دننګ ګلاب/تپاندزُهاد

تپاند زُهاد

ستاله ایمان نه شم قربان زما ملنګ چناره

دسپین جبین نه به دی ګردښکل کړم لونګ چناره

تاته سلام تاته سلام تاته سلام دي ګرانه

دیرغلګرو سره هر وخت يي په جنګ چناره

وحشي نړي درڅه په منډه او کوکاري وهي

ستاله هیبته ستادتوري او له شرنګ چناره

دغزاميره فتحات نه دي لوګي شمه زه

درب نصرت درسره مل دي غنمرنګ چناره

دننګ ګلابه زما دزړه ستني په ولاړي

خمارخمارشم چي تاووینمه دنګ چناره

کړم په تافخرپه تاویاړمه په تانازبږم

الله دي نه کړي چي شي زماپه ژوندکي ړنګ چناره

تپاندزُهاد!به دي جانانه بدرګي ته درځم

یم هسکه غاړه به روان دا ستاترڅنګ چناره

(تپاندزُهاد)تبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.