز هم گناه خودت نیست. این یکنوع کمپاین مثبت از طرف اشخاص نزدیک به سلام رحیمی است که بالای کارمندان اداره تحمیل نموده و از طریق آنها مانند خودت به پیش برده میشود.

این کمپاین ها در گذشته نیز توسط صفحات سپانسر شده مردم را فریب داده است، و این اططلاح در دفتر شما زیر عنوان مدیریت اذهان عامه شهرت دارد.

این آغاز است مسولین اداره که نتوانستند اهداف والای ملی را بدست بیاورند و یا حداقل از دست آورد های گذشته مردم افغانستان دفاع کنند، بمنظور ماندن و طولانی ساختن تجارت ایشان به زودی یک کمپاین فیسبوکی به نفع خود خواهند پرداخت. کامله جان و دیگران نیز بعد از تیم سازی و شریک ساختن نفع غیر مشروع ایشان برای خود کمپاین خواهد نمود. اینرا نیز باید یاد آور شد که آقای عبدالسلام رحیمی بر علاوه از انجوی بنام CHA یک تلیویزیون خصوصی بنام سبا و رادیوی بنام نوا نیز دارد، چرا ازو یاد نکرداید.

آیا خبر دارید که توسط همین انجو میلیون ها دالر مردم افغانستان به ایشان محول شده، آیا خبر دارید که توسط همین انجو محترم عبدالسلام رحیمی صاحب چقدر جایداد و جاه و جلال شده است، ای کاش این انجو اصلآ وجود نمیداشت شاهد یک حلقه دزدان فعال نمیبود.

لطفآ منحیث یک جوان که دعوه ای میهن پرستی و صداقت را میکنید اگر نمیتوانید حقایق را بگوید حداقل در خدمت درباریان نباشید و همین گونه به وجدان راحت به زندگی ات ادامه دهید.

جواد افتخاری:

وی یک افغان عاری از هر گونه تبعیض و تعصب است شخص نهایت دلسوز و خدمتگذار و فرزند شایسته این سر زمین است تقوا، صداقت و وطن دوستی در وجودش موج میزند من افتخار دارم در اداره کار مینمایم که ایشان معلم و رهنمای ماست. وی یک شخص مبتکر، مدیر خوب، با حوصله و شخصیت دلسوز به وطن و مردم کشور است.

وی یک شخص قاطع در برابر بی عدالتی، ظلم، تعبیض و تعصب است، وجود او امروز در اداره امور ریاست جمهوری مایه امید رسیدن به یک افغانستان آباد مترقی، صلح و رفاه همگانی پنداشته میشود.

نقض:

یک سوال کوچک اما جایزه بزرگ:

آقای افتخاری (یا هرکسیکه این مطلب را نوشته): لطفا بیایید بعد از این به ظاهر این نوع اشخاص فریب نخوریم و اعمال و افعال شانرا بنگریم. لطفآ از یک زاویه قضیه ها را مطالعه نکنید،اگر کارنامه ها و استراتیژی خایننه شان دیده شود نه تقوا دارند و نه وجدان. بیا که ما و شما کار های آقای عبدالسلام رحیمی را مورد بحث قرار دهیم نه اینکه تعریف وی را کنیم. همان ضرب المثل است که “کاسه چینی که صدا میکند – خود صفت خویش ادا میکند” پس بگذاریم تعریف های دروغین این شخص را برویم به طرف کارکرد های وی در داخل اداره و بیرون از اداره که در یک و نیم سال اخیر چقدر پروژه برای CHA گرفته شده. در تلویزیون صبا چی میگذرد و توسط آن به کدام قله ها رسیده است، مردم آگاه و هوشیار شدن به این کار به شخصیت ات صدمه نزنید.

پیشنهاد به نویسنده!

برای شخصیت سازی و پیدا کردن جایگاه برای یک شخص در اذهان عامه، نویسنده نباید مستقیم به مداح بپردازد چون این توهین به آگاهی و دید مردم عزیز افغانستان است، انها میفهمند که آقای نویسنده چقدر زیر فشار و یا هم در هوس دست یافتن به موقف و یا پول است گر چی ما در تاریخ نویسندگان دربار داشتیم و آنها این کار را انجام میدادند اما امروز از آن روز بیسیار متفاوت است، لطفآ خیاط باشید که بتوانید شلوار را مطابق وجود آدم بدزد نه کلان و نه خورد که هر دو اش نمیتواند چاره ساز باشد!

لطفآ هیچ وقت بخاطر پول، موقف و یا امتیازات دیگر وجدان تان را خجالت و ناآرام نسازید، نشود که سیاهی زمان برایتان باقی بماند و شخصیت های تان بخاطر تجارت دیگران زیر سوال برود با درک اینکه شما برای ماندن در این قصر شاهی با چقدر مشکلات سلیقوي، سمتي، زبانی، و گروهی دست و پنجه نرم میکند! اما به یاد داشته باشید کسانیکه که برای سلامتی مال، موقف و یا پول آزادی خود را از دست میدهد مستحق آزادی نیستند!

به امید روزی که حق به حقدار برسد و هیچ هموطن ما در مظلومیت قرار نگیرد.

ومن الله توفیق

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
غوربندی

با خواندن مدح سرایی غلو آمیز آقای جواد احساس کردم آقای رحیمی از جمله متوفیان خدابیامرز شده، ها ها ها

Back to top button
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x