نظــر

یک کرسی و 27 مدعی !؟! (قسمت چهارم)

اشرف غنی احمد زی در میان کاندیداها ، یکی از چهره های شناخته شده است ؛ از او به عنوان یکی از پایه گذاران اصلی نظام فعلی (که در اجلاس بُن اوّل نقش برجسته ای ایفاء نموده) یاد می کنند و در گذشته جزو همکاران پُرتلاش اداره فاسد کرزی بوده و از معدود کسانی است که بی نهایت به حکومت دست نشانده و متّکی به غرب امیدوار ودلبسته است ؛ اشرف غنی که اصالتا پشتون و از کوچی های ولایت لوگر محسوب می شود ؛ ظاهرا آدم تحصیکرده و روشنفکری جلوه می کند و از آنجا که بهترین ایام عمر خود را در کالج ها و پوهنتون های آمریکا و کُلمبیا سپری نموده و در بانک جهانی پیشینه کاری دارد و در بیشتر رسانه های غرب از خود چهره کارشناسانه ، به یادگار گذاشته ،

سابقه اش در پیش خارجی ها روشن و پیداست و در ردیف کسانی قرار دارد که زبان خارجی ها  را بهتر می فهمد و از آنجا که مدت ها در خارج زندگی کرده با رمز و رموز دشمنان ، بیشتر آگاهی دارد ؛ او که مدتی به عنوان مسئول (به اصطلاح) انتقالِ قدرت از خارجی ها به حکومت دست نشانده بوده ، بیشتر در رسانه ها ظاهر شده و طبعا با اربابان خارجی خود ، ساعت ها خلوت نموده و در باره آینده افغانستان به تبادل نظر نشسته است و برای وابسته نگهداشتن کشور به بیگانگان و راهکارهای مورد نیاز ، یا به توافقاتی دست یافته و یا اینکه فرصت اعتماد سازی بین خود و سران غرب را فراهم ساخته است ؛ و زمانی که از طرف خارجی ها بخاطر بحران مالی (که اروپا و آمریکا گریبانیگر آن هستند) دغدغه هایی مبنی بر ترک همکاری های مالی آن کشورها ، با ارتش و حکومت افغانستان شنیده شد ؛ اشرف غنی طرح “عَلَف خوری” برای ارتش را گوشزد همگان (ازجمله جامعه جهانی) نمود و با آن جمله معروف خود “ما اگر مجبور شویم علف هم می خوریم!” ضمن معطوف داشتن نگاه عمومی جامعه جهانی به ضعف اقتصادی دولت ، و نیاز وافر نظام دست ساخته غرب ، به کمک های آنها ، خود شیفتگی کامل خود به نظام اجیر را نیز ثابت کرد که تا کجای کار بر نظام برخواسته از متن کفر پافشاری می کند ؛ یعنی اگر اشرف غنی و امثال وی ، روزی مثل بُز مجبور به علف خوردن هم بشوند به غلامی خویش افتخار کرده و این کار را می کنند ؛ البته گرچه ظاهرا او با گفتن این جمله در صدد گرفتن ژِست استقلالیت به خود بوده ؛ ولی فراموش نموده که نظام حاکم اساسا از زیر بناء مشکل دارد ؛ چه اینکه توسط دشمنان اسلام بنیان گذاشته شده و توسط آنها اداره می شود و تا آخر به حمایت همه جانبه بیگانگان نیاز شدید دارد و اشرف غنی هرگز نمی تواند با این جمله توهین آمیز ، روح شهامت و آزادی را در کالبد ملت مظلوم و اسیر بدمد .
یکی دیگر از مشکلات اشرف غنی احمدزی عدم صداقت وی است ؛ او در بسیاری جاها در گفتار و کردار خود ، دچار فاصله فاحش می شود و به نُدرت به آنچه می گوید عمل می کند ؛ او در واقع مثل آدم های روانی یک روز یک چیز می گوید و فردایش بر خلاف گفته دیروزش عمل می کند و این امر به خوبی در زندگی سیاسی وی (از زمان روی کار آمدن حکومت دست نشانده) در پُست های مختلف مشهود و ملموس است ؛ و در این باب ، میتوان به گفته های معروف او در مورد معاون اولش دوستم ، اشاره کرد ؛ حتی تا همین چند وقت پیش (دوستم) را یک انسان ، ظالم ، قاتل ، جنایت کار و … از طریق زبان و قلم خود توصیف می کرد ؛ اما وقتی دید هریکی از رقبایش در انتخابات پیش رو ، دست کسی را گرفته و برایش آدم دیگری باقی نماند او هم بناچار دست دوستم را گرفت و او را به عنوان معاون اولش معرفی کرد ؛ حال کسی نمی داند که “سخن دزد را قبول کند یا دُم خروس را ! …” و ملت بی چاره مانده است که مکتوبات دیروز احمدزی در مورد دوستم را باور نمایند یا معمولات امروز وی با جنرال را .
اشرف غنی در زندگی فردی خود بر خلاف دیگر سیاستمداران امروزی ، سخت تلاش می کند که در جامعه ، خود را بسیار مردمی و ملی نشان بدهد ؛ و لکن گهگاهی افراط وی او را شبیه مَجانین نشان می دهد و گاهی هم این طرز رفتار ، از وی یک دروغگوی محض در اذهان می سازد ؛ چون اگر واقعا ملی و مردمی است مگر نمی داند که نگاه و امید اغلب مردم ، به کابینه ی دوخته شده ، که در آن از هر ملیتی ، فردی در مقام بالا ، معرفی گردد ؛ اما اشرف غنی احمد زی با انتخاب دو معاون از قوم ازبیک و هزاره ، بخشی عظیمی از ملت ، قوم تاجیک را به فراموشی سپرده ؛ و تاجیکان را حداقل در حد هزاره ها هم ارزش نداده است ؛ و این یعنی رسوایی و اینکه وقتی کارها سیاسی باشند و خدایی نباشند حتما گوشه ی از کارها در یکجایی می لنگد !
و اما معاونان احمد زی ؛ جنرال دوستم که به حیث معاون اول وی مطرح شده ، در اصل بر این غرض بوده که توسط جنرال ، شخصیت بانفوذ قوم ازبیک ، اکثریت آرای این قوم به صندوق اشرف غنی هدایت شود ؛ و لیکن فراموش شده که دوستم دوستم است اگر اشرف غنی گذشته سیاه وی را فراموش کرده ، تاریخ و ملت افغانستان که فراموش نکرده ، او جزو جنایتکارترین های افغانستان است ؛ چه خانه ها که بر اثر ظلم وی تخریب نشده ، چه بی گناهانی که به ناحق توسط وی کشته نشده ، چه دردها و مصیبت ها که از ناحیه وی و افرادش به خانه های بسیاری از افغانها وارد نگردیده ، تا جایی که حتی جامعه جهانی بخاطر آدمکشی های گسترده وی در گذشته ، برایش نسخه محاکمه در دادگاه های بین الملل ، می پیچید ؛ حال چه شد که همه به یکبارگی بر گذشته سیاه آن ، چشم ها را فروبسته و حقایق تلخ دیروز را نادیده می گیرند ؛ نکند بخاطر معذرت خواستن وی است که بعد از ثبت نام شدن بحیث معاون اول اشرف غنی ، از ملت مظلوم پوزش خواست ؛ ولی آیا با یک معذرت خواهی محض که در واقع اعترافی صریح بر جنایت هاست ، وی از طرف ملت بخشیده شد مگر نه اینست که این عذرخواهی بخاطر جلب توجه و مسایل سیاسی است ؛ مگر نه اینکه این نوع عذرخواهی ، توبه ای بدتر از خطاء محسوب می شود ؟ و آیا واقعا می شود که آن همه زخم های ناعلاج که توسط دوستم و امثال آن بر پیکر ملت مظلوم ، وارد گردیده به یکباره فراموش کرد ؟؟؟
اگر اشرف غنی که خود ، دارای مشکلات اساسی از جمله داشتن تابعیت دوگانه است از مشکلات  نجات پیدا کند و اگر کمترین چانس پیروزی احتمالی در انتخابات نام نهاد پیش رو را هم داشت ؛ ولی  بخاطر انتخاب کردن دوستم بحیث معاون اول و گذاشتن نمک بر زخم دیگر اقوام ، و نیز عدم پشتوانه قوی در میان قوم پشتون ، و نداشتن شخص قوی و با نفوذی از قوم تاجیک ، دیگر جای هیچ چانسی برایش باقی نمانده است و در واقع کاری جز اتلاف وقت و هدر دادن سرمایه های ملی برای  کسب شهرت بیشتر و نام ، نمی کند .  
دیگر معاون اشرف غنی ، سروردانش از قوم هزاره است که بحیث معاون دوم وی ثبت نام نموده ؛ او که بیشتر یک آدم فرهنگی و نه سیاسی است ، صرفا به شکل نمادین ، از وی بخاطر جلب توجه آرای قوم هزاره  استفاده شده است و گرنه حتی در بین خود مردم هزاره از شناخت کافی برخوردار نبوده و در سطح افغانستان شخصیت کمتر معروفی به حساب می آید ؛ البته این تنّور داغ انتخابات که گردانندگان اصلی آن اشغالگران خارجی می باشند به نوعی فرصتی خوبی را برای سرگرم نمودن ملت شریف افغانستان فراهم کرده تا از آن طرف ، دشمنان شکست خورده اسلام ، پروگرام فرار و خروج خود را در فضایی نسبتا آرام اجراء نموده و مقدمات به اصطلاح خروج آبرومندانه خویش را فراهم نمایند .
و اما زلمی رسول …
این مطلب ادامه دارد … 

ابو صهیب حقاني هراتي

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x