نظــر

کابل باردیگرخون گریست!

محمد آمین فروتن
من همیشه و درتمامی نوشته ها و یادداشتهایم که با حروفی از دردها نوشته ونگاشته میشوند وقتی به حوادث تاریخی کشور افغانستان مینگرم و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهم بخصوص آنگاه که مسأله آزادی و حقوق indexانسان به مثابه اشرف المخلوقات به میان آمده باشد ریشه های اصلی آنرا با قلب مالا مال از محبت و تقوی بدورازهرگونه تعصبات وعصبیت های قومی –مذهبی–و انواعی از نفرتها و کینه ها ی که با تفکری از عدالت و اصلاح طلبی سرِ ستیز دارند جستجو میکنم . دو سه روز پیش بود که خبر حمله خونینی بر جوانان عصیانگری که بنام جنبش روشنائی در شهر کابل و در منطقه ای بنام چوک دهمزنگ دست به تظاهرات مسالمت آمیزی زده بودند انتشاریافت، اکنون بدون آنکه در باره به حقانیت بودن ویاهم نبود حقیقت داعیه جنبش موسوم به روشنائی مطلبی بنویسم حادثه معروف به دهمزنگ را قویأ محکوم میکنم .

نه میخواهم در چنین مؤقیعتی که جوانان نورسی از این نسل اعم از پسر و دختر در خون غوطه می خورند به عنوان کسی و یاکسانی که نسل معاصر به دعوت مان لبیک میگویند با توجیه محترمانه و یاهم سکوت مصلحت آمیز خویش جنایت انجام یافته ای را ماست مالی و از محکوم ساختن آن اجتناب کنیم ،نه هرگزنه ، درچنین مؤقیعت ودر چنین حالتی نه وجدان بشری و نه هم قطرات مظلومانه خونی که در دهمزنگ ریخته شد اجازه میدهند تا از محکومیت علنی و انسانی این جنایت عریان داعشی اجتناب کنم زیرا خون برادرم انسان وکسی که در ساختن تاریخ و هویت ملی با ما یکسان و حتی بیشتراز ما نقشی داشته اند این جنایت عریان داعشی را که در برابر یک عصیان مقدس از جنس ” نه ” گفتن انجام یافته است محکوم می کنم .

داعش مسؤلیت حادثه را برعهده گرفت واعلام کرد که این حادثه خونین بدست افراد وابسته به داعش انجام یافته است
هرچند خبر ؤقوع این جنایت جدید بود اما سخت شگفت انگیز واعجازآمیز به خاطری بود که شبکه داعشی بویژه ستون پنجم آن در حکومت وحدت ملی که در شورای امنیت افغانستان برهبریی آقای حنیف خان اتمرجابجا شده اند علی الرغم همه پنهان کاری های سیاسی و بکارگیریی تاکتیک های کلاسیک توطئیه که با تطمیع مهره های چیده شده از میدان سیاست اعمال میکند نتوانیست انجام جنایت خونین در دهمزنگ را پرده پوشی کنند .

