“سباوؤن”

فکرمل طالب

زر راشــه بهاره په میــرو مو ګلان وشـــــینده
دښتې مو زرغونې کړه په غرو مو ګلان وشینده

ډکه له ګـلونو ځولئ راوړه زمونږ تر غــولي تۀ
کلـــیو په بانډو په غــــرو رغو مو ګلان وشینده

ځوانو ځــوانو هـــیلو ته په نرمو شــونډو وپوکه
خلاصې کړه غوټئ په سحرګو مو ګلان وشینده

نور د تاریـکـــیو تصـــویر واخــله په وزرونو کې
مست سباوون راوړه په سپېدو مو ګلان وشینده

ســـتا په مــینه مســـتو پرهرونو ته تـسل راوړه
وا عــشقه طبیب شه په دردو مو ګلان وشینـــده

مســـته د بلبل په خوله نغــمه شه الله هــو کوه
غــږ د بلالانو شه په زړو مو ګــــلان وشـــینده

ستا د پیــغلو ســترګو “فکرمل طالب”آرزو لــري
هر مازیګــری په ګــــودرو مو ګـــلان وشینده

تبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.