نور ستا خوښه/ رفيع الله اتل

رفیع الله اتل

که شیرینو که ګل بشره یې بولې
که مهتابو که ګل غونچه یې بولې

د کارنامـو څـخه د ورایه ښـکاري
که ګلبــبو کـه ګل بانــه یـې بولې

دا نوي ناوې ته به کـوم خوښوئ
که نازیه که ګل صـیقـه یې بولې

هسي نه بیا رانه خوابدی نه شي
که شازیه که ګل جــیمه یې بولې

ګورئ احتیاط په کي ضرور بولمه
که واحیده که ګل دسته یې بولې

تاسو یې رنګ در سره ښه وګورئ
که ګل بـي بـي ګل دانه یـې بولې

چـي انتـخاب لـګ په ارام و کړئ
که شافري که ګل وږمه یې بولې

اتل دا دوه نومـه لا نور در لیـکم
که شکریه که ګل ریښه یې بولېتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.