لوېدلي مینه/ فتحان حنفي

فتحان حنفي
مینه مې د میني له رفتار سره ولوېده
ډوبه وه په عشق کې له خمار سره ولوېده

یوړه سرولمبو د محبت په جنون کې چې
شوه په وور ستي له سور انګار سره ولوېده

ما په څو لفظو کې اظهار د محبت وکړو
بس ددې الفاظو له اقرار سره ولوېده

ماته یې د میني په ډک جام کې اوبه راکړې
خو دا له ډیري تندي له آبشار سره ولوېده

ماته یې ویل چې له میوو سره مینه کړم
بیا د کندهار له یو انار سره ولوېده

وه به سینه سپر د طوفان مخته چې زما په اند
نن د یو کوچني ګرد و غبار سره ولوېده

هغه چې ډیره ځلېدله او چې ښکلې وه
هغه نن له هغه خپل سنګار سره ولوېده

ځې د تل لپاره له فاني نه فتحانه اوس
ولاړه د ابد له یو ګلزار سره ولوېدهتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.