fbpx

ﺷﻬﻴﺪﻣﺴــﺠﺪ

عزيز الله حسيني

ﺭﺍګﺮځﻲ ﻣﻰ ﺩﺧﻴﺎﻝ ﭘﻩ ﮐﻧﺎﺭﻭﻧﻮﻣﺎﺗﻰ ﺧښﺘﻰ
ﺯﻣﻮﻧږﻩ ﺩ ﻣﺴﺠﺪ ﺩ ﻣﻨﺎﺭﻭﻧﻮ ﻣﺎﺗﻰ ﺧښﺘﻰ

ﭘﻩ ﻭﻳﻨﻮ ﻭﻯ ﻟړﻟﻰ ﭘﻩ ﺍﻧګړ ﮐﻯ ﺩﻣﺴﺠﺪ
ﺩﮐﻟﻰ ﺩﺟﻮﻣﺎﺕ ﺩﺩﻳﻮﺍﻟﻮﻧﻮ ﻣﺎﺗﻰ ﺧښﺘﻰ

ﻏﺎﺭ ﻏﺎﺭ ﻭﻩ ﭘﻩ ﻣﺮﻣﻴﻮ ﺣﻨﺠﺮﻩ ﻳﻲ ﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﺧﻮﺭﻯ ﻭﻯ ﺩﺷﻬﻴﺪﭘﻩ ﭘﺭﻫﺮﻭﻧﻮﻣﺎﺗﻰ ﺧښﺘﻰ

ﭘﻩ ﻏﻴږ ﺩ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﺷﻮﻡ ﮐﻯ ﻭﻩ ﺳﻮځﻠﻰ ﺍﻟﻒ ﺑﺄ
ﺥﭙﺭﻯ ﻭﻯ ﺩڅﻮ ﺳﻮﻳﻮ ﮐﺍﻏﺬﻭﻧﻮ ﻣﺎﺗﻰ ﺧښﺘﻰ

ﮐﻻﻡ ﺩﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻭﻩ ﻭﻳﺸﺘﻞ ﺷﻮﻯ ﭘﻩ ګﻮﻟﻴﻮ
ﺧﻮﺭﻯ ﻭﻯ ﺩﻃﺎﻟﺐ ﭘﻩ ﮐﺗﺎﺑﻮﻧﻮ ﻣﺎﺗﻰ ﺧښﺘﻰ

ﮐﺍﻓﺮﻭ ﭘﻩ ﮐﺭﻭﺯﻭﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪﻯ ﻭﻭﻳﺸﺖ ﺯﻣﻮږﺟﻮﻣﺎﺕ
ﭘﺭﺗﻰ ﻭﻯ ﭘﮑﻯ ډﻳﺮﻯ ﺩ ﺑﻤﻮﻧﻮ ﻣﺎﺗﻰ ﺧښﺘﻰ

ﺩﮐﻟﻰ ﭘﻩ ﻣﺴﺠﺪﺑﺎﻧﺪﻯ ﻭﻻړﻯ ﺍﻭﺱ ﺟﻨډﻱ ﺩﻯ
ﮐﺗﺎﺭ ﺍﻳښﻲ ﭘﻩ ﺳﺮﻳﻲ ﺩﻗﺒﺮﻭﻧﻮﻣﺎﺗﻰ ﺧښﺘﻰ

ﺍﻣﻴﻞ ﺩﺱﭙﻳﻨﻮ ﺍﻭښﮑﻭﻳﻲ ﻭﻯ ځﻮړﻧﺪﺗﺮګﺮﻳﻮﺍﻧﻪ
ﭼې ﻭﻳﻨﻰ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻳې ﺩﻳﺎﺩﻭﻧﻮ ﻣﺎﺗﻰ ﺧښﺘﻰ

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د