نظــر

پیروزی ترامپ، خوش باوری مسلمان ها و چهرهء واقعی پاسداران دموکراسی

حبیبي سمنګاني

پیروزی ترامپ بسیاری ها به ویژه مسلمان ها را شگفت زده ساخته است ، مسلمان ها به این باور بودند که امریکای ها چون لباده های مذهب ، نژاد ، زبان و سمت را دور انداخته اند و بالاتر ازین تبعیض و چوکات ها می اندیشند هرگز از ترامپ حمایت نخواهند کرد ، زیرا ترامپ بر ضد مسلمان ها شعار می دهد ، سیاه پوستان را هدف تمسخر قرار می دهد ، زنان را جنس بی وقعت می خواند و لاف از اعادهء حقوق پامال شدهء سفید پوستان می زند ، مسلمان ها یقین داشتند امریکای ها ترامپ را با شکست سنگین دچار ساخته برای دیگر فاشست ها نیز درس عبرت می دهند تا دیگر در خواب و خیالِ قصر سفید نباشند ، اما ای بسا آرزو که خاک شده است !

سیاستمداران امریکا و اروپا درین اواخر با هیاهوی زیادی برای مسلمان ها درس دموکراسی می دادند و هنوز هم می دهند ، ایشان همواره دموکراسی را چنین می ستودند : دموکراسی شعور سیاسی هر فرد جامعه را افزایش می دهد ، دائرهء فکر را وسعت می بخشد ، اعتدال و میانه روی را رواج می دهد ، رفاه عامه را به ارمغان می آورد و بالاخره یک انسان در اثر دموکراسی فراتر و بالاتر از مذهب ، نژاد ، زبان و سمت می اندیشد ( یعنی به مذهب ، نژاد ، زبان و سمت اهمیت و حیثیت قائل نمی شود ) و از بین بردنِ هر نوع تبعیض بزرگ ترین آرمان هر دموکرات می باشد و هر فرد جامعه می تواند بدون این که از مذهب ، نژاد و زبان وی پرسیده شود در جامعۂ که دموکراسی حاکم باشد خود را در انتخابات ها کاندید بکند و برنده نیز شود .

اما انتخابات ریاست جمهوری که به تاریخ ۹ نومبر در امریکا برگذار شد این همه شعارهای خیالی دموکراتان را زیر سوال آورده است ، امریکا در جهان معاصر به عنوان مادر دموکراسی شناخته می شود ، اما می بخشید امریکا پدر دموکراسی است نه مادر ، زیرا تا هنوز هیچ مادر ( یعنی زن ) نتوانسته است در ۵۸ دورهء انتخاباتی به عنوان رییس جمهور امریکا وارد کاخ سفید شود ، بلکه در طول دو و نیم قرن تاریخ امریکا این نخستین بار بود که یک زن در مرحلهء نهایی انتخابات ریاست جمهوری رسماً کاندید گردد ، مناسب است تا بررسی کنیم که مردم دموکرات امریکا چگونه آرای خود را به اساس تبعیض های مذهبی ، نژادی ، زبانی و سمتی در صندوق های رای دهی انداختند و شعور سیاسی و وسعت فکری خود را در صحنۂ عمل به نمایش گذاشتند .

آمار نشان می دهد که ۵۸ در سفید پوستان برای ترامپ رای دادند و همین آراء بود که ترامپ را برنده ساخت ، این جا باید دانست که هیلری کلینتون نیز سفید پوست است و لیکن در کمپاین های انتخاباتی چنان جلوه داده می شد که گویا بیشتر اقلیت های مذهبی به شمول مسلمان ها و اقلیت های نژادی ، زبانی و سمتی به شمول سیاه پوستان از هراس ترامپ به خانم کلینتون پناه برده اند ، زیرا شعارهای نفرت آلود و تهدید های زهرآگین ترامپ همه اقلیت ها را به شدت سراسیمه و پریشان ساخته بود ، با در نظرداشت درس های بشر دوستی که دموکراتان غربی همواره برای جهان اسلام می دهند لازم بود که سفید پوستان امریکا به خانم کلینتون رای می دادند و برای اقلیت های امریکا وانمود می ساختند که ما در واقعیت بالاتر از مذهب ، نژاد ، زبان و سمن می اندیشیم و از شعارهای افراطی ترامپ بیزار هستیم ، اما هرگز این چنین نشد .

حتی قضیه ازین قرار بود که ۱۰ الی ۱۲ در صد سفید پوستان که خود را روشن فکر و لبرال جلوه می دادند ، لاف از بشر دوستی می زدند ، تحصیلات عالی داشتند و در ظاهر خجالت می کشیدند که از ترامپ ابراز پشتیبانی بکنند نقش اساسی در پیروزی ترامپ داشتند ، زیرا ایشان در باطن به شدت بنیاد گرا و متعصب بودند ، حتی دلیل ناکامی همه سروی های انتخاباتی که خانم کلینتون را پیروز نشان می دادند همین ده دوازده در صد مردم بودند ، زیرا ایشان آرای خود را در هنگام سروی ها پنهان داشتند و نگفتند که به کدام کاندید رای می دهند ، از همین بود که همه سروی ها ، آگاهان ، تحلیل گران و ژورنالستان خانم هیلری کلینتون را تا به لحظات برگذاری انتخابات پیشتاز می دانستند .

