نظــر

امضای پیمان امنیتی و یا تمسخر افغانها؟

هنگام که جورج دبلیو بوش، به دوران ریاست جمهوریش درقصرسفید براریکه قدرت تکیه زد ، درآن وقت درعالم تخیلات بارؤیای خاصی که خودرا دراوج قدرت غرق میدید ، وتمام دارومدار، اعتماد واعتبارخودش رابااسباب وابزارجنگی وفرهنگی، نظام طاغوتی اش نموده ، به اشغال افغانستان پرداخت و بلافاصله مهاجمان غربی باکشورهای هم پیمانانش وعلی الخصوص به امید شاگردان که درمکتبه فکریش باهم توازن فکری وعقیده وی داشتند ، (هدف سیاست مداران اجیران داخلی میباشد) که باتمام اوصاف  عین یک مجسمه غربی واروپای ازلحاظ طرز تفکربااینها سازگارمیباشد

، بایک پلان ازقبل طراحی شده که سالها بر رویش کارصورت گرفته بود ، درکشورموسوم به قلب آسیا یعنی افغانستان عزیز،امارت اسلامی ، که حاکم آن وقت بود ، دست به  تجاوز زدند و امارت اسلامی افغانستان را که یک نظام شرعی و همه طرزوتفکرش استواربه ارزش های مکتبه عقیده وی وفکری نبوی صلی الله علیه وسلم رقم میخورد پروپاش ساختند به علت هراس ازگسترش چنین نظام عادل وپایه دار اسلامی درسطح منطقه وجهان، جورج دبلیوبوش که درمقدمه ریاست جمهوریش درامواج پر تلاطم  قدرت غرق رفته باری گفته بود یا باماشوید ویامنهج خودراواضح سازید باری هم میگفت درکمال بی ادبی وگستاخی جنگ ماجنگ صلیبی است یعنی جنگ کفربااسلام است ، ناخبرازاینکه دیار دیاراسلامی است ملت مسلمان ودراین دیارکسانی وجود دارند محبت وعشق ایشان باشهادت فراترازمحبت دشمنان اسلام باشراب وعیش دنیایی دون میباشند ودربین ماهیت وماده کفرتضادی وجود داشته که درهیچ صورت کفردرظرف اسلام نمیگنجد ونه باهم سازگاراست ،  متفکران بی مغز غربی درردیف جنگهای نظامی خویش جنگ فکری وعقیدوی رابامصارف تمام بخاطرمنحرف ساختن اذهان نوجوانان اعم ازطبقه ذکورواناث وبه همین یاداشت تقریبا بیش از 100صد چینل های تلویزیون ورادیویی را راه اندازی کرده اند که همه نشرات خودرا دربیست وچهارساعت طبق پیلان ومنافع کشورهای غربی واروپایی به نشرمیسپارد وبالاخص دربخش نشرات سریال وفلم های مبتذل که هدف اصلیش تخریب عقائد وتوهین ارزش های اسلامی است آیا دریک کشوراسلامی پایداربه اصول ومذاهب مسلک اسلامی ودراین راستا گام برداشته به چنین چیزها ضرورت دارد که ببیند وبیشنود نخیردرپشت این گونه صحنه ها چیزی دیگراست که یکعده ملت مسلمان ساده لوح بی خبر و ناواقف ، ازاین گونه پالیسی دشمنان دیرینه اسلام ومسلمانان واقعی ، بلی باوجود چنین سعی وکوشش های رنگارنگ دشمنان واقعی ونیرنگ سازافغانها درنتیجه درناکامی وباشکست عبرت انگیزومفتضح مواجه گردیدند که هرگزدرتاریخ فراموش نخواهند کرد ، بالاخره این نصرت الله متعال بود که شامل حال مجاهدین صف شکن ودلیرگردید که باتمام اوصاف مردانگی خود دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش را پشت سرگذاشته وارد صحنه جدید دیگردرمیدان مبارزه باروحیه اقوی ظاهرگردیدند امااین باردشمن مکاربااهداف زیرپرده وبا رازهای مستوروفریب دهنده خود تمام توجه خودرا بادایرنمودن کانفرانس ها ووعده های چرب ونرم وبادروغ های کاغذپیچ درصفحه جهان خودراآشکارنموده آغازبکارکرد مدت سپری نشده بود که این چهره سیاه پوست باجوش و خروش وبلوف های بی هوده وگزاف خود بامتقبل شدن خسارات جانی ومالی پای خودرادرعرصه فرار گزاشته بهانه های مختلفی راازهرگزینه که بود درمقابل اداره دست نشانده اش بکارانداخت گاهی میگفت که ما افغانستان راتنها نمیگذاریم وگاهی هم میگفت افغانستان دیگرلانه های تروریستان نخواهد بود ودراین روزهای اخیرفشارخودرابربالای اداره اجیرش افزایش داده که باما امضای سند پیمان امنیتی را هرچه عاجلتردراجراء بگذارید والا درصورت نشدن چنین چیز ، احتمال خدشه دار شدن رابطه درازمدت دربین واشنگتن وکابل خواهد بود ودررابطه به همین موضوع دراین روزها سایت های نشراتی ومطبوعاتی دشمن زیادتر بخشی ازنشرات خودرا اختصاص باامضای سند امنیتی داده  که درعنقریب وقت درمربوط موضوع جرگه موسوم به جرگه مشورتی راکه ازسی وچهارولایت نماینده گانی رادعوت نموده اند تاکه آنهاهم دراین تاریخ وطن فروشی خودرا شریک نموده درتاریخ برای خودیک لقب معامله گرائی ووطن فوشی راکسب نمایند ، جالب دراینجااست که همه کاربطورمرموزومحرمانه دربین واشنگتن وکابل صورت گرفته اما که ایمروز تکرارا برسرموضوع دوباره چنین جرگه هارا دائرمینمایند که دررأسش رئیس الشیاطین وپیرعیسویان دالری امریکایان صبغت الله مجددی قراردارد و باردیگرمیخواهند تاریخ پر افتخارافغانها را لطمه دار نموده برای افغانها تاریخ سیاه ودرد آوری را ثبت نمایند ودراخیرانشاء الله العزیز ازاینکه نصرت الله متعال شامل حال مسلمانهای مخلص وفداکارهست شکست ورسوای این امپراطورجهانی را که دررآسش اوبامای سیا قراردارد شاهد خواهیم بود ، بیاد قهرمانان افتخارآفرین وفداکاران وفدایان اسلام 

ابواظهارالحق فاریابی

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x