فیصلې د وخت

عبدالناصر جهادمل

مات دي شي ځنځیر او اتکړې د وخت
هم دغه منـــحوسي محـــکمې د وخت

چاچي دار او ستا نوم یو ځای کړی دی
ورکي دي شي ها غـربي څېرې د وخت

ها چي د غربي ښــــامار په خُلــه کیږي
ورکي دي شـــي هغه فیـــصلې د وخت

تــــل چـــي په ډالرو پلــورل شــوي دي
اوس ځپي مؤمینــــــي عقیدې د وخت

دلته دي جانان مخالف دي مخالف خلګ
ځکه دي خـــــلاف شــوي ارادې د وخت

اې د وخــــت مــــغرورو بیـــا به و ګورو
ورځ ته به تبــــدیلي شي تیارې د وخت

بیـا به درنه خــــــپل بـــــدل ضرور اخلم
ختـمي به شي ستړي شب ګیرې د وخت

ځم به جهــــــــادمل هم په دې لار باندي
ورکي دي شـــي جــــوړي یارانې د وختتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.