مسلمان ها دارای ۱٪ آراء در امریکا هستند ، در مجموع همه اقلیت های مذهبی دارای ۷٪ آراء هستند که دو در صد آن هم یهود اند که از ترامپ پشتیبانی داشتند ، تخمینا ۲۳٪ امریکای ها دهری یعنی بی دین هستند و اکثریت قاطع ایشان نیز از خانم کلینتون حمایت نمودند ، حدود ۷۰٪ آراء امریکا را مسیحیان تشکیل می دهند که اکثر آنان برای ترامپ رای دادند ، همچنان از نگاه نژاد سیاه پوستان دارای ۱۲٪ آراء در امریکا هستند و بیش تر آنان برای خانم هیلری رای دادند و سفید پوستان دارای ۷۱٪ آراء هستند که اکثریت شان از ترامپ پشتیبانی نمودند ، از همین است که مرکز تحقیقاتی پیو (PEW) در امریکا می گوید : تعصب مذهبی سفید پوستان راه ریاست جمهوری را برای ترامپ همواره ساخت ، این آمار روشن می سازد که گروه های مذهبی به شدت در برابر همدیگر قرار گرفته بودند و بالاخره چنان که در دموکراسی همواره گروهِ اکثریت برنده می شود اینجا نیز مسیحیان و یهودیان برنده شدند و برای سیاستمداران امریکای درس دادند که نباید در صف اقلیت ها قرار بگیرند .

برابری مرد و زن در همه امور زندگی نیز اهمیت زیادی در دموکراسی دارد ، غربی ها از سال ها سعی دارند تا مسلمان ها را قناعت بدهند که برخورد متفاوت با زنان و مردان کاری زشت است و نباید مردان را از زنان خوبتر و برتر دانست ، اما در قانون اساسی امریکا نوشته است که حقوق همه مردان مساوی است ( گویا زنان هیچ حقوق ندارند و یا هم حقوق آنان کم تر است ) ، اما آیا می توان این را محض اتفاق دانست که در طی دو و نیم قرن مردم امریکا چهل و پنج تن را به عنوان رئیس جمهور انتخاب نمودند و هیچ یکی از آنان زن نبوده است ، آیا این هم یک اتفاق بود که زنان در امریکا تا ۱۴۶ سال هرگز حق رای دهی نداشتند ( چه جای که رئیس جمهور منتخب شوند ) و بالاخره در سال ۱۹۲۰م اجازه داده شدند تا در انتخابات ها رای بدهند .

آمار انتخابات کنونی امریکا نشان می دهد که ۵۳٪ مردان برای ترامپ رای دادند و ۴۱٪ آنان برای خانم کلینتون ، گویا مردان امریکای هنوز هم آماده نیستند که یک زن را در برابر مرد ترجیح بدهند ، مردی که سه و نیم هزار دوسیه های مالی و اخلاقی در دادگاه های امریکا دارد ، شاید مردان امریکا هنوز دموکراسی را درست نکرده اند و یا ممکن این هم یک اتفاق باشد ، گویا ( با معذرت ) : دموکراسی هیچ عیبی ندارد به ذات خود ، هر عیبی که هست در دموکرات بودن ما است .

اما این تنها انتخابات امریکا نیست که تبعیض های مذهبی ، نژادی ، زبانی و سمتی دران رول کلیدی داشت ، پیش تر از انتخابات امریکا در انتخابات ایالتی المان ، همه پرسی اتریش در مورد پذیرش مهاجرین ، همه پرسی بریتانیا در مورد خروج از اتحادیهء اروپا ، انتخابات پارلمانی هند و………..نیز ثابت شده است که مردم کشورهای دموکرات بیش تر از گذشته ها به افراط و تبعیض ها رو آورده اند ، سوال اینست آیا ایشان به آن درس های که برای مسلمان ها می دهند چرا خود عمل نمی کنند ، آیا دموکراتان غرب و شرق می خواهند مسلمان ها در سیاست کشور ، منطقه و جهان از اسلام فاصله بگیرند ( چنان که نعره می زنند سیاست از دین جدا است ) و لیکن خودشان به اساس انگیزه های مذهبی مسیحیت ، یهودیت و هنودیت رای بگیرند و……………….. ؟ آیا می خواهند برای مسلمان ها تعلیم بدهند که فرامین قرآن و سنت در مورد عدم تفریق در حقوق مردان و زنان نادرست است و خود چنان تفریق بکنند که مرد را به هر صورت بر زن ترجیح بدهند ، و لو که مرد سه و نیم هزار دوسیه داشته باشد ؟

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x