ټولنیزه برخه

دبرياليتوب ٢٠ قوانين

ژباړه : محمد شفیع ظاهر

١ – د هيلې او غوښتنې قانون

په کوم څه چې خپل ذهن مشغولوی هغه مو په ژوند کې واقعت پیدا کوي
نو په هغه څه مو فکر او ذهن مشغول کړی چې په ژوند کې د هغه غوښتونکي یاست

٢ – د عادت قانون

انسان تقريبا 95 سلنه كارونه دعادت له مخې سرته رسوي
یا دمنفي یاهم دمثبتو عادتونو له مخې
هغه عادتونه چې ستاسې د ښه ژوند ضمانت کونکي دي په ځان ذهن کې یې وروزی او هڅه وکړی چې د مثبتو عادتونو په روزنې سره مو په ذهن کې دمنفي عادتونو ریښې وچې کړی یا په بل عبارت مثبت عادتونه د منفي عادتونو ځای ناستي کړی

٣ – د انتخاب قانون

ستاسې ژوند ستاسې د خپلو دانتخابونو یا ټاکنو نتیجه ده
ځکه تاسې همېشه د خپل فکر په انتخاب کې آزاد یاست
نو تل په داسې څه فکر وکړی چې راتلونکې ته مو مثبت جهت یا لوری وټاکي
ستاسې دژوند ټول کنترول ستاسې په خپل لاس کې دی
اوهغه څه چې تاسې په ژوند کې ورسره مخ کیږی ستا دخپل انتخاب او خپل لوري دټاکنې نتیجه ده
که مو دفکر ټاکنه مثبته وه ژوند به مو مثبت او که منفي وه ژوند به دکړاونو ‌‌‌‌‌‌ډک وي

٤ – د مثبت فکر قانون

دنن فکر مو راتلونکي ټاکي
دژوند په ټولو چارو کې مو مثبتو فکرونو ته لمړیتوب ورکړی
داچې دځان په باره کې ترکومې اندازې مثبت فکر کوی
دا په دې معنې ده چې تاسې ترهمغې اندازې په خپل ژوند کنترول لری
نو په دې سره ستاسې فکر ستاسې د غوښتنو ځوا ب وايي

٥ – د مسئولیت قانون
هر چېرې چې یاست او هر څنګه چې یاست ددې په خاطر یاست چې تاسې خپله همداسې غوښتي
ځکه هغه څه یې ، هغه څه چې په لاس دې راوړي ، او هغه چې په لاس به یې راوړې مسئولیت یې ستا په خپله غاړه دی

٦-د بدلې ( پاداش) قانون

عالم په پوره نظم او تعادل کې واقع دی
هرڅوک دخپل عمل بدله اخلي
په یاد ولره چې همېشه به یې له هغه لاس اخلې له کوم لاس نه یې چې ورکوې
که یې تر نورو زیاته اخلې دا په دې معنې ده چې تر نورو یې زیاته بخښې
هغه بدله چې په ژوند تاته رسي دهغه خدمت او ښوکړنو نتیجه ده چې تاسې یې له نورو سره کوی

٧ – د توانايئ قانون

هيڅ وخت د د ټولو کارونو دترسره کولو لپاره مناسب او یا کاپي وخت نه پیدا کیږي خو د مناسبو کارونو دترسره کولو لپاره وخت کاپي دی او بسنه کوي
هرڅومره چې زیاته هڅه او کار کوی همغومره مو توان او کاري قوت زیاتیږي او همغومره زیاتې بریاوې غېږه درته پرانیزي

٨ – د تصميم قانون

تصميم دبري لمړی شرط دی
تصمیم دبریالیو کسانو ځانګړنه ده
په کارونو کې بریا تل دهغه چا برخه ده چې تل دخپل کار لپاره روښانه تصمیم نیسي

٩ – د احساس قانون

تاسې په فکر ، درک ، او تصمیم نیولو کې سل سلنه د عمل احساس کوی
په احساس سره تصمیم نیسی او په عقل سره یې توجیه کوی
نو له هغه ځایه چې ستاسې دفکر کنترول ستاسې په خپل لاس کې دی
ستاسې خوښي او خوشبختي ستاسې په اراده پورې تړلې
او ستاسې احساس ستاسې د ښه ژوند هنداره ده همدارنګه تاسې احساس ستاسې د ژوند کیفت ټاکي

١٠ – د ذهن جوړولو قانون

یوه فکر ته مو په ذهن کې ځای ورکړی یا مثبت یا منفي فکر ته
ځکه یو ذهن ددز وړتیا نلري چې ده فکرونه دځان سره ولري
ذهن هم د هغه باغ په څېر دی چې یابه ګلان پکې زرغونیږي یاهم بیکاره اغزن واښه

١١- د ارزښت قانون

همیشه دهغه کسانو سره واوسه او هغه کسانو ته ارزښت ورکړه چې تاسې سره ګ‌‌‌‌‌‌ډ ارزښتونه ، باورونه ،فکرونه ، او عقاید لري
پدې صورت کې به مو دستونزو مخه ‌‌‌‌‌‌ډب او د ژوند مشکل مزلونه به مو لن‌‌‌‌‌‌ډ وي

١٢ – د اړیکو قانون

له خلکو سره مو داړیکو کیفیت دهغوی سره د روابطو د کمیت او کیفیت له اړخه او نظره وټاکی
دښو اړیکو رامنځ ته کول او دهغه ساتل وخت ته اړتیا لري ژر او تر وخت مخکې قضاوت او باور کول ستونزې زیږوي

١٣ – د توجه قانون

تاسې هغه څه ته زیات متوجه یاست چې دهغه سره مینه لری او هغه ته ارزښت ورکوی
په دقت دنور خبرو ته خوږ نیول هغوی په دې پوهوي چې تا سې هغه سره مینه لری
چې دا کار د دوستانه اړیکو ستر اساس او بنسټ دی

١٤ – د نفس قانون

په ژوند کې چې هر کار سرته رسوی د نفس د عزت د پياوړتیا او زیاتوالي لپار یې سرته رسوی
تل دهغې چا په خواکې دخوشبختۍ احساس کوی
چې پوهېږئ او دا احساسوئ چې هغه تل ستاسې لپاره یو ارزښتمن مهم او ګټور کس دی
او ددې ترڅنګ تل کوښښ وکړی چې په نورو کې هم دنفس عزت دپیاوړتیا او زیاتوالي سبب شی

٥١ – د بښنې ( بخشش) قانون

دهغه کسانو بښل چې تاسې ته یې زیان رسولی وي یا زیان رسوي ستاسې د ذهن د آرامتیا سره مستقیمه اړیکه لري
زیاتره بد بختۍ او ذهني نا ‌‌‌‌‌‌آرا مۍ دنورو په نه بښنه پورې تړلې
چې دا یوه ستره ناتواني ده دا ناتواني د کینې او کرکې ترڅنګ لویو بدبختیو مور هم ده
که غواړې ستونزې دکمې او ذهني آرامتیا احساس کړې تل بښونکی اوسه

١٦ – دحقيقت مننې قانون

خلک تغیر نه کوي هغوی چې څنګه دي همغسې یې ومنه
کوښښ مه کوی خلک بدل کړی
انتظار هم مه لری چې هغوی بدلون وکړي
په دې سره به تاسې ‌‌‌‌‌‌ډير زر د خپل دې مثبت فکر نتیجه ترلاسه کړی
د نورو سره دښو اړیکو درلودلو کلۍ همدا ده چې ته هغوی چې په کوم شکل دي او یا کوم نظر دي ویې منې او دهغوی د منلو لپاره د هغوی نه دبد لون غوښتنه ونه کړې

١٧ – د مصلحت قانون

تاسې تل فکر کوی چې په لږ وخت کې او په تېزی سره خپل هدف ته ورسېږی چې دا روش تاسې ته تر ګټو ستونزې ‌‌‌‌‌‌ډېرې زیږوي
او دعواقبو په اړه یې یا فکر نه کوی یا هم لږ فکر کوی،
تاسې چې هر کار سرته د نوذو سره پت مصلحت یې سرته رسوی تل طمع لری چې د کارونو په سرته رسولو کې دداسې روش او داسې لارې نه استفاده وکړی چې چې لږ مشکلات او سرخوږی ولري

١٨ – د آمادګۍ قانون

په معاملاتو کې ٨٠ سلنه کامیابي په آمادګۍ کې نغښتې دهر کار لپار مخکې له مخکې آمادګي ونیسی
مخکې له معاملې حتمي دخپلې معاملې اړوند او مربوط معلومات را غون‌‌‌‌‌‌ډ کړی
په دې اړه مقدماتي کارونه سرته ورسوی او دخپلو کارونو دسموالي په باره کې دکار تر اجرا لمړۍ ځانونه ‌‌‌‌‌‌ډا‌‌‌‌‌‌ډمن کړی

١٩ – دمقابل عمل قانون

انسانان ذاتاً عادل دي
او حاظر دي چې چې ستا د دمهربانۍ په مقابل کې تاسره تر هغه څوچنده زیاته مهرباني او ښېګڼه وکړي
په معاملو کې صادق او مهربانه اوسی ممکنه ده چې دلږ امتیاز په بدل کې زیات او ستر امتیاز ترلاسه کړی

٢٠ – د تمرين قانون

هرڅه چې زیات تمرین شي په عادت بدلیږي
نو تاسې کولای شی چې هغه څه په خپل عادت واړوی چې تاسې او یتاسې راتلونکې نیکمرغه کوي هغه کړنې تمرین کړی چې تاسې دنیکمرغۍ تر دنګو څلیو رسوي
نو له دې سره
دکامیابۍ دا ( ٢٠ ) قوانین مو په روزمره ژوند کې تمرین تردې حده تمرین کړۍ چې په عادت مو بدلې شي او ستاسې دشخصیت یوه برخه شي

– بریا مو په برخه –

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx