دحریت ناوي/ تپاندزُهاد

تپاند زُهاد

زما زړه او زما ځان درته ډالۍ

مجاهده درست جهان درته ډالۍ

ستاښکلاته ګل ګلاب ګوته په غاښ دي

هم غاټول اوهم ریحان درته ډالۍ

مجاهده ته زماغوث  الاعظم یي

هم بغداد هم کابل جان درته ډالۍ

ښایستونواقتداء درپسي کړي

دجنت حوري غیلمان درته ډالۍ

دحریت ناوې په تاباندي نازیږي

دبلال دخولې اذان درته ډالۍ

یوسف مخې زه هردم درته دُعاکړم

ددُعاوُوسپین کاروان درته ډالۍ

زه( تپاندزُهاد) دي ساتم دزړه تل کي

زما ژوند زما  آرمان  درته  ډالۍ
تپاندزُهادتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.