دیني، سیرت او تاریخ

د قران مجيد د سورتونو نومونه او معنى يې

محب الله حنیف

قران مجيد دبشريت لارښود کتاب دى چى 114 سورة لرى ځينى يى اوږدى او ځينى لنډى دى د آيتونو پر بنا چى (بسم الله الحمن الرحيم ) په واسطه يو تر بله جلا شوى دى تر ټولو اوږده سوره البقره ده چى 286 آيته دى او تر ټولو لنډه سوره بيا الکوثر ده چې ۳ ایتونه لري، سوره هغو څو آيتونو ته وایي چى مبدا او پاى ولرى او دا چى ولى ورته سورة وايى دا خپله قران کى ذکر شوى ( فاتو بسورة من مثله ودعو شهداکم …..الا اخ)

ځينى سورى مخکى له هجرت څخه نازلى شوى چى مکى سورى او ځينى وروسته له هجرت څخه نازلى شوى چى مدنى سورى ورته ويل کيږى.

د سورو نومونه توقيفى يعنى د وحى دکتابت پر وخت رسول عليه السلام به د سورى نوم اصحابوته ويلى او هغوى ليکلى او حفظ کړى يى دى .

د ځينو سورو نوم د محتوياتو پرمبنا دى او د ځينو نوم د هغه حادثى څخه اخيستل شوى چى پکى يادونه شوى او دځينو نورو بيا د مقطعات حروف دى چى دا رمز وراز دى څوک پرى نه پوهيدلاى شى.

ځینې سورى څو نومونه لرى لکه فاتحه سوره چى سبع المثانى ، ام الکتاب ، فاتحه الکتاب ، حمد ….دى
لکه څنګه چى قران د انسان د هدايت لپاره راليږل شوى که ورته ځيرشو د ډيرى سورتونو نو مونه هم بشر يا بشرى ژوندانه پورى اړه لرى ياد طبعيت څخه دى صرف د دوه و سورتونو نومونه د عبادت څخه دى (حج ، سجده).

رتیب نوم         د ایتونو شمیر     English Translation            پښتو معنی
۱ فاتحه           ۷                  The Openin                     پيل
۲ بقره            ۲۸۶               The Cow                         غوا
۳ آل عمران     ۲۰۰                The Family Of Imran        د(مریمی پلار)عمران کورنی
۴ نساء           ۱۷۶               Women                          ښځی
۵ مائده          ۱۲۰                The Food                       د( ډوډی خوړلو) دسترخوان یا کوندری
۶ انعام           ۱۶۵                The Cattle                     څاروی
۷ اعراف          ۲۰۶                The Elevated Places        ځای
۸ انفال           ۷۵                 The Spoils Of War           ثروت وغنیمت
۹ توبه            ۱۲۹                Repentance                توبه
۱۰ یونس        ۱۰۹                Jonah                           یونس (پیغمبر)
۱۱ هود          ۱۲۳                Hud                             هود(پیغمبر)
۱۲ یوسف       ۱۱۱                Joseph                         یوسف (پیغمبر)
۱۳ الرعد         ۴۳                 The Thunder                 تالنده
۱۴ ابراهیم       ۵۲                 Abraham                      ابراهیم (پیغمبر)
۱۵ حجر           ۹۹                The Rock                      ډبره
۱۶ نحل          ۱۲۸                The Bee                       د شاتو مچی
۱۷ اسراء        ۱۱۱               The Night Journey           د شپی سفر
۱۸ کهف         ۱۱۰               The Cave                       د کهف په نوم مغاره
۱۹ مریم          ۹۸                Mary                             مریمه (دعیسی پیغمبرمور)
۲۰ طه            ۱۳۵              Ta Ha                           د مقطعات حرف
۲۱ انبیاء          ۱۱۲              The Prophets                 پیغمبران
۲۲ حج            ۷۸               The Pilgrimage               حج عبادت (داسلام پنځم رکن)
۲۳ مؤمنون       ۱۱۸              The Believers                 مومنان
۲۴ نور            ۶۴                The Light                     روښنایی
۲۵ فرقان        ۷۷               The Criterion                 بیلونکی
۲۶ شعراء       ۲۲۷              The Poets                    شاعران
۲۷ نمل          ۹۳               The Ant                       میږی
۲۸ قصص        ۸۸               The Narrative               کیسه (نکل)
۲۹ عنکبوت      ۶۹               The Spider                  غڼه
۳۰ روم           ۶۰               The Romans                د روم ښار
۳۱ لقمان        ۳۴               Lukman                       لقمان حکیم
۳۲ سجدة       ۳۰               The Adoration              سجده عبادت (دخدای په وړاندی سرپه ځمکه ایښودل)
۳۳ احزاب         ۷۳              The Allies                    تنظیمونه(ډلې، ګوندونه)
۳۴ سبأ           ۵۴              Sheba                         دسبا ښار
۳۵ فاطر          ۴۵              The Creator                  پیداکونکی، منځ ته راوړونکی، پنځوونکی
۳۶یس            ۸۳              Ya Sin                          مقطعات حرف
۳۷ صافات       ۱۸۲             The Rangers                  به صف کشیده
۳۸ ص            ۸۸               Sad مقطعات                  حرف
۳۹ زمر            ۷۵               The Companies             ډلی ګروه
۴۰ غافر           ۸۵              The Forgiving One          بښونکی

۴۱ فصلت         ۵۴             Revelations Well Expounded  برخه فصل
۴۲ شوری         ۵۳             The Counsel                   مشوره

۴۳ زخرف           ۸۹           The Embellishment           زینت ښکلا
۴۴ دخان          ۵۹            The Evident Smoke          دود(غبار)
۴۵ جاثیة          ۳۷            The Kneeling                  پرزنګون کیدل( زنګون کېښ)
۴۶ احقاف        ۳۵             The Sandhills                 د عاد د قوم ځای
۴۷ محمد         ۳۸            Muhammad                    محمد (پیغمبر)
۴۸ فتح           ۲۹             The Victory                    بریا
۴۹ حجرات       ۱۸             The Chambers               خونی
۵۰ ق             ۴۵             Qaf                              مقطعات حرف

۵۱ ذاریات       ۶۰              The Scatterers               تیتونکی، پاشونکی
۵۲ طور          ۴۹              The Mountain               د طور غر
۵۳ نجم         ۶۲               The Star                      ستوری
۵۴ قمر         ۵۵                The Moon                   سپوږمۍ
۵۵ الرحمن     ۷۸                The Merciful                بښوونکی(د الله تعالی نوم)
۵۶ واقعه       ۹۶                 That Which is Coming  حادثه،پېښه
۵۷ حدید        ۲۹                The Iron                   اوسپنه
۵۸ مجادله      ۲۲                She Who Pleaded      بحث ودلیل و جدل کول،
۵۹ حشر        ۲۴                The Exile                  راپورته کیدل

۶۰ ممتحنه      ۱۳               She Who is Tested       امتحان شوی، ازموېل شوی
۶۱ صف          ۱۴               The Ranks                 صفونه ردیف
۶۲ جمعه        ۱۱               The Day of Congregation د جمعی ورځ
۶۳ منافقون     ۱۱               The Hypocrites               منافقان (دوه مخی)
۶۴ تغابن         ۱۸               The Cheating                  ټګماری
۶۵ طلاق         ۱۲              The Divorce                   طلاق(دښخی او میړه بیلتون)
۶۶ تحریم         ۱۲             The Prohibition                حرام او ممنوع کول
۶۷ ملک          ۳۰             The Kingdom                   پاچاهی
۶۸ قلم           ۵۲             The Pen                           قلم (د لیکلو وسیله)
۶۹ حاقه         ۵۲             The Inevitable                   ناچاره مسلماُ
۷۰ معارج         ۴۴            The Ladders                       زینی
۷۱ نوح             ۲۸            Noah                              نوح (پیغمبر)

۷۲ جن           ۲۸               The Jinn                       پیری (د الله یو مخلوق چی نه لیدل کیږی)

۷۳ مزمل        ۲۰                The Mantled One          کمپله اغوستونکی
۷۴ مدثر          ۵۶               The Clothed One           لباس کی پټ
۷۵ قیامه         ۴۰               The Resurrection           قیامت بیا ‌زوندی کیدی
۷۶ انسان        ۳۱               The Man                      انسان

۷۷ مرسلات     ۵۰               The Emissaries              مامور رالیږل شوی
۷۸ نبأ             ۴۰               The Tidings                 خبر
۷۹ نازعات        ۴۶              Those Who Pull Out       ایستل کشکول
۸۰ عبس         ۴۲               He Frowned                 تندی تریو کول

۸۱ تکویر           ۲۹              The Cessation               پریکونه، انقطاع
۸۲ انفطار         ۱۹              The Cleaving Asunder     بیل بیل کیدل
۸۳ مطففین      ۳۶              The Defrauders              لګ پلورونکی
۸۴ انشقاق       ۲۵             The Rending                 څیری کول شلول

۸۵ بروج           ۲۲              the Constellations          ستوری
۸۶ طارق         ۱۷               The Night-Comer           ستوری
۸۷ اعلی        ۱۹                The Most High                عالی لوړ
۸۸ غاشیه      ۲۶                 The Overwhelming Calamity لویه
۸۹ فجر         ۳۰                  The Dawn                   سپیده داغ (سحار)
۹۰ بلد          ۲۰                The City                        ښار
۹۱ شمس     ۱۵                The Sun                       لمر
۹۲ لیل          ۲۱               The Night                     شپه
۹۳ ضحی      ۱۱                The Early Hours              ګهیځ
۹۴ انشراح     ۸                 The Expansion                وسیع، پراخه
۹۵ تین         ۸                 The Fig                          انځر
۹۶ علق       ۱۹                The Clot                        وینه
۹۷ قدر        ۵                  The Majesty                    اندازه، کچه، سنجش
۹۸ بینه       ۸                   The Proof                      روښانه دلیل
۹۹ زلزال      ۸                   The Shaking                  زلزله
۱۰۰ عادیات ۱۱                  The Assaulters                 منډی وهونکی
۱۰۱ قارعة   ۱۱                 The Terrible Calamity         ټکوونکی سخته
۱۰۲ تکاثر     ۸                   Worldly Gain                   په ډيره شتمني ویاړل
۱۰۳ عصر      ۳                  Time                               زمانه
۱۰۴ همزه    ۹                  The Slanderer                    تهمت وطعنه، تور او پېغور

۱۰۵ فیل       ۵                 The Elephant                    فیل یا هاتي (حیوان)
۱۰۶ قریش    ۴                 The Quraish                     د قریش قوم
۱۰۷ ماعون   ۷                  The Daily Necessaries        د ژوند ضروری وسایل
۱۰۸ کوثر      ۳                 Abundance                      ډیر زیاد(دحوض نوم)
۱۰۹ کافرون   ۶                 The Unbelievers                کافران
۱۱۰ نصر       ۳                 The Help                         مرسته
۱۱۱ مسد     ۵                 The Palm Fibre                 د خرما د ونی رسۍ
۱۱۲ اخلاص   ۴                The Unity                          خالص ګرځول
۱۱۳ فلق       ۵               The Daybreak                      لمر څړک
۱۱۴ ناس    ۶                  The Men                          خلک(وګړی)

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx