غزل/ يما افغان

يما افغان

د وخت یاغي بیا اريانا ته خپل اجل بللئ
د ازادئ شمال مو خيال کې چې کابل بللئ

تکړه تورزن يو قوتونه مو شړلي له کور
دخپلواکئ ساتل مو فرض يو عمل بللئ

د وخت نشه کافر بې سېکه عمري ګذارته
وچ په ملا مات آشرباڼيو مکمل بللئ

زلمو چارګام کړل خپل آسونه په پرنګ راتاو شول
دخپل غازي تاريخ تازه يې پل په پل بللئ
ددې ملت يو څو وګړي بې احساسه غوندې
چې هميشه د سرقاتل يې خپل اتل بللئ

هغه نو نه ارزي په دې \یما\چې ياد شي چېرې
ځکه اختيار د ځان مدام يې واک د بل بللئتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.