دجانان مریې/ تپاندزُهاد

تپاندزُهاد

ستاهجران کړم لیوني لکه مجنون

دجانان  یمه  مریې  لکه  مجنون

چي رایادکړمه ستادعشق خبري

زه له ځانه سم پردي لکه مجنون

ستا د کلي خلګ ما په کاڼو  ولې

سوم په سترګوکې اغزي لکه مجنون

دفراق لمبودي زماځواني کړه ړنګه

راخزان یي کي سپرلي لکه مجنون

اوس د خلګو په نظر کي اواره یم

راته  خاندي هر سړي  لکه مجنون

په بدن کي مي سکروټي خپري شوي

را سوزلي  یي  زړګي  لکه مجنون

خداي بي کله و”تپاند”ته مخامخ کړي

کړم “زُهاد” یي سپیلني لکه مجنون

تپاندزُهادتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.