د آزادئ کوترې/ عرفاني

عرفان الله عرفاني

د ازادۍ کوترې زېري شیندي
د نېکمرغۍ کوترې زېرې شیندي

کتار کتار ګرځي د کلي پر سر
له خوشحالۍ کوترې زېري شیندي

د تور زاغانو ځالې ورانې شولې
څه په مستۍ کوترې زېري شیندي

اوس یې صیاد دام کې نیولی نه شي
د خپلواکۍ کوترې زېري شیندي

ټول ټپوسان ماتې وزرې ګزځي
لکه ږلۍ کوترې زېري شیندي

شهید جانانه پر مزار باندې دې!
د قربانۍ کوترې زېري شیندي

عرفاني بیا دې د غزل پر تورو
څو ښاپېرۍ کوترې زېري شینديتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.