نظــر

تصویری تاکتیکی از نیاز امریکا به پایگاه های دایمی در افغانستان

امریکا با مداخله نظامی و استخباراتی به اکثر کشور های اسلامی و غیر اسلامی دشمنان زیادی در سراسر دنیا به خود خریده است. هم چنان کشورهای دنیا جنایات امریکا را بیاد دارند و برای انتقام لحظه شماری می کنند. مانند بمبارتمان کشورها توسط هوپیما های بی سر نشین، نفوذ در ساختارهای استخباراتی کشور ها و اذیت مسلمانان توسط اجنتان مزد خور شان، زندانی ساختن هزارن بی گناه در گوانتانامو، ابوغریب، بگرام و دیگر زندان ها، توهین به مقدسات مسلمانان، بم باران اتمی شهرهای جاپان،

تسلیح اسرایل با جنگ افزار های مدرن و حمایت از کشتار اعراب توسط ان، مصاب ساختن هزاران افریقایی به اچ ای وی و سفلیس، دسیسه چینی و مداخله در امور داخلی کشورها، شنود و جاسوسی تلفونی و انترنتی از رهبران و مردم در تمام دنیا، دعوای رهبری و گروگان گرفتن سازمان ملل متحد، تحریم های خودسرانه کشورها و  هزاران مورد دیگر که هیچ کشور از گزند و هیچ انسان در دنیا از اسیب ان در امان نیست. پس امریکا نیاز مبرم به داشتن پایگاه در نقاط حساس دنیا دارد تا کسانیکه سر تسلم خم نمیکنند و قصد انتقام دارند مورد هدف قرار داده از بین ببرند.
شکست یک ابر قدرت با داشتن بهترین تکنالوژی نظامی درمقابل یک کشور ضعیف در میدان جنگ اتوریته و جایگاه جهانی کشور را به خاک یکسان میکند، بنا امریکا بعد از شکست شرم اور در ویتنام و عراق این بار در افغانستان میخواهد خروج نظامیان خود را طوری مهندسی کند و چنان وانمود سازد که در افغانستان شکست نخورده است در حالیکه کشته شدن هزاران سرباز امریکایی و نارضایتی مردم امریکا از این جنگ و سقوط اقتصادی امریکا از اثر این جنگ فرسایشی 14 ساله، اینها همه نشانه های شکست شرم اور برای امریکا میباشد.
تفاوت در داشتن پایگاه در یک کشور اسلامی و غیر اسلامی در این است که دین اسلام سلطه یهود نصارا و دیگر کافرها را بر مسلمانان نمیپذیرد در موجدیت پایگاه همیشه روح روان و ضمیر هر مسلمان اگاه نا آرام میباشد و در سدد مبارزه برای بیرون راندن اشغالگران همیشه راه چاره می اندیشد. و در دیگر ادیان مانند بودیزم در جاپان کوریا فلیپین و غیره ممانعت در موجودیت پایگاه اجود ندارد.
امریکایان به بهانه اینکه بعد از خروج ما القاعده از افغانستان ما را هدف قرار میدهند پس موجودیت پایگاه های ما در افغانستان حتمی است در هالیکه برای همه واضح است که هالا لبیا بعد از قضافی، عراق بعد از صدام، مصر بعد از مبارک، و یمن بعد از بن علی و دیگر کشور ها مانند پاکستان، سوریه، مالی، نیجریا، سومالیا وغیره  بستر خوبی برای فعالیت ها جلب و جزب و تمرینات نظامی شان است و نسبت مشکلات لسانی نیاز به افغانستان منحیث محل برای تمرینات نظامی، بود باش و پناگاه ندارند و نظر به گزارشات اخیر تشکلات القاعده به سر پرستی شیخ ایمن اضواهری به سیستم غیر مرکزی و سرباز گیری بیشتر دامنه فعالیت خود را گسترش داده اند پس داشتن پایگاه به این بهانه کاملا دور از منطق میباشد.
 امریکا برای اهداف جاسوسی و ترور  مخالفین خود نیاز مبرم به داشتن پایگاه در نقاط حساس دنیا دارد مانند اسناد افشا شده توسط سنودن که سی ای ایی از سفارت خانه های استرلیا منحیس پایگاه در چند کشور اسلامی برای نفوذ در سیسم های فایبر نوری استفاده کرده و مکالمات مسلمانان را شنود و ذخیره کرده.
معافیت تعقیب عدلی: شروط دولت آمریکا برای پذیرش و عضویت دیوان بین‌المللی کیفری عدم امکان بررسی جنایات جنگی سربازان امریکایی در پایگاه های خارج از این کشور میباشد تا به حال در دنیا بیشترین جنایات جنگی توسط نظامیان آمریکایی صورت گرفته که درهیچ دادگاه بین‌المللی تعقیب عدلی نگردیده پس کشور کوچک مانند افغانستان هرگز نمی تواند یک سرباز امریکایی را در صورت تجاوز تخلف و یا قتل محاکمه نماید چنانچه که طی 14 سال گذشته بعد از هر تجاوز و قتل صرف به محکوم کردن اکتفا شده.
امریکایی ها میگویند عساکر ما در تمام دنیا مصونیت قضایی دارند و عساکر که تجاوز (زنا) میکنند در کشور های مختلف.  نظر به قانون امریکا که در ان زنا چندان تخلف عمده به حساب نمی اید  محاکمه میشوند.
 نیروهای نظامی آمریکا در ژاپن و دیگر کشور ها تا کنون مرتکب جرائم و تخلفات زیادی از جمله قتل و تجاوز به عنف شده‌اند. در سال ۱۹۹۵ تجاوز سه نظامی آمریکایی به یک دختر ۱۲ ساله جاپانی در شهر اوکیناوا به جنجالی بزرگ انجامید که در پی آن حکومت جاپان بخاطر افکار عامه صرف به انتقال تعداد نظامیان امریکایی از اوکیناوا به دیگر ولایات راضی شدند.
در افغانستان نیز دعوا بر سر تعقیب عدلی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان عوام فریبی است. در 14 سال  تجاوز و کشتار کدام سرباز امریکایی در افغانستان محاکمه نشده و بعد از این هم نخواهد شد.

نیاز امریکا به پایگاه های دایمی در افغانستان دو بعد دارد اول بعد داخلی دوم بعد خارجی

بعد داخلی:
امریکا با داشتن پایگاه های دایمی در افغانستان مانند کشور های عربی در دراز مدت اهداف ذیل را تعقیب میکند.
– گروپ مافیای بزرگ دولتی برای پای بوسی بخاطر بدست اوردن چوکی و مقام دولتی و قسم خوردن به اجرای دستورات پایگاه دین و ناموس خود را فدای باداران امریکایی میکنند  تا سمت های در پست های دولتی مانند ریاست جمهوری، وزارت خانه ها، مقام ولایات، ریاست ها، قوماندانی های امنیه و دیگر پست های نظامی و غیر نظامی را بدست آورند که در صورت سستی و سرپیچی از دستورات و اوامر پایگاه از کار عزل و افغان خاین تر  را جانشینش میسازند که با دوام این سلسله نیازی به انتخابات نخواهد بود اگر انتخابات هم باشد برای فریب مردم طراحی میشود که چنین تجربه را کشور های ترکیه،اردن ، بهرین، عمان و دیگر ملت های مسلمان دارند.

– ادارات مربوط استخبارات توسط اجنت های که از پایگاه ها دستور میگیرند باعس اذیت مسلمانان دستگیری و سپردن مجاهدین به باداران در داخل پایگاه و انتقال شکنجه مسلمانان در زندان های سیاه و بدنام شان. مانند دستگیری ابو نصر به کمک استخبارات ایتالیا و تحویل دهی وی به سی ای ایی و انتقال شکنجه وی در زندان های سی ای  ایی در خاور میانه از مثال های برجسته خیانت امریکا میباشد که با پیگیری این قضیه و بی گناهی ابو نصر ریس استخبارات ایتالیا و همکارانش تحت پیگرد قانونی در دادگاه های ایتالیا به خاطر خیانت به وطن و پول ستانی از سی ای ایی قرار دارد.
– مزدوران حلقه به گوش امریکا در افغانستان در اخیر هر ماه با موترهای شیشه سیاه داخل پایگاه شده راپور فعالیت ماهانه فاحشه خانه ها، خانه های امن برای زنان فراری، قمارخانه ها، صالونهای رقص و شراب خوری و تعداد کسیر دختران که وظیفه ترویج لباس های غربی و بیحجابی در کوچها وپسکوچه ها را دارند تقدیم نموده و معاشات دالری را همراه با بخشش ها از درک فعال نگهداشتن این پروژها توسعه دادن و تعداد جوانان که به بیراهه کشانده اند اخذ نموده دو باره به شهر ها بر میگردند که خترناک ترین و نا محسوس ترین بلای برای نسل اینده افغانستان میباشد.

– شنود، جمع اوری و ذخیره اطلاعات از تمام شبکه های مخابراتی و سیستم های انترنتی افغانستان و ردیابی مجاهدین و مسلمانان که سر تسلیم خم نمیکنند توسط تلفن های همراه شان و هدف قراردادن توسط هوپیما های بی سر نشین مانند اطلاعات که توسط ادوارد سنودن به رسانه ها رسید که از جمع اوری و ذخیره دو ملیارد تماس تلفونی در افغانستان توسط سی ای ایی خبر داد.

– از بین بردن مجاهدین و مسلمانان که سر تسلیم خم نمیکنند طوری که خونشان هم نریزد. در کشور سوریه دو نوع گاز شمیایی سیانور و سارین اجود دارد در صورت که در امریکا هزاران نوع گاز شمیایی و  هزاران نوع مکروب های بیولوژیکی در حال توسعه است که برای از بین بردن مخالفین امریکا در کشور های اسلامی، امریکای لاتین و دیگر نقاط جهان استفاده میشود چنانچه هوگو چاویز رییس جمهور امریکا قبل از مرگ  فاش کرد که تمام رهبران مخالف در امریکای لاتین توسط سی ای ایی به سرطان مصاب گردیده اند و الوده ساختن یاسر عرفات توسط پلوتونیم به کمک اجنت های سی ای ایی و موساد. و همچنان مقامات امریکایی با بیشرمی تمام از بابت مصاب کردن هزاران افریقایی با سفلیس و اچ ای وی جهت تحقیقات طبی در سالهای گذشته معذرت خواهی کردند.در افغانستان نیز با فرصت کامل مسیر حرکت و نقاط ضعف هدف خود را برسی کرده و طرح حمله شمیایی و یا ویروسی که توسط خودشان ویا جواسیس تعلیم یافته شان عملی گردیده مجاهدین و مسلمانان که سر تسلیم خم نمیکنند بسیار به اسانی بدون استفاده سلاح گرم یکی بعد دیگر چنان از بین میبرند که خون شان هم نریزد و هیچ اثر از شک و رد پا از خود بجا نمانند.

– سپانسر و پرداخت دالر برای تلویزیون ها، رادیوها، رسانه ها و دیگر سرگرمی های که امریکا را بسیار به اسانی به اهداف مطروهه واشنگتن میرساند مانند برنامه های ستاره افغان، بانوی شایسته افغان،رقص دختر افغان، سریال های مبتذل و صدها برنامه که در دیگر کشورهای اسلامی امتحان و نتیجه داده است در افغانستان به طور منظم اهسته اهسته تطبیق و برای کسانیکه این برنامه ها را هر چه خوبتر عملی سازد از طرف امرین در داخل پایگاهای امریکا استقبال و دالر های تشویقی داده میشود و همچنان اجرای کنسرت ها در شهرهای مختلف توسط دختران افغان با اندام برهنه که از غرب برای ترویج بیحجابی و فاحشگری استخدام شده اند مطابق برنامه عملی میگردد.

– استفاده گسترده از رسانه های که همیشه در خدمت استعمار اند و از پایگاه های دایمی شان در افغانستان برنامه میگیرند. ترتیب برنامها بر علیه مسلمانان، مجاهدین، رسوم  اداب و شعایر اسلامی. ترتیب میزهای گفتگو با دعوت سکولار ها و کسانیکه ایدیالوژی غربی دارند سیاست مداران و نخبگان مسلمان را هرگز در بحس راه نمیدهند تا نسل جوان از همه جریانات و واقعت ها دور و با مفکوره و عقیده سیکولاری و غرب گرا به بار ایند، نشر اخبار زد اسلامی و سانسور همه حوادس بر خلاف امریکا توسط رسانهای افغانستان تبلیغ گردیده و همه روزه برانامه های جدید به خاطر ترویج روسوم غربی وارد پروگرام های تلویزیونی گردیده که برای نشر این همه مذخرفات تلویزیون های خصوصی با هم دیگر برای دریافت پول در رقابت خواهند بود.

– ایجاد اقتصاد مافیایی و ایجاد این نظریه در افکار عامه که این امریکا واین پایگاه است که نان و لباس و زندگی میدهد ورنه همه از گرسنگی میمیرند، در حالیکه در 14 سال دوره اشغال هیچ بند برای تولید برق و ابیاری ساخته نشده و حتا برق کابل ورداتی میباشد و هر لحظه امکان قطع ان اجود دارد، در افغانستان هیچ  سیستم کانالیزاسیون اجود ندارد و چند سیستم کانالیزاسیون که در کابل اجود داشت از بین رفت. هیچ سیستم ابرسانی جدید و عمده اعمار نگردیده انبوه کثافات در هر منطقه توسط باران به زمین نفوذ کرده آب های تحت لارضی را الوده  ساخته که بعد از چند سال استفاده از چاه های خانگی آب ناممکن میشود.  
– چون امریکا نیاز مبرم به فلزات سنگین دارد و فعلآ این فلزات را به قیمت گزاف از کشور چین یگانه تولید کننده این فلزات خریداری میکند در حالیکه افغانستان دارای ذخایر معدنی غنی از این نوع فلزات و غیره میباشد به طور مثال معدن بزرگ لیتیوم در غزنی که برای تولید هر نوع باتری برای ذخیره انرژی استفاده میشود. نظر به تحقیق متخصصین در صورت استفاده از باتری لیتیومی به عوض تانکی های بزرگ تیل در هواپیماهای جنگی میتوان ساعت ها بدون سوخت گیری پرواز و عملیات جنگی را در هر کوشه از کره زمین اجرا نمود.

بعد خارجی:
– امریکا با داشتن 11 ناو هواپیما بر به اسانی کشور های محاط با بهر را زیر نظر دارد و هر موقع با فرستادن  چند کمندو پشت خانهای مسلمانها بدون مجوز سامان خود ساخته ملل متحد عملیات خونین و فوری به نام تروریزم و به بهانه خطر به منافع امریکا از هیچ نوع کشتار باک ندارند. که شهادت چند مجاهد الشباب در سومایا و دستگیری ابو انس در لیبی از طریق ناوهای شان در پنجم اکتوبر2013 یکی از هزاران مسال ان میباشد.
امریکا باداشتن پایگاهای در عربستان اکثرکشور های عربی را در تیرس و برد عملیاتی هواپیماهای بی سرنشین و با سرنشین دارد. کشتار مجاهدین یمن از خاک عربستان که زاد گاه بیغمبر اسلام است توسط این هواپیماها فاش شد که از انجا انور اولاکی و صدها مجاهد دیگر را شهید ساختند و مقامات دولتی عربستان و یمن در این باره سکوت دوامدار کرده اند و چاره جز سکوت هم ندارند.

– امریکایان برای عملیات ترور و کشتن مسلمانان جیز فهم بدون داشن پایگاه در نزدیک کشور های اسلامی با جغرافای بزرگ  محاط به خشکه و دور بودن ان از پایگاهی امریکایی که در کشور های عربی مانند (بهرین، اردن، عربستان و غیره) مستقر میباشد فرستادن کمندو بسیار مشکل و ریسک بالا برای کشتن مسلمانان را دارند و حتا در بعضی نقاط نا ممکن میباشد. پس در این صورت امریکا مجبور به داشتن پایگاه در قلمرو افغانستان به هر قیمت میباشد.

– امریکا در کوتا مدت نظر به مشکلات اقتصادی نمیتواند نسل جدید هواپیماهای نظامی دور برد با نیروی محرک باتری های لتیومی با حرارت کم که به اسانی از دید رادار ها پوشیده و سفر های طولانی رفت و برگشت از امریکا و دیگر پایگاهایش به  کشور های اسلامی انجام دهد. ولی  در دراز مدت اگر مسلمانان در این خواب غفلت باشند پشت هر دروازه یک امریکایی و یا یک نوکر با وفا تربیه شده توسط امریکا خواهد بود. وزارت دفاع امریکا 10 سال قبل از امروز اعلام کردند که توانایی حمله موشکی از پایگاهای خود در کشور های اسلامی و غیر اسلامی، زیردریایی ها و صد ها کشتی جنگی خود به هر نقطه از جهان را در ضرف ده دقیقه را دارند که در  صورت حمله تلفات بیشمار غیر نظامیان را در بر خواهد داشت که در شرایت کنونی کار آیی چندانی ندارد.
و همچنان 9 فروند هواپیمای ستراتیژیک بی 2 با ارزش هر بال دو ملیارد دالر و توانایی حمل بمب اتمی و عبور مخفی از قویترین رادار های جهان و توان پرواز از امریکا به اسیا و بر گشت بدون نشست و سوخت گیری را دارد. ولی سنگینی و ترمیم  صدها ساعت بعد از هر پرواز و گذشت 25 سال از عمر این هواپیما ها امریکا را مجبور به داشتن پایگاها در قلمرو افغانستان و دیگر نقاط حساس جهان کرده است تا با استفاده از هواپیمای رادار گریز ارزان مانند اف 15 و اف 18 سوپر هورنیت و غیره بتواند اهداف خود را در کشورهای اسلامی همیشه زیر نظر داشته و در موقع مناسب با ضربات کوبنده نابود کند.

– در صورت حمله هوایی اسراییل و امریکا به مراکز هسته یی ایران بدون سوخت گیری هوایی تعداد انبوه هواپیماهای اسراییل و امریکا نمیتواند با صد ها تن بمب از اسراییل ایران را با فاصله 3000 کیلو متر و دوباره برگشت به طور موثر مورد حمله فلج کننده قرار دهد پس نیاز است تا هواپیماهای سوخت رسان از بگرام و قندهار برای هواپیماهای اسراییل و امریکا سوخت رسانی کند که در این صورت حکومت ایران حق دارد پایگاهای امریکا را در افغانستان مورد حمله موشکی قرار دهد که در صورت تلفات ملکی افغانستان حق انتقاد ندارد چون  افغانستان خاک خود را سکوی پرتاب برای متجوزین قرار داده است.
   
– در حال حاظر بعد از ترور حکیم الله مصود و بسته شدن پایگاه شمسی در پاکستان طیاره های مخفی از رادار امریکا مانند  ار کیو 170  و غیره نمیتواند بدون سوخت گیری هوایی و باند بزرگ پرواز کشورهای اسیای میانه را از پایگاهای که در کشورهای عربی دارد  رسد کند  پس اتش که در اسیای میانه و جزیره عرب افروخته اند نیاز به سکوی پرتاب مانند افغانستان دارد.

– امریکا بعد ازاخراج از عراق به هر قیمت در افغانستان میخواهد پایگاه داشته باشد. تا از ان مانند تخته خیز  پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان، تکمنستان و دیگر کشورهای دور و نزدیک که در شعاع برد هواپیماهای ساتلیت یا مخفی از رادار است زیر نظر داشته و بعد از شناسایی اهداف خود را در جا کشته و یا کمندو فرستاده دستگیر نموده به زندان های مخوف خود انتقال دهند. که مسالهای ان در گذشته عمیات شهادت شیخ اسامه از پایگاه جلال اباد و پرواز هواپیمای جاسوسی ار کیو 170 از پای گاه قندهار به ایران و هزاران ماموریت مخفی دیگر که با عث ازیت همسایه های مسلمان ما شدند و انها انتقاد هم نکردند چون میدانند افغانستان دارای دولت دست نشانده و بدون صلاحیت است در عوض صادرات  تیل، ارد، برنج، روغن و نمک را بند کردند و جریمه را مردم غریب بدون معاش دالری پرداختند. (نزن به دروازه کسی به انگشت که نزند به دروازه ات به مشت).

– بعد از امضای پیمان استراتیژیک در هر گوشه از کشور های همسایه که هر بلای امد انتقاد بالای افغانستان بوده و جرمانه را کسانیکه دالر برایشان نمیرسد خواهد پرداخت. و دولت افغانستان چون رادار ندارد با استفاده از دور بینهای طفلانه تعداد و نوع هواپیماهای رادار گرز را تشخیص و از محکوم کردن عملیات های کماندویی بالای کشور های همسایه و پوزش خواستن از خانواده های قربانیان ان فرست دولت داری نخواهد داشت.
نظامیان امریکایی در پایگاهای مجهز با گمبد اهنین مانند اسراییل که توانایی رهگیری و خنسا سازی هر نوعه مرمی بطرف پایگاه خود را خواهند داشت در رفاه بوده، و از انجا با عس اذیت مسلمانان کشور های همسایه گردیده و دولت های کشور های همسایه که جرات انتقاد بالای امریکا را ندارد انتقام خود را از مردم افغانستان خواهند گرفت که از نظر ما چنین حق را دارند پس دراین صورت امریکا با این چنین اوضاع با یک تیر چندین فاخته شکار میکند.

تنز: در قدیم یک لابالی در خانه ملک همسایه بود بعد از چند وقت ملک به تنگ امد گفت برو از خانه من لابالی گفت میروم ولی این یک میخ را در دیوار کوفته ام در بدل مالکیت این میخ پول میپردازم ملک قبول کرد خط نوشته و امضا شد، بعدا لابالی خر مرده را در میخ اویزان کرد و گفت من سند ملکیت این میخ را دارم بعد از چندی ملک از بوی خر مرده خانه خود را رها کرده و جای دگر همسایه شد.در اینجا هم اگر جای یک میخ را هم در خانه خود برای امریکا قبول کردیم عاقبت  دعوای مالکیت تمام کشور را میکنند.

با احترام زبیر.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x