نظــر

آیا انتخابات و امضای سند استراتیجیک حل مشکلات افغانستان است؟

به تاریخ یازدهم ماه دسمبر سال جاری در واشنگتن-دی-سی مجلس هیرنگ ( مجلس مشترک، مشرانو جرگه وولسی چرگۀ ) امریکا در مورد افغانستان (در سال 2014 ) ترتیب شده بود.
 درین مجلس از سفیر ، جناب جیمز دابن یک عضو پارلمان  جناب روهر بارکر پرسید که چه تعداد از عسکران امریکائی در جنگ افغانستان کشته شده؟ آقای جیمز دابن معلوماتی در مورد ارائه نکردند! شاید معلومات نداشت و شاید هم نمیخواست مردم امریکا ، مالیه دهندگان مظلوم حقیقت را بفهمند.
چون هر چه بیشتر مردم امریکا از حقائق جنگ افغانستان بدانند ضدیت با این جنگ بیشتر میشود.

این جنگ سه ترلیون دالری همان طوریکه در افغانستان جز جنگسالاران، مواد مخدره سالاران، منفعت جویان جنگی، قراردادی ها و ترجمان ها، جنگ جویان پراکسی( آنانیکه برای اهداف یا منافع  گروه، کشور و یا قدرتی با بدست آورد پول و یا مقام میجنگند) خریدار ندارد در امریکا و سائر کشور های جهان نیز آهسته آهسته پشتیبانی را از دست داده و مردم در جهت ضد جنگ قرارمیگیرند و این عدم علاقه مندی رو به افزایش است. مقامات امریکائی نمیخواهند و نمیتوانند به اشتباه خود در مداخله به امور داخلی  و سهیم شدن در جنگ داخلی افغانستان اعتراف نمایند!  زیر عنوان ائتلاف شمال ( نارترن اللا ینس) بزرگترین اشتباه تاریخی را مرتکب شدند! ایشان نمیخواهند بگویند با کنار آمدن با چند جنگسالار بد نام و بی معرفت  ،شرم تاریخ را برای خود کمائی کردند !  امریکا از سیا ه روزی و ناکامی شوروی  که به پشتیبانی از یک اقلیت فروخته شده و مزدور، کمو نیست های بی دانش  و بیگانه از فرهنگ و کلتور  هم افغانستان را به خاک و خون کشانیدند ، خود را پارچه  پارجه کردند وهم یک ابر قدرت جهانی را به یک کهترین قدرت تبدیل نمودند.، با کمال تاسف امریکا درس عبرت نیاموخت. با تحویل گرفتن یک مشت دروغ محض ، از چند جانی تاریخ-رهبران ائتلاف شمال ، فرعون ستانه و مغرور در کنار جنایتکاران استاده شده  ،به امید توسعۀ سلطۀ خویش در زیر زنخ روس و چین با شرکت 47 کشور داخل حریم کشور ما گردیدند!!   این جنگ از پر مصرفترین جنگهای امریکا حتی پر مصرفتر از جنگ جهانی دوم است! این جنگ نافرجام نزدیک است امریکا را به رکود اقتصادی مواجه سازد. شهر دیترایت- مشیگان که یکی از بزرگترین شهر های امریکا و مادر موتر سازی جهان بود ورشکست شده است!! ، ومانند این صد ها مثال دیگر.

خلاصه، آنچه عیان است …….چه حاجت به بیان است. همچنان قابل یاد آوری است که دولتمردان سال های اخیر امریکا با دولتمردان گزشتۀ امریکا بسیار متفاوت هستند. اینها مثل حکومات قبلی امریکا از اشتباهات شان معزرت نمیخواهند و هرگر اعتراف به اشتباه نمیکنند!! دولتمردان امریکا میخواهند نظم نظام نوین را به زور به جهانیان بقبولانند و هر چه هم مانع و صد راه شان شود بدون مکث به هر قیمتی باشد از راه خویش دور میکنند!! فاصله میان طبقۀ متوسط و سرمایه دار در امریکا هر روز بیشتر میشود.

طبقۀ متوسط در حال از بین رفتن و پیوستن به طبقۀ غریب است!!  این جنگ بی مفهوم و خانمانسوز برای  ملت امریکا و ملت افغانستان کشنده است!!   این جنگ غیر قانونی بر علیۀ مردم نجیب ما توسط چند اوباش بی خبر از تاریخ و پر عقده که گاه خود را امیر تاجکستان کبیر خواب میدیند و گاه  امیر خراسان کبیر!!  زیر عنوان فریبندۀ آزاد ساختن افغانستان و به خصوص آزادی زندود از دمار ملت و کشور بیرون کرد!! وملت ووطن را در گرو اسارت 49 کشور قرار داده و به انواع ، اشکال مختلف تباهی و بربادی را عامل شدند! از نا دانی ، بی علمی و بی معرفتی شان حتی باداران شان را خجل تاریخ نمودند!! مثلیکه بی فرهنگیان و فروحته شدهگان کمونیست با عث بربادی وطن و ولینعمتان شدند .

اتحاد جماهیر شوروی وقت را به روسیۀ امروزی تبدیل کردند.  کمونیزم را شرمسار تاریخ ساختند و شعاری که ” انقلاب به عقب بر نمیگردد” را علناً به اثبات رسانیدند که یک شعار دروغین و میان خالی است. نه تنها انقلاب شان برگشت کرد بلکه ثابت نمودند کمونیزم هم یک نظام کاذب ، پر خلا و دروغین است.

خلاصه همکاری سردمداران منحوس ائتلاف نا میمون شمال  ،امریکا/ناتو، با عث مرگ هزاران هزار افغان مظلوم گردید، این جنگ باعث تفرقه و نفاق عمیق قومی گردید و بالاتر از همه بزرگتزین صدمۀ فرهنگی را بر پیکر ناتوان کشور تحمیل کرد! قرار احصائیۀ جدیدحقوق بشر، افغانستان بیست ملیونی یا کمی بیشتر از آن ، یک ملیون و ششصد هزار معتاد به مواد مخدره دارد!! فساد اخلاقی به خصوص در طبقۀ حاکمۀ افغانستان در بالاترین رقم تاریخی قرار دارد و کسی هم جرئت ابراز آنرا ندارد! ممکن از قصۀ خانم دوم داکتر عبدالله عبدالله ، محترمه مریم نجف که از اولاد های عبدالله عبدالله کرده کم سن تر است خبر باشید. موصوفه بعد از مقابل شدن با انواع مشکلات و غیره به کمیتۀ حقوق بشر که خانم سیما سمر نام کلان و درآمد پر هنگفت از آن دارد ، عارض میشود مگر چون سیما سمر خود نمایندۀ جنگسالاران و به خصوص بیان گر نظریات جناب خلیلی است بناً در مشی اجراآت او عدالت به خصوص عدالت برای زنان در حبس ابد قرار دارد، ازینرو شکوۀ مریم نجف شنیده نشد !! همچنان سارنوالی هم از ترس عبدالله عبدالله و شرکایش به عریضه و شکوۀ خانم ، داکتر عبدالله وقعی نگزاشتند!  محترمه مریم به امریکا تشریف میاورد و در کمیتۀ حقوق بشر عارض میشود غافل از آنکه عبدالله عبدالله و جان کری-وزیر خارجه، بچه خواندگی و پدر خواندگی دعوا دارند!!  خلاصه مریم نجف به فرانسه میرود و قرار اطلاعات وکیل فرانسوی به دفاع از حقوق وی و از ظلم و تعدی داکتر عبدالله اقامۀ دعوی نموده!! فرامش نشود که در غرب، داکتر عبدالله عبدالله حامی حقوق زن و ناجی حقوق بشر در افغانستان شمرده میشود!! این موضوع زندگی شخصی داکتر عبدالله است، مگر برای آنکه ناجی حقوق زن خود را قلمداد میکند قابل تذکر است.( مشت نمونۀ خروار است).

 اینکه به بچه های خوردسال ما چه میگزرد همه میدانید و حتی ویدیوی جناب بسم الله خان محمدی را که در یک مجلس بچه بازی نشسته میتوانید در یوتوب تماشا کنید! اینکه زنجیر اقتصادی چطور پای زنان افغانستان را گرفته  همه میدانیم، اینک فحشا و فساد تا کجا رسیده دیگر امکان پنهان آن نیست، اینکه یک اکثریت عظیم از دستگاه پولیس و اردوی افغانستان بی ادب، بی تعلیم ، بیسواد و ظالم است جای حرف نمانده، اینکه در زیر بنا هیچ کاری نشده و هنوز مردم در فاصلۀ 10 کیاو متری از پایتخت و یا در شهر های بزرگ از مقام ولایت  ،آب و برق ندارند به همه واضح است. اینکه در رو بنا چند تعمیر یا پل و پلچک ساخته شده آنهم از نظر پوشیده نیست.

 اینکه زن میتواند کار کند ولی به قیمت حیثیت وی و یا طوطی وار نمایندگی از جنگسالاران کنند آنهم معلوم و مشهود است، مثال برجسته خانم سیما سمر، رئیسۀ حقوق بشر در افغانستان! و اینکه در زیر بنا هیچ کار نشده آنهم بسیار واضح و به همه معلوم است. اینکه دولت فاسد و چپاولگر است همه میدانیم حتی حامیان شان فریاد ها و شکوه ها دارند!!  برای آنکه قصه به درازا نکشد میایم روی این که امروز شرائط زندگی در تمام دنیا در حالت تغییر است . موج و شمال تکنالوجی عصر در هر کنج دنیا وزیدن گرفته. بهار عرب، تظاهرات مردم در امریکا….

 به خصوص انترنت نقش بسیار عمده را در بیداری و بیزاری  مردم کرده و میکند. در همچو شرائط وظیفه تمام دوستان صلح است تا آنچه در قدرت و دسترس دارند برای بهبود زندگی بشریت به خصوص افغانهای ما برای بهبود زندگی مردم بلاکشیده و قهرمان ما دریغ نکنند و ظیفۀ ایمانی، وجدانی و وطنی خود را ایفا کنند. داستان اینکه اگر امریک/ناتو از افغانستان بیرون شود افغانستان برباد و نابود میگردد ، یک قصۀ واهی است. ما با ایران که به مراتب قویتر از امروز بود همسایه بوده ایم. ما با پاکستان واحد همسایه بودیم و ممکن در ظاهر امر پاکستان از خیر و برکت رهبران جهادی صاحب چند تعمیر و یا نام سیاسی شده بشد مگر در عمق پارچه، پارچه و بی اتفاقی از قصر جمهوری شان شروع و تا دورترین قصبات شان رسیده. اگر پاکستان اسلحۀ زروی دارد به ما چه؟ آیا استعمال اسلحۀ زروی شان تنها ما را صدمه میزد؟ وضع داخلی ایران و پاکستان برای شان اجازۀ تجاوز را نمیدهد مگر نوکران شان این ترس را در دل ما هر روز بیشتر میسازند ، ولی ملت غیور ما آگاه و میدانند صیاد روباه صفت و حیله گر در دهل دشمنان چه مستانه میرقصند و چه ترس های بی جا را خلق میکنند!!  ملت افغان فریب این رقاصگی ها را نمیخورد.  

ملت میداند این شعار های کاذب که رهبران ائتلاف شمال و حامیان شان پیش کرده و میگویند  که ،” ایشان دیموکراسی را در افغانستان آورده و با دیگر توسط انتخابات دیموکراسی را در هر خانه و هرکوچه مستقر میسازند” ، جز دروغ محض چیز دیگری نیست!! ما تجربۀ دیموکراسی که توسط طیارات بی-52 آمد از یاد نبرده ایم چنانیکه دیموکراسی خانه –مسکن-لباس ، که توسط کله شینکف و طیارات میگ 21 و میگ 22 آمد خوب به خاطر داریم!!  ملت نجیب ما با قیمت خون و پوست خود و زن و فرزندان شان تجربه ها کرده اند!! حال باز جغدان سیاه روی سرود دیموکراسی ، آزادی و انتخابات سر داده اند مگر سوال درین است ، آیا ایشان میدانند از چه صحبت میکنند ؟  یا طوطی وار تقلید و کاپی میکنند؟ دیموکراسی یعنی حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم. آیا انتخاباتی که به زور سربازان امریکائی مسقر شود و کاندید از حمایۀ کامل امریکا برخوردار باشد و حتی قبل از رسیدن به پیروزی انتخاباتی با قرارداد استراتیجیک امنیتی موافقت داشته باشد، دیموکراسی است؟بعضی از کاندیدان به خصوص کانیدیدان وابسطه به ائتلاف شمال به صورت کل، طوطی وار از جامعۀ مدنی، آزادی بیان، قانون اساسی و… صحبت میکنند مگر آیا این خواسته ها  تنها و تنها در موجودیت سربازان خارجی ممکن است یا یک حرکت خود جوش مردمی؟   باید این حرکت و این دیموکراسی از مردم بیاید. انتخابات باید صورت بگیرد ، مگر شرائط انتخابات باید اول مساعد شود و مردم غیور و مظلوم در ان سهیم باشند ، نه سوته سالار و جنگ سالار. جنگسالاران منحیث باشندگان این مرز و بوم حق رای دارند نه حق انحصار رای و لیدرشپی و رهبری.  مردم ما دیگر فریب بازیگران سیاسی را نمیخورند و ملت آگاه است. اذدواج های سیاسی پشت پرده و بیرون پرده همه به مردم آشکارا است. ما خوب میدانیم که در چور و چپاول رهبران سی سال اخیر به ما ثابت کرده اند که در سنگر منفعت مردم به ظاهر دشمن هم اند و در سنگر منفعت جوئی و غارتگری به نفع خودشان، رفیق های جانه جانی هستند!! پشتون و ازبک تاجک و هزاره میان شان نمیباشد ولی برای بد بختی من و تو به اقوام مختلف خود را منسوب و من و تو را در مقابل هم استعمال میکنند!! زمانیکه احمد شاه مسعود زنده بود  ،ادعای رهبری تاجکان را مینمود و برهان الدین ربانی سر و کلۀ سیاسی میزد و خود را صرف و صرف منسوب به شمال کشور میدانست و انور جگدلک خود را پشتون خاص و آشتی ناپزیر با تاجکان جلوه میداد مگر در فروش احجار قیمتی رفقای بودند که از یک یخن سر بیرون میکردند!! یاقوت جگدلک, لاجورد بدخشان و زمرد پنجشیر در بازار های اروپا توسط این سه غارتگر مشترکاً بازار یابی و به فروش رسانیده میشد!  دریغا که چقدر نجیب و چقدر بخشاینده اسیتم. درین روز ها باز حرف های از اتحاد جمعیت اسلامی به سرکردگی داکتر؟؟ عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار است!! دردا که اینها چقدر پر رو و نمک حرام هستند! مگر ملت فراموش کرده که حکمتیار صدر اعظم افغانستان، احمد شاه مسعود وزیر دفاع و دار دسته اش ، عبدالله عبدالله ، فهیم, سیاف, …. جنگ را در کوچه های کابل پیاده کردند و 65000 کابلیان را به خاک و خون کشانیدند! کابل زیبا را ویران و ساکنانش را یا کشتند و یا متواری و فراری ساختند!! من هنوز کست آنرا دارم که جمعیتی ها ثبت نموده اند و میگویند” ما دهلیز شرقی قصر دارالامان را امروز صبح از حزب اسلامی به تصرف درآوردیم!! اینها برای قدرت طلبی دهلیر به دهلیز جنگیدند و از پشروی و فتوحات خویش افسانه های ویدیوئی خلق نمودند!! و نتیجۀ شاهکاری این دو حزب  ،اسکلیت عریان قصر مجلل امانیه و مرگ هزاران هزار شهیدان نامراد وطن بود!! آیا ملت این را فراموش کرده؟ آیا در افغانستان هیچ تعلیم یافته و پاک و شریف وجود ندارد که منحیث لیدر بیاید؟  ما به هزاران تعلیم یافتۀ هوشیار و پاک اهم از خواهران و برادران داریم که افغانستان را ازین طشت خون بیرون کند.مگراین جانیان می هراسند که اگر افغانستان به دست شریف و نجیب زاده بیفتد تباهی این خون خوران و آدمخوران است  و دیوانه وار در برابر انتقال قدرت به اهل کار و وطن دوستان مقاومت میکنندو دست به هر دسیسه میزنند تا جلو حکوکت مردم توسط مردم را بگیرند!! ( خائن خائف است!). کاش این پلیدان به جای آنکه روبا صفتانه باز پلان همد ست شدن و چور و چپاول ملت را طرح میکنند اقلاً یک بار به خاطر خدا(ج)، وطن و ملت و روز آخرت، به گناهان شان اعتراف و در پهلوی ملت بدون مقام خواهی و امتیاز طلبی استاده شوند. باید بدانند آنانیکه میگویند جهاد کردند پاداش را از خداوند بخواهند نه مقام از ملت. اگر مقام میخواهند پس جهاد برای مقام کردند نه برای خدا.هموطن بیاوید با هم متخد شویم اگر ما متحد باشیم نه به اردوی سه صد هزار نفری ضرورت داریم و نه به امریکا و ناتو. حال وقت آن رسیده که تمام اقشار اهم از، تعلیم یافته هاو تحصیلکرده ها، روحانیون شریف نه آنانیکه مثل جناب حضرت ثبغت الله مجددی در بطن اسلام و برعلیۀ اسلام اسرار به امضاء پیمان استراتژیک میکند و حتی برای دل خوش ساختن بادارانش به رسم احتجاج ترک وطن میکند!! سیاسیون مجرب وپاک،وطندوستان،تعلیم یافتگان و تحصیل کردگان…… دست به دست هم داده ، هر که در هر کجا هستیم اسلحه، بدبینی، دشمنی های بی جای قومی، لسانی، حزبی و….. را به دور انداخته ودر دور کلمۀ صلح سر تاسری، آبادی وطن، آستقلال و آزادی، افغانستان واحد و سربلند، جمع شویم.  

همۀ ما به خصوص مقاومت مسلح که تا امروز نگزاشته شبی را اشغالگران به آرامی به سر برده باشند ، بیائید و در پهلوی ملت به خصوص در پهلوی خواهران تان که بیشتر از شصت فیصد جامعه را تشکیل میدهد منحیث برادران حمایه گر و مهربان استاده شوید، از حقوق از دست رفته و از عزت شان حمایه کنید. به حق زن احترام کنید وزنان افغان نام نامی میرمن ملال را زنده سازید .

به خواهران ، مادران و دختران افغان حق دهید که مثل مادر معنوی شان”  میرمن،ملال میوند” دوشا دوش برادران مبارز شان در از بین بردن مشکلات وطن ووطنداران سهیم و مبارزه کنند. بگزارید به پیروی اززنان و دختران خاندان پیغمبر نامی ما مبارزه کنند همچنانی که بی بی صفیه بنت عبدالمطلب در جنگ احد به خصوص در جنگ خندق که مردان فرار کردند مگر این زن در پهلوی جناب پیغمبر حضرت محمد(ص) با شجاعت تمام در برابر دشمن استاده شد و از خود نامی در تاریخ اسلام و جهان  گزاشت. خواهران تانرا کمک کنید در صف مخترعین سانیس و تکنالوجی نام نامی افغانستان را بلند کنند.

برادران مقاومت مصلح، نگزارید پاکستان ، ایران…آرامی مردم ما را طعمۀ آتش حرص و آز خود نمایند.  نگزارید جنگ در بگیرد، نگزارید دشمن زیر نام انتحاری و طالب ترور را در کوچه ها و پس کوچه  هاخلق و صادر کند! انتحاری در قاموس اسلام و افغان وجود نداشته و مغایر دین و کلتور ماست.

شما اولاد با شهامت این خاک هستید و در برابر دفاع از مادر وطن وآرامی ملت مکلفیت وجدانی و ایمانی دارید. ما از دولت افغانستان، جناب کرزی، رفقا و شرکای شان و از تمام رهبران تنظیم ها، گلبدین حکمتیار، ملا عمر ، عبدالله ، محقق، …….تقاضا میکنیم بگزارند مردم ما سر نوشت خود را تعیین کنند. چون آمدن هر یک ازین ها چهره ها صلح را در افغانستان تضمین نمیکند.  

همان طوریکه مقاومت مصلح گفته اند نه خود شان در حکومت دخیل میشوند و نه اجازۀ داخل شدن جنگسالاران را میدهند. این نظر قابل قدرو خبر نیک است که به ملت چانس نفس کشیدن داده شود.

به خصوص امریکا باید انتخابات را به مردم واگزار شود و از تقاضای بیمورد امضاء پلان استراتیجیک یا سند بندهگی باید حزر و به حقوق مردم افغانستان منحیث یک رفیق مهربان احترام کند. ما به دوستی و تکنالوجی غرب به خصوص امریکا منحیث یک رفیق خوب نیازمند هستیم مگر در ساختن حکومت و ملت سازی حق مسلم ما را از ما نگیرد و مداخلۀ سیاسی نکند.  پشتیبانی و آمدن جنگسالاران تکرار حوادث و ناکامی های قبلیست و ملت از آن خسته و بیزار است.

قرار اطلاعات دقیق ، کارت های انتخابات در سرتاسر افغانستان به فروش میرسد!!

این انتخابات پلان شدۀ امریکا باید به تعویق بیفتد.  این انتخابات جز ضیاع پول مالیه دهندگان مظلوم امریکا و بد بختی مردم ما چیز دیگری را به ارمغان نمیآورد، به خصوص که از حال گفته و تبلیغ میشود که انتخابات در بخش عمدۀ کشور بنابر عدم مصونیت برگزار نمیشود پس چطور این انتخابات قانونی ، شفاف و افغانستان شمول شمرده میشود و چطور نتائج آنراشفاف ودیموکراتیک و مردمی حساب کرد؟. ما به یک حکومت انتقالی که از تمام اقوام و اقشار- نماینده های متدین، صادق، وطن دوست، عادل ،هوشیار، غیر وابسطه به جنگسالاران ، اشغالگران و دشمنان افغانستان باشد نیاز داریم.

حکومت انتقالی که منعکس دهندۀ صدای تمام مردم افغانستان باشد، زمینه را برای انتخابات عادلانه و عاری از هر نوع مداخلۀ بیرونی هموار سازد.  

ملت افغان صد ها سال در پهلوی هم بدون تبعیض زندگی کرده، اذدواج ها صورت گرفته و در هر خانوادۀ افغان این روابط وجود دارد و شاهد و گواه یک پارچگی از ملت واحد بودن ماست.

 این من تنها نیستم که این نظر را دارم . این صرف یک نمونه است، هزاران هزار خواهر و برادر ما درین مورد همصدا و همنوا هستند. به امید استقلال، آزادی ، اتحاد و افغانستان واحد و پیروز.

با عرض حرمت/ صوفیه عمر   

دسمبر 20.2013

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x