مهاجرو افغانان/ رضوان الله فيضاني

رضوان الله فيضاني

خدای مو مل شه مهاجرو افغانانو
بې وطنه مسافرو افغانانو

نور د خپل وطن په غېږ کې په قرار شئ
ای مظلومو ببر سرو افغانانو

لم يزل دې ستر هجرت درنه قبول کړي
غيرت منو بهادرو افغانانو

ډېر افسوس ستاسو په قدر څوک پوه نه شول
قېمتي يئ له سرو زرو افغانانو

ګلالی هېواد مو بيا ګل او ګلزار شه
کړېدليو بې اخترو افغانانو

څو څو ځله د ښکېلاک مخې ته سپر شوئ
حق پرستو شملورو افغانانو

دا وه ستاسې قرباني چې ډېر ملکونه
شول آزاد له سرو لښکرو افغانانو

( فيضاني ) تل د آرام ژوند درته غواړي
له جهانه مرورو افغانانوتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.