غزل/ تسل منيب

تسل منيب

سرنه چې کږه وږه پـــــــــګرۍ وهـــو
مونـــــــــــــــږه اراده کړې نـــړۍ وهو

دغه يو عادت مـــو له پخــــــوا نه ده
تل دهرمــــغرور جابرکوپـــــــړۍ وهو

مونـــږه له مــــرګي نه ويــــره نه لرو
مونږه له مــــرګي ســـره غـــړۍ وهو

مونږه فدايان يې پروا ګـــــــير نه يو
خداى دپاره اور باندې ځــــوانۍ وهو

دامو لوئ ثبوت ده پاکې مينــــــې ده
تل چې په ټټر باندې مرمـــــــۍ وهو

مات به کړوظالم اوهروحــشي زندان
مونـږ يې هر زنځـــير کړۍ کړۍ وهو

شـته ده دغې ټولو تکليـــــــــــفو بدل
نن که تيـندکونه خورو سلــــګۍ وهو

داسې وخت به راشي اى منـيـب اشنا
مونږ به پنټـاګون سپــيــنه ماڼۍ وهوتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.