نظــر

پرتاب ام القنابل در اچين و پيآمد ناگوار آن

نويسنده :- عبدالبصير منيب

افغانستان كه از چهار دهه بدينسو وجب وجب خاك و فضاى آن با انواع بمب ها و باروت هاى نوع روسى و امريكايى همچون هاوان، سكاد، لونا، سكر، كروز، B 52 و غيره عادت و آلوده است، در همين مدت مردم رعيت از هر طرف و هر جناح نظامى دخيل در جنگ آسيب پذير بوده اند، كه خيلى ها قابل تاسف و تاثر است؛ ولى يكبار ديگر امريكا براى اولين بار بزرگترين بمب دنيا كه بنام مادر بمب ها يا ام القنابل ياد ميشود در ولسوالى اچين ننگرهار، استعمال كرد.

‏GBU 43، ام القنابل و يا مادر بمب ها مهلك و تباه كننده، كه ١١ تن و يا ١٠ هزار كيلو گرام ، وزن و ٩٥ فيصد آن مواد انقلاقيه و تخريب كننده مى باشد، اين مادر بمب ها براى بار اول در سال ٢٠٠٢ ميلادى از طرف پنتاگون و يا وزارت دفاع امريكا بخاطر جنگ در عراق ساخته شد و از اينكه ساحه تخريب آن به فاصله دو كيلو متر به جهت عمودى و افقى مى باشد، فقط براى اينكه در بين قواى دشمن ترس و رعب را ايجاد كند و جانب مقابل را به تسليمى مجبور كند، تصميم بر اين بود اگر عساكر عراقى مقاومت كنند از ام القنابل مخرب استفاده كنند، ولى بدون اينكه چنين يك بمب مهلك را در عراق استعمال كنند، وزارت دفاع امريكا با موافقت به سران حكومت افغانستان، اين بمب مهلك و تباه كننده، كه هزينه مالى آن ١٦ ميليون دالر امريكايى است در افغانستان بيچاره، جنگزده، فقير كه رعيت اش هزينه ساده زندگى را ندارند، فقط به بهانه نابود كردن چند نفر جنگجوى داعش، از آن استفاده كردند.

در اين شك و ترديدى وجود ندارد كه گروه داعش يك پروژه غربى بوده و فقط به همين تفاوت كه اين گروه سكه جديد از توليد غرب با درفش سياه رنگ عرض اندام كردند، تا اينكه به واسطه آنها به أهداف شوم خويش برسند و از همين آدرس به اسلام و مسلمان ها صدمه وارد كنند و همچنان براى حضور دايمى خويش در افغانستان، منطقه و به بهانه جنگ با تروريزم دليل و ثبوت داشته باشند.

نظر به راپور وزارت دفاع امريكا و متحدين آنها در جنگ با تروريزم شمار جنگجويان گروه داعش در نقاط مختلف افغانستان، فقط به ٧٠٠ نفر ميرسد، حال سوال اين است كه چرا امريكا بخاطر سركوب كردن ٧٠٠ نفر داعش، كه آنهم در نقاط مختلف كشور موقعيت دارند از چنين يك بمب بزرگ، كه ٩٥ فيصد مواد آن انفلاقيه و مخرب است، استفاده كنند؟

به نظر آگاهان و تحليل گران شبكه هاى اجتماعى و رسانه ها، وزرات دفاع امريكا با چنين كار ميخواهد براى رقيبان سياسى، نظامى و اقتصادى خود در منطقه بخصوص چين، كورياى شمالى و فدراتيف روسيه، قدرت نمايى و زور آزمايى كنند و آنها را گوشزد كنند، كه در پهلوى قوه هستوى و اتومى چنين يك بمب مهلك ديگر نيز دارند، مگر چرا خاك و كوهستانات افغانستان براى تجارب چنين يك اسلحه مهلك و مخرب كه عوارض جانبى و تاثيرات منفى آن براى سال هاى متمادى باقى خواهد ماند، انتخاب كردند؟ در حاليكه نظر به راپور رسانه هاى معتبر جهان تلفات جانى مادر بمب ها فقط ٣٦ نفر از افراد داعش بوده، كه به اين هزينه ١٦ ميليون دالرى ضرورت نبوده و افراد گروه داعش ميتواند با هزينه كمتر از چند ميليون دالر، نيست و نابود شوند.

مقامات امريكايى ميدانند كه دولت مردان افغانستان، با آنها سند معامله و فروش اين كشور را طى موافقت نامه امنيتى بين دولتين به امضا و به توافق رسيدند و حالا هر چه دل