نظــر

فاجعهء هلمند : نه گله از ترامپ و نه امیدواری از رسانه های امریکا

حبیبی سمنگانی
بمباران مرگبار اخیر امریکایی ها در ولسوالی سنگین ( هلمند ) نه نخستین جنایت بشری امریکا بود و نه هم آخرین ، البته این یک شلاق محکمِ امریکا بر روی یوناما بود ، یوناما چند روز پیش در راپور سالانهء خود ادعا نمود که پنجه های امریکایی ها به خون مردم بی گناه افغانستان چندان آلوده نیست و امریکا ( در سال ۲۰۱۶م ) عامل تنها ۲٪ تلفات ملکی در افغانستان بوده است ، یوناما در راپور خود بر چهرهء سفاک امریکا پرده انداخت و لیکن امریکا این عمل را به خود اهانت دانست ، زیرا امریکا خود را همواره یک کشور خونخوار جلوه داده است تا جهان از وی در بیم و هراس باشد ، لهذا امریکا وادار گردید تا سنگین ( هلمند ) را هدف بمباران وحشیانه قرار بدهد و برای جهان به ویژه یوناما نشان بدهد که امریکا به حدی هم ناتوان نگردیده است که چند تن غیر نظامیان را به شکل گروهی کشته نتواند ( لهذا یوناما راپور خود را اصلاح بکند و آمارِ جنایت های امریکا را درست نشان بدهد وگرنه امریکا مجبور است تا چند جای دیگر را ……..) .

پس ازین که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید گردید مسلمان ها چنان در هراس شدند گویا پیش از ترامپ همه فرماندهان امریکا رحم دل و فرشته صفت بودند ، اما واقعیت اینست که تنها فاجعهء هلمند هرگز نمی تواند دونالد ترامپ را وحشی تر از دیگران نشان بدهد ، زیرا فاجعهء هلمند در مقایسه با جنایات بشری بارک اوباما ، جورج بش ، بل کلینتون و…….. بسیار کوچک و ناچیز است ، لهذا ترامپ اگر آرزو دارد که از پیشنیان خود سبقت بگیرد و نه تنها در شعار بلکه در واقعیت نیز بیشتر از همه مسلمان ستیز باشد باید هزاران فاجعهء بزرگ تر از فاجعهء هلمند را به راه اندازد ، اما مسلمان های ساده لوح و خوش باور گمان دارند که مردم به ویژه رسانه های آزاد امریکا در برابر ترامپ قیام می کنند و اجازه نمی دهند که ترامپ شعارهای انتخاباتی خود را در صحنهء عمل پیاده بکند ، مسلمان ها مردم امریکا را به دلیل راه اندازی تظاهرات های گسترده علیه ترامپ ستایش می کنند ، اما این واقعیت را فراموش می کنند که ترامپ به ابتکار خود نه بلکه با وصف شعارهای نفرت آمیز خود از سوی همین مردم امریکا انتخاب گردید و وارد کاخ سفید شد .

اگر برای یک لحظه از همه آن چه در انتخابات گذشتهء ریاست جمهوری امریکا به وقوع پیوست صرف نظر بکنیم و گویا انتخاب ترامپ را یک اشتباه فکر بکنیم ، آیا کسی یقین دارد که ترامپ بار دیگر ( یعنی برای دورهء دوم ) از سوی مردم امریکا انتخاب نمی گردد ؟ هرگز نه ، زیرا اگر به تاریخ انتخابات های ریاست جمهوری امریکا نگاه بکنیم این واقعیت را درک می کنیم که مردم امریکا گرچه پالیسی و عملکردهای رئیس جمهور خود را هدف انتقاد قرار می دهند و حتی تظاهرات های ملیون نفری را به راه می اندازند و لیکن چند سال پس در انتخابات پیش رو باز هم به همان رئیس جمهور اعتماد می کنند و رای می دهند ، جورج بش در سال ۲۰۰۰ م با اخذ ۵۰ ملیون آراء که ۴۷.۹٪ مجموع آراء را تشکیل می داد نخستین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردید ، وی در سال ۲۰۰۱م افغانستان و در سال ۲۰۰۳ م عراق را آماج تهاجم قرار داد ، مردم امریکا بر خلاف پالیسی های تندروانهء جورج بش تظاهرات های ملیون نفری به راه انداختند و لیکن در سال ۲۰۰۴م بیش از ۶۲ ملیون امریکایی ها که ۵۰.۷٪ مجموع آراء را تشکیل می دادند به جورج بش رای دادند و بش را برای چهار سال دیگر رئیس جمهور امریکا انتخاب نمودند ( تا جورج بش بتواند پروسه های وحشت بار خود را به تکمیل برساند ) .

در سطور ذیل با استفاده از کتاب یک نویسندهء امریکایی ولیم بلم این حقیقت ثابت می گردد که بازار وحشت در جهان را ترامپ ایجاد نکرده است بلکه این بازار برای ترامپ به میراث مانده است و ترامپ گرم نگه داشته است ، حتی می توان گفت که ترامپ هنوز نسبت به فرماندهان پیشین امریکا طفلِ نوآموزِ مکتب است ، ولیم بلم این واقعیت را نیز در کتاب خود ثابت می سازد که رسانه های امریکای چگونه با کمال چشم سفیدی از پالیسی های زهرآلود واشنگتن کورکورانه حمایت می کنند و بر حقایق خاک می اندازند ( لهذا مسلمان ها از خوابِ خوش بیدار شوند و حقایق را درک بکنند ) ، این کتاب ویلم بلم در سال ۲۰۰۰م به عنوان دولتِ سرکش ، شناخت یگانه ابر قدرت جهان (Rogue State , A Guide to the World,s Only Superpower) به نشر رسید .

ویلم بلم می نویسد : هرگاه ناتو به سرکردگی امریکا کشور یوگوسلاوی را ( در سال ۱۹۹۹م ) به شدت بمباران نمود ( و بر علاوه از کشتارهای صدها تن غیر نظامیان ، پل ها ، ساختمان های ملکی و تجارتی ، کارخانه های صنعتی ، و تاسیسات نظامی زیادی را تخریب کرد ) مجلهء مشهور امریکایی به نام تایمز ( عوض اینکه امریکا را هدف انتقاد قرار بدهد ) برای یوگوسلاوی توصیه نمود : حقوق و مسئولیت های جامعهء غرب را ایفا بکنید ، نیز امریکا پس ازین که در سال ۱۹۹۱م یک پناهگاه غیرنظامیان در عراق را که تعداد زیادی زنان و کودکان نیز دران جا پناه برده بودند با خاک و خون یکسان ساخت ، سخنگوی کاخ سفید مارلن فینتر وایر به رسانه ها گفت : ما نمی دانیم که مردم ملکی دران جا چه می کردند ، وی افزود : ارزش انسان ها را صدام از ما بیشتر نمی داند . ویلم بلم می گوید : آیا این حرفهای فینتر وایر طنز بر بشریت نیست ؟

ویلم بلم ادامه می دهد : جنگ با ویتنام جریان داشت ، انسان ها کشته می شدند و رئیس جمهور امریکا جانسون ادعا داشت که : مردم آسیا عظمت انسان ها را از ما بیشتر نمی دانند . در همان روزها مدیرِ مجلهء (US News and World Report) دیود لارنس در شمارهء ماه فبروری ۱۹۶۶م نوشت : آن چه امریکا در ویتنام می کند نشان دهندهء دلسوزی و غمخواری امریکا با بشریت است و این در تواریخ گذشته از خود نظیری ندارد ، ویلم بلم می گوید : من برای دیود لارنس یک کتابچهء را به عنوان ( مظالم امریکا در ویتنام ) ارسال کردم ، یک ورقهء دیگر را در کنار کتابچه گذاشتم ، دران ورقه حرفهای پوچ دیود لارنس را نوشتم و در زیر آن یک جمله را افزودم : یا من دیوانه هستم و یا تو .

ویلم بلم وضعیت سیاسی مردم امریکا را بسیار زیبا تحلیل می کند ، وی می نویسد : اذهان مردم امریکا به حدی در کنترولِ ( سازمان های استخباراتی ) قرار گرفته است که برای رهایی آنها جز یک نوع جراحی دشوار دیگر چارهء نیست ، واقعیت اینست که اکثریت مردم امریکا به این لازم نمی بینند که به حقایق رو بیاورند و به حرفهای کسی قناعت بکنند ، هر چه سیاست مداران امریکا طوری هستند که حرف های آنان کاملا بی مغز ، پوچ و خالی از عنصر معلومات می باشد ، آنان هرگز اماده نیستند که واقعیت را بشنوند و اگر با منتقدان و یا قشر جوان که به هر صورت خواهان حقایق هستند رو به رو شوند مسیر خود را تغییر می دهند ( زیرا توانایی پاسخگوی را ندارند ) ، در امریکا تنها همین یک مفکوره پیش می رود : چیزی که امریکا می کند درست می کند ، اوئس بایک ( عضو پیشین کانگرهء امریکا ) که چندین گوشه های داغ دار پالیسی خارجی امریکا را افشا نموده است در یک مصاحبه می گوید : هر عضو کانگره حق دارد که راپورهای مخفی را مطالعه بکند و لیکن بیشتر اعضاء کانگره آماده نیستند که این راپورها را مطالعه بکنند ، زیرا درین راپورها همه عملکردهای منفی امریکا عیان گردیده است و آنان نمی خواهند که از مفاسد و مظالم امریکا آگاه گردند .

یک خبرنگار امریکای دان راتر در هنگام بمباران امریکا بر یوگسلاوی اعلان نمود : من یک خبرنگار امریکایی هستم و به هر صورت از امریکا حمایت می کنم ، ویلم بلم درین مورد می گوید : هرگاه تصمیم گرفته شود که به هر حال از کشور خود حمایت می کنم ( صرف نظر ازین که پالیسی کشورم درست باشد یا نا درست ) ، پس مسئولیت اخلاقی و ژورنالستیک کجا در نظر گرفته می شود ؟ اکثریت ژورنالست های ما ( امریکایی ها ) اینچنین هستند ، آن ها در هر صورت دفاع از امریکا را فرض می دانند ( و لو که این دفاع خارج از حدود قانونی و اخلاقی باشد ) ، وی مثال می دهد : مدیر اجرایی رادیوی عمومی ملی امریکا کیون کلوز که رهبری رادیوهای تبلیغاتی ( مثلا : صدای امریکا ، رادیو آزادی و رادیو مارتی وغیره ) را به عهده داشت کلنتون را در روزهای حمله بر یوگوسلاوی چنین توصیف می کند : چنین پالیسی موفق خارجی در گذشته ها به مشاهده نرسیده بود ، ویلم بلم می گوید : دولت ها دروغ می گویند ، هر دولت به اندازهء بزرگی خود دروغ بزرگ تر می گوید و شاید ابر قدرت جهان ( امریکا ) از همین سبب از همه بزرگ تر و سنگین تر دروغ می گوید ، اساس دروغگوی امریکا بر این دلیل استوار است که : پنهان بدار ، همه واقعیت را پنهان بدار و هر قضیه را به سود خود تمام بکن .

حاصل حرفها اینست که گله و شکوه از ترامپ معنای ندارد ، ترامپ با شعارهای مسلمان ستیزانه به کاخ سفید رسیده است و حالا تنها همان وعده های را که پیش از انتخابات با مردم امریکا کرده بود ایفا می کند ، امیدواری از مردم به ویژه رسانه های امریکا نیز عبث است ، رسانه های امریکایی گرچه پیش از انتخابات و تا اکنون از ترامپ فاصله گرفته اند و لیکن این حقیقت را باید در نظر داشته باشیم که هنوز تیم ترامپ ارگان های استخباراتی کشور را به کلی تصرف نکرده است ، پس ازین که مرحلهء انتقال قدرت به پایان برسد و همه ارگان های کلیدی کشور در دسترس تیم ترامپ قرار بگیرد عیان می گردد که آیا رسانه ها مبارزه بر ضد ترامپ را ادامه می دهند و یا ( برای جلب کمکهای مالی از سوی سازمان های استخباراتی ) به هر فرمان ترامپ آمنا و صدقنا می گویند ، برای همگان عیان است که مشهور ترین و معتمد ترین رسانه های چاپی و برقی امریکا در بدل حمایت از جنگهای رژیم بش در افغانستان و عراق ملیون ها دالر به دست آوردند ، امروز همان رسانه ها با ترامپ مبارزه دارند ، این رسانه ها شاید می خواهند که با این ناز و خرام اهمیت خود را برای ترامپ بیشتر جلوه بدهند و در بدل نرخهای خود را………….

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx