حضرت كرزى تو افسر را بچشم كم مبين – يك هدايت جانب اشرف غنى كنيد

.

نيست لازم تا شما هم مردم ازارى كنيد

هر كه رابيكار سازيد، غمخوارى كنيد

حضرت كرزى  تو افسر را بچشم كم مبين

يك هدايت جانب اشرف غنى كنيد

تا كند رحمى بحال افسرى بى سر نوشت

بهر مايك مرحمت در وقت نادارى كنيد

ز آنهمه دالر آمد يا كه ازره ميرسد

گر بود محض از شما هم يك فدار كارى كنيد

افسران را از تقاعد نسيت باكي، كو معاش

ناروا باشد كه بر خادم ستمگارى كنيد

مانه سر قت كرده بوديم و نه پاتك داشتيم

هر قضاوت رازروى عقل و بيدارى كنيد

كاشكى ما هم بشر ميبوديم و حق ميداشتيم

باز هم مارا بنام هموطن يارى كنيد

بد تر از قتل است برقول پيغمبر انتظار

ياز ماصابون سازيد يا كه حقدارى كنيد

حكمت شاه

تبصره وکړئ

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د