شاعر: قاري توريالی تائب

غزل/ قاري توريالی تائب

قاري توريالی تائب

نور د حـمـزه او د خوشال شعرونه، نه وایــمه
نـور زه، د تـورې او د ډال شعرونه، نه وایـمه

زمـا په دعاء او په تـعزیت بـانـدې بندیـز لګوي
د دوی تقدیر شي هر دجال شعرونه، نه وایـمه

زما غازي او مجاهد شي په تور لست کې شامل
ددوی مشهور شي په مارشال شعرونه، نه وایمه

زما قـهـرمان پـه پـردو وژنـي، تـرهګر یې بولي
قـاتل تـه ورکــړي بیـا مـډال شعرونه، نه وایمه

رانه پـګړۍ، خـولۍ، پـړونې او عــزت لـوټوي
د غـرب لګیـږي تېز شـمـال شعرونه، نه وایـمه

زمــا ګیلـه لـه دې کَل سرو پښتـنو نـه وشي
د دوی سرونــه لـکه بـال شعرونه، نه وایــمه

دا ځینو ـ ځینو چې پر سر وای د پګړیو پر ځای
د زنـــانــه ؤ، یـو سور شال شعرونه، نه وایـمه

دا توریالی تآئب غــزل د زړه پــه ویـنو لیـکي
بس دی نــور نه وایمه حال شعرونه، نه وایــمه

۱۴۳۷/۱۱/۲۹

س… حایلتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.