چنانچه یکروز قبل از ؤقوع فاجعه دهمزنگ آنگاه که برخی از هواداران جنبش موسوم به روشنائی از بدنه اصلی آن انشعاب نموده بودند محل مصارف گزاف دالر شورای امنیت نیز برملا و افشأ گردید آقای احمد بهزاد وکیل هرات که وی نیز از بیماریی شهرت رنج می برد انشعاب یکتعداد چهره هارا تأثیر زودهنگام و وابسته به بسته های از دالر دانیست .
https://www.youtube.com/watch?v=IiW5lh8brmE
اکنون راستی چرا چنین است ؟ و حکایت داعشی بودن استراتیژیی شورای امنیت ملی افغانستان از چه زمانی سر زبانهاافتاد ؟ برای نخستین بار آنگاه که آقای محمد حنیف اتمرمشاور امنیت ملی افغانستان غرض امضای قرارداد چند فقره ای امنیتی با پاکستان به اسلام آباد سفر کرد و در آن ایام پاکستانی ها اعم از ارتش و حکومت غیر نظامی نوازشریف بخاطر تعلل در انجام عملیات نظامی بر وزیر ستان شمالی و جنوبی تحت فشار قرار داشت و پاکستانی ها نیز به دلیل حضور چندین ساله جنگجویان القاعده و سپس داعش از این عملیات سر باز میزد به فکر این افتادند که باید بار این مهاجرین را با حکومت جدید وحدت ملی افغانستان تقسیم کنند لهذا محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس غنی را غرض گفتگو و امضای قرار داد امنیتی به اسلام آباد دعوت کرد ، جالب است که مسأله انتقال مهاجرین خارجی در وزیرستان جزی از مواد مهم آن موافقتنامه محسوب میشد . و آقای اتمر در بدل چند میلیون دالر پول نقد مسؤلیت انتقال مهاجرین و آواره گان خارجی را که عمدتأ ازبک تباران و جنگجویان مسلمانان کشورچین در آن شامل بودند به عهده گرفت . که پس از ؤرود نخستین قافله جنگجویان خارجی از راه های زابل و پکتیکا برخی وکلای زابل در ولسی جرگه افغانستان وعبدالکریم متین والی پکتیکا به نحو بینظیری افشأ گردید .
https://www.youtube.com/watch?v=SthqB3j6cKU
هرچند وکلای ولایت زابل در ولسی جرگه افغانستان درهمان زمان ؤرود جنگویان داعش و جابجائی آنها در برخی ولسوالی های آن ولایت را سبب نگرانی شدیدی اعلام کردند و عبدالحبیب اندیوال یکی از اعضای ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که جابجائی یکصدو پنجا خانواده از جنگجویان خارجی در ولسوالی های خاک افغان و دای چوپان و ولسوای های نوبهار ولایت زابل جابجاشده است که به گفته حبیب اندیوال در میان افراد مسلح خارجی جابجا شده جنگجویان چچنی – ازبک – و پاکستانی موجود است آقای اندیوال اضافه نمود که این تعداد افراد روزبروز اضافه میشوند و احتمالأ در تمامی ولسوالی های زابل جابجا خواهند شد .هرچند این جنگجویان خارجی حین سفر از یک منطقه به منطقه دیگری برای حکومت مشکل ایجاد نه میکنند اما ترس از آن وجود دارد که امان دارد در آئنده به چالش بزرگ امنیتی مبدل خواهند شد .
https://www.youtube.com/watch?v=o834Mq8bO3g
هرچند عبدالکریم متین بحیث والی جدید از سوی شورای امنیت تعیین و اعزام شده بود اما به دلیل اینکه آقای متین هیچگاه چنین تصوری و با این شیوه داعشی حتی در ذهن اش نیز راه نه میداد که یک نهاد برجسته ای امنیتی با این شیوه بحیث ستون پنجم عمل کنند . ؟
چراایران وعـربستان برای رقابت وزورآزمائی چوک دهـمزنگ کابل را انتخاب کرد ؟
پس از آنکه علی جنتی وزیر حج و ارشاد اسلامی دولت روحانی جمهوری اسلامی ایران که بیشتر به تعلق داشتن با خانواده آیت الله جنتی شهرت کسب نموده است اعلام کرد ما در سال جاری حج نداریم و در مقابل تبلیغات گسترده ای نیز در بلند بردن اعتبار معنوی حرم علی بن موسی الرضا ششمین امام شیعیان از سوی نامدار ترین مقامات مذهبی جمهوری اسلامی کلید خورد تقریبأ معلوم بود که روزی این دو هرم های خود ساخته قدرت روحانی و مذهبی باهم مشغول جنگ های فرسائیشی ذات البینی خواهند شد ، اما هیچکسی نه میدانیست که در این رویاروئی از مردم افغانستان بحیث گوشت قربانی استفاده خواهند شد تا که بالاخیره امروز شنبه دوم اسد ۱۳۹۵ سه انفجار پی در پی در میان تظاهر کننده گان ی که بصورت مسالمت آمیز بنام عدالت خواهی دست به تظاهرات زده بودند بؤقوع پیوست ، جنگجویان طالبان در همان نخستین لحظات انفجارات این نوع اقدام را محکوم نمودند ، اما دیری نگذشت که یکی از شبکه های تلویزیونی جهان اعلامیه سخنگوی داعش را قرئت نمود و گفت که سه تن از رزمنده گان دولت اسلامی بر تظاهرات شیعیان افغانستان که با ایران وابسته اند حمله آورشدند

همچنان از هویت عاملان این جنایت خونین پرده برداشت و گفتند که حملۀ انتحاری در دهمزنگ کابل، از سوی گروه داعش سازماندهی شده‌است و طراح این حمله کسی به نام ابوعلی، باشندۀ ولسوالی اچین ولایت ننگرهار است. ازهمان آغاز ایجاد پروژه داعش که کشتار شیعیان در هرکجای که باشند از وظائف اصلی هواداران داعش به حساب می آیند .

ننگ با رنگ پاک نه میشود!

میگویند اعتبار هردولت و سیستم سیاسی رهبری کننده هر جامعه ای از نظر مشروعیت و قانونی بودن و حقانیت داشتن آن در ضرورت آن نهفته نیست بلکه اساسأ موکول یا ملزم به داشتن شرائط رفتاری است که دوام وحقانیت آنرا تضمین میکند . مسؤلیت اصلی این اوضاع تاروتاریک که بروز روشن بر تظاهرات مسالمت آمیز مردم کابل حمله صورت میگیرد باید دولت موسوم به وحدت ملی بپذیرد که نهاد مافیائی بنام دولت وحدت ملی از مدیریت جامعه بر نه می آید . و هیچگاه از نقش نهاد حقوقی بنام دولت ازمسؤلیت بر عهده گرفتن و به شهادت رساندن بهترین فرزندان این کشور کاسته نه میشوند اکنون مهمترین پرسشی که بوجود می آید این است که این سه تن از جنگجویان طائیفه ای از داعش چگونه با تمامی ابزار دردست داشته خویش به متن مظاهره چیان رسیدند و باآرامش کامل فاجعه خونینی را آفریدند . ؟! اما وقتی رئیس محمد اشرف غنی اطلاع یافت که در پنج کیلومتری ارگ مقر دارالخلافه حکومت وحدت ملی زنگیان مست جنایت آفریده و خون بی گناهان را برزمین جاری ساخته اند بلا درنگ فرمان صادر کرد و درگام نخست نام چوک دهمزنگ را با همان قلم و اراده ای که میدان هوائی بین المللی کابل را بنام حضور اعلیحضرت حامد خان کرزی در مقابل غارت صد ها میلیون دالر پول نقد و اعمار چندین شهرک در کابل و کندهار و قتل بهترین فرصت های که برای مردم افغانستان بدست آمده بود امضأ نموده بود چوک دهمزنگ کابل را نیز بنام چوک شهدای راه دموکراسی و عدالت خواهی با مضأ رساند . اما از محتوا و مضمون متن فرمانی که از ارگ منتشر و به مطبوعات رسیده است معلوم و هویدا میگردد که حضرت محمد اشرف غنی واقعأ نابغه زمان است و بس

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx