نظــر

لویه جرگه – حبیب الرحمن حکمتیار

مباحثی گرمی پیرامون لویه جرگه ،حضور آمریکا،مصؤنیت قضایی،عملیات های سربازان امریکایی و… در جریان است، لویه جرگه دایر شد اکثریت اعضای این جرگه به خواست های امریکا تن دادند . دلائلی که از سوی موافقین پیمان امنیتی اکثرا” مطرح می گردد به قرار زیر است:

۱ـ عدم حضور  امریکا باعث جنگ های داخلی می شود

۲ـراه برای دست اندازی کشورهای همسایه بخصوص پاکستان زیاد می شود .پس نتیجه می گیرند بهتر است زیر تسلط یک ابرقدرت بسر برند تا چندین کشور همسایه .

۳ـ افغانستان هیچ گاه نمی تواند مصارف هنگفت اردوی ملی و کارکنان حکومت را فراهم کند،پس باید از حضور امریکا استفاده کرد تا با استفاده از کمک های بی دریغش چرخ حکومت بچرخد تا به خودکفایی دست یابد

۴ـ برای پیشرفت کشور به همکاری و دوستی با امریکا نیاز است

۵ـ کشورهای سعودی عربستان،پاکستان،کوریا،ژاپن،جرمنی را مثال می زنند که حضور آمریکا مفاد این کشورها را تامین می کند.

قبل از پاسخ دادن به دلایل ایشان باید عرض کنم که شرکت کنندگان لویه جرگه در چند گروه به قرار زیر تقسیم می شوند

۱ـ اکثریت موافقین با پیمان : کمونست ها و غرب گرایان از جمله اینان بودند. کسانی که دیروز شعار می دادند حضور روس ما را مترقی می سازد از روس اسلحه و تانک می گرفتند یک مرمی هم بسوی عسکر روسی فیر نکردند بلکه با همان اسلحه های روسی مردم خود را نشانه رفتند،امروز غرب گرایان در کنار کمونست ها همان شعارهای دیروزی را سر می دهند.

۲ـ بی سوادان: کسانی که اصلا از جملات پیمان معنی و مفهوم دریافت نمی کردند.خانم بلقیس اظهار می دارد تمام افرادی که از منطقه ایشان در جرگه حضور پیدا کرده اند هیچ سوادی کافی ندارند. حتی از معنی پیمان درک صحیح ندارند.
در طول چند روز جرگه یک بار هم نشده است که افراد کمیته ها همه حضور داشته باشند ،۵۰ کمیته موجود بود و همیشه ده الی بیست نفر در هر کمیته غیر حاضر بودند، چهل درصد اعضا در کمیته های کاری حاضر نبودند. یکی دیگر از اعضای جرگه می گوید اکثر شرکت کنندگان حتی طریقه غذا خوردن بلد نبودند، چندین تن از اشخاص محترم که به نمایندگی از کوچی ها دعوت شده بودند با دیدن وضعیت اسفبار دعوت شدگان در کنسولگری تصمیم به نه رفتن می گیرند.

۳ـ کسانی که برای اولین بار در چنین مراسمی دعوت شده و برای عرض چاپلوسی،شناخت با کارکنان بلند پایه، تفریح و یا کسب تجربه در جرگه حضور یافتند

۴ ـ متعصبین قوم و نژاد پرست :اینان با زبان های دیگر حساسیت نشان داده و هرکدام برای کسب منافع بیشتر دست به دامن غرب دراز می کردند. افرادی در این جرگه بودند که حتی نشست و برخاست با پشتون ها را عیب می شمردند و می گفتند با پشتون ها همنشین نشوید آنها متعصب هستند حتی نمی خواهند با زبان فارسی با شما تکلم کنند!!! عده از پشتون ها نیز چنین احساسی نسبت به فارسی زبانان داشتند. هزاره ها نیز از سهولت های که در اشغال افغانستان نسیب شان شده  اکثریت حاضرین شان در جرگه موافق با پیمان بودند تا این اشغال و منفعت غیر شرعی جاری باقی ماند.

۵ـ زنانی که به نمایندگی از حقوق زن صدا بلند کرده و از ترس حاکمیت طالبان خواستار این پیمان امنیتی بودند. قانون حمایت از حقوق زنان در مواردی زیادی با اسلام در تضاد است.این زنان در کشور اسلامی از این قانون پیروی می کنند و طبق این قانون حقوق می خواهند در اصل این قانون با فرهنگ و خواسته های افغان ها سازگاری ندارد اما اینان برای حمایت از زن افغان رهنمود های اسلام را کنار گذاشته دستاویزی دیگری پیدا می کنند. افغان ها در مقابل دلایل دین سکوت می کنند و قانون اش را می پزیرند اما متاسفانه بیش از

۹۰ در صد افغان ها نمی توانند قرآن کریم را از رو مطالعه کنند چه برسد به درک مفهوم آن. اگر اینان از حقوقی که اسلام به زن داده مطلع شوند هیچ تشددی علیه زن صورت نخواهد گرفت. اما این خانم ها فراموش کرده اند که مرد افغان نیز محروم است سختی های که مرد می کشد زن از آن آسوده است.مشکل ما افغان ها حکومت های ناصالح و مفسدی است که نه وضعیت اقتصادی مردم را رشد داده اند نه تعلیم و تربیت آنان را.
۶ـاعضای حکومت : اعضای حکومت که اکثریت مطلق موافق با پیمان امنیتی بودند افرادی به سطح والی و معاون والی نیز پیدا می شدند که تنها فکر و ذهن شان در حین سه روز جرگه به دختر بازی بود. یک والی حتی برای جلب توجه دخترها به آنان می گفت قیمت ساعت من ۴۵ هزار دالر است!!! در اینجا و آنجا خانه دارم و در حین گفتگو به خانم ها پایش را به پای آنان می زد ، خانم ها را شبانه به اتاقش دعوت می کرد و…
معاون والی از ولایت دیگر دو روز وخت و چشمان بی حیایش را صرف آزار ناموس دیگران می کرد.تا جلب توجه خانم مذکور شود.

تصور کنید چنین اشخاصی عیاشی بیایند و پیمان امنیتی با امریکا امضا کنند! و سرنوشت کشورمان را به بازی بگیرند. اینان نه از درد هموطنان مان که از مظالم سربازان امریکایی به ستوه آمده اند خبر دارند و نه اهمیتی به لویه جرگه می دهند، لویه جرگه برای اینان محلی برای تفریح بود نه تصمیم گیری استوار بر منافع کشورمان.

تمام تیم که در برگذاری جرگه همکاری داشتند از ابتدا موافقت با پیمان را ضرورت می دانستند و در همین راستا ذهنیت سازی می کردند.

آقای مجددی برای این رئیس لوی جرگه شد که از ناراحتی اش در مورد معرفی نشدن فرزندش به عنوان معاون ریاست جمهوری در انتخابات آینده کاسته شود.

آوازه است که امریکایی ها سه میلیون دالر در شب آن روزی به او دادند که فردایش داد از امضای پیمان می زد.

ایشان ویزای ترکیه را نیز از قبل گرفته بودند زیرا مجبورا برای تداوی باید  ترکیه می رفتند امریکا علاوه براین به آن عده افرادی که مخلصانه با ایشان همکاری دارند پیشاپیش ویزا تهیه نموده اند تا امنیت شان تأمین باشد. مجددی نیز از همین جمله خواهد بود.
آقای بشر دوست اظهار می دارد که بیش از هشتاد درصد افراد جرگه کسانی هستند که به دلخواه حکومت آمده و خواسته آنان را خواهند پذیرفت.

۶ـاقلیت مخالف با پیمان که بیشتر شان تصادفا منتخب شده بودند. افرادی دلسوز به میهن با امضای این پیمان خاینانه مخالفت کرده اما نتیجه مطلوب نداد.

اگر به  احزاب مخالف اجازت داده شود تا لویه جرگه دایر کنند باور کنید صد در صد شرکت کنندگان آن با این پیمان مخالفت خواهند کرد. ما از انجینر احمد شاه احمد زی،محترم مزمل،حاجی فرید، وحید مژده ،خانم بلقیس و تمام آن مظاهرات که در مخالفت با این پیمان در نقاط مختلف کشور رخ داد قدردانی می کنیم که صدای خود را در مخالفت با این پیمان ننگین بلند کردند.

با توجه به موارد فوق باید هم این جرگه فرمایشی با پیمان امنیتی توافق می کرد.

حال به دلایل فوق پاسخ  می دهیم دلایلی که موافقین پیمان امنیتی اکثرا آنرا مطرح می سازند

از هیچ فرد آگاهی پوشیده نیست که هر آن حزب سیاسی که امکانات بیشتر در اختیار دارد بیشتر از احزاب دیگر به قدرت های بیرونی وابستگی دارد، بزرگترین و پررنگترین نقش را در جنگ های داخلی امریکا برعهده داشت، این امریکا بود که صف های مجاهدین را در هم شکست به اختلافات آنان دامن زد، این امریکا بود که در زمان داکتر نجیب با انتخابات مخالفت می ورزید و توانست با پول های هنگفت عربستان ،ایران و پاکستان عده از رهبران را مجبور کند تا فتوا صادر کنند انتخابات در اسلام حرام است تا مبادا افغان ها به تفاهم برسند اما اکنون همان چهره های دیروزی که انتخابات را حرام می دانستند خود کاندید می شوند!!! و داد و فریاد می زنند که انتخابات تنها راه حل است! امریکا حضور نیروهای سوری در لبنان را چالش بزرگی در برگذاری انتخابات شفاب لبنان می دانست و بوش ریس جمهور وقت امریکا اظهار داشت تا زمانی که نیروهای خارجی (سوری)در لبنان حضور داشته باشند انتخابات شفاف ممکن نیست. نمی دانم چطور در افغانستان با حضور این همه سربازان انتظار انتخابات شفاف دارند!! چندی پیش یکی از دوستان تماس گرفت که بیش ازیازده هزار رأی در اختیار دارد شما رهنمایی دهید که با آن چه کنم!! اگر یک فردی عادی این همه رأی می تواند جمع آوری کند دیگران چه خواهد کرد؟ٔ! تمام کاندیدان و کسانی که برای آنان کمپاین می کنند می دانند و علنا اعتراف م یکنندهرآن کسی پیروز انتخابات است که امریکا بخواهد.

حضور نظامی آمریکا عامل اصلی فساد است، هیچ کنترل بر عملکرد او نخواهد بود، وقتی این نیرو بتواند بدون کنترل و نظارت مبالغی هنگفتی به اعضای حکومتی و غیر حکومتی بپرازد به هیچ صورت نمی شود از فساد و بی نظمی حکومت جلوگیری کرد. در این ۱۲ سال هیچ کار بنیادی برای کشورمان صورت نگرفته بطور مثال برای ساختن زیر بناهای شهر لزوم است تا موارد چون مهیا کردن انتقال آب سالم و خارج کردن آب بدرفت از زیر زمین، انتقال گاز ، برق،تلفن، ساختن سرک ها،ساختن بندها و… صورت گیرد.اما کار بر هیچ کدام حتی آغاز هم نشده، در شهر کابل حتی کوچه های وجود دارد که آب آشامیدنی را با سطل به خانه می برند و ساعت ها ساعت های روز را صرف انتقال آب می کنند!! آیا این ۱۲ سال را برای تجربه کردن اشغال و حکومت مفسد کافی نمی دانید؟!!
حضور آمریکا نه اینکه باعث عدم مداخلات کمتر گشته بلکه سربازان ۴۸ کشور دیگر را نیز با خود آورده و راه را برای مداخلات هرچه بیشتر آنان گشوده، کشورهای در افغانستان حضور نظامی پیدا کرده اند که در طول تاریخ چند هزار ساله در کشورمان حضور نظامی نداشتند، یا اصلا از پیدایش زمین اینان برای یکبار هم بسوی افغانستان به نیت حضور نظامی نه نگریسته اند. علاوه برآن کشورهای همسایه با حضور امریکا مداخلات بس جدی تر و خطرناکتری را به پیش می برند، ایران از همکاری با آمریکا در افغانستان به اندازهء خرسند است که آیت الله رفسنجانی و خاتمی می گفتند اگر ما می دانستیم همکاری با امریکا به این اندازه مفید است از ابتدا این کار را می کردیم.ایران امتیازیاتی کسب کرده که در طول تاریخ چنین امتیازاتی نداشته.

کشورهای سرمایه دار خواهان مواد خام هستند، حضور نظامی امریکا و بی امنیتی در کشورمان باعث می شود که امریکا مواد خام خود را تهیه کند اما اجازه ندهد کشورهای دیگر چون چین  از این مواد خام استفاده کنند، به بهانه های مختلف آنان را از سرمایه گذاری و استفاده از مواد خام باز می دارند مثلا به نام طالب انجینرهای چین را بکشند تا آنان مجبور به متوقف کردن کار خود شوند. و اگر احیانا فردی از افراد حکومت خود را به چین نزدیک سازد و برای سرمایه گذاری آنان شرایط مساعد بوجود آورد اورا بقتل می رسانند و متاسفانه در این میان حتی از طالبان که مخالف حضور امریکاهستند نیز استفاده می شود  و در برخی موارد امریکا اهداف خود را توسط اینان پیش می برند. به گونه مثال امریکا در مخالفت با حکومت سوریه حتی طالبان را به آنجا انتقال دادند!!! طالب مجاهد بی خبر از جریان از سوی آمریکا بازیچه قرار می گیرد!

این نوع عملکرد های امریکا آشکارا نشان می دهد که آمریکا عمدا خواستار بی امنیتی در کشورمان است. اما نباید فراموش کنیم که جهاد در راه حق نیز در جایش به شدت جریان دارد و تلفات زیادی را به امریکایی ها وارد ساخته.

هر سال مخالفت بیشتر و وسیعتر می شود چرا با حضور این همه نیرو این مخالفت ها و جنگ ها کمتر نشدند؟! چه تضمینی وجود دارد که بیش از صد  هزار نظامیان خارجی کشور را ترک کنند و جمعیت اندک آن بتواند آرامش و امنیت را حکمفرما سازد؟!   کرزی خود اعتراف می کند که بعد از ده سال متوجه شدم که آوردن امنیت به دست امریکاست، اضافه می کند که در این چند روز برای موافقت با پیمان امنیتی وضعیت خوب شده است و افرادی کمتری در بمب گذاری جان می دهند دلیل آن هم این است که من از امریکایی ها خواسته ام کمی آرام باشید تا این پیمان امضا شود!!

ما افغان ها منابع درآمد زیادی داریم که هیچ ضرورت به کمک های مالی امریکا پیش نمی آید، بطور مثال تنها و تنها اگر مخابرات در کنترل حکومت باشد از شخصی و بیرونی بودن درآید و با توجه به اینکه ۱۸ میلیون افغان ها سیم کارت دارند سالانه حدود ۷ میلیارد دالر عواید خواهد داشت. آیا امریکا سالانه این مبلغ را به افغان ها می دهد؟؟ این درامد مخابرات کجا می رود؟ در آمد از برق،گمرکات ،معادن ،زراعت و… مواردی استند که حکومت به سادگی می تواند آنرا در اختیار خود بیاورد و هیچ ضرورتی برای حمایت مالی از کشوری چون آمریکا بوجود نیاید.

وقتی از یک ترازوی کشور واقع در تورخم ماهانه صدها هزار دلاردر جیب دزدان می رود چه کسی ملامت است؟

در کشورهای چون جرمنی، سعود عربستان،کوریا،ژاپن جنگ وجود ندارد، سربازان خارجی عملیات های خودسرانه انجام نمی دهند ،وارد خانه های مردم نمی شوند تا اجسادشان را بسوزانند و بر کشته ها ادرار کنند،برای مردم این کشورها زندان ها نساخته اند،از  بمب های کور کورانه در کشتار مردم استفاده نمی کنند،  و … چطور این دو را با هم مقایسه کنیم؟!

کاش شما می گفتید آمریکا در چوکات قانون با مارابطه داشته باشد به گونه که استقلال و ارزش های دینی و فرهنگ مان زیر سوال و تعرض قرار نگیرد. حضور امریکا بهانه بزرگی برای جنگ و دردسری است برای حکومت در عدم تامین امنیت. هیچ حکومتی نمی تواند در حضور امریکا از جنگ و نفرت افغان ها نسبت به امریکایان بکاهد. بلکه حضور امریکا چالشی بزرگی برای حکومت در برقراری امنیت بوجود می آورد.

داشتن روابط خوب با حفظ ارزش های چون استقلال و خواسته های دین اسلام راه حلی برای ختم بحران خواهد بود. مخالفین هیچ مشکلی در داشتن چنین روابطی با آمریکا ندارند.

حتی در همین لویه جرگه زمانی که سفیر و جنرال های امریکایی حضور پيدا کردند افراد مسلح با آنان موجود بود از آنان تفتیش صورت نگرفت و یکی از این افراد مسلح تفنگ اش را بسوی افراد جرگه گرفته بود تا امنیت سفیر امریکا را تامین کند!! در صورتیکه اعضای لویه جرگه بطور جدی تفتیش می شدند و حتی در برخی موارد لوازم آنان توسط سگ بوییده می شد.

متاسفانه تبلیغات وسیعی صورت گرفت و هموطنان مان را از عدم توافق با این پیمان امنیتی می ترساندند بدون اینکه راه حلی دیگری را در پیش روی آنان قرار دهند صرف یک راه حل و آن هم پذیرفتن شرایط امریکا را کافی شمردند. بیشتر مردم بنابر اینکه ذهنیت شان از این تبلیغات متاثر شده بود با این پیمان موافقت می کردند.

اما را حل چیست؟ من راه حل را به گونه زیر پیشنهاد می کنم

۱ـ امریکا حضور نظامی اش را خاتمه دهد و برای این کار یک جدول زمان  تهیه کند ، خروج نیروهای امریکایی می تواند در چند سال صورت گیرد

۲ـ  این خروج با توافق بین مخالفین ،حکومت و امریکا صورت گیرد،

۳ـ در زمان خروج امریکایی ها از پایگاه های نظامی اش بیرن نشده و هیچ عملیاتی انجام ندهند

۴ـ مخالفین هم تضمین دهند بر پایگا های امریکا تا زمان خروج کامل حمله نکنند.

۵ـ مذاکرات بین الافغانی صورت گیرد  و امریکا تضمین دهد از پروسه صلح حمایت  کند .

البته با  این کار ها صلح و امنیت صد در صد قایم نمی شود زیرا کشورهای وجود خواهند داشت که مداخلات خود را جاری نگاه دارند، بهر صورت توافق بی الافغانی می تواند زمینه‌ء برای قطع این مداخلات در آینده نزدیک باشد.این را نباید فراموش کنیم که زمینه تمام مداخلات دیروزی و امروزی را امریکا بوجود آورده.

حبیب الرحمن حکمتیار

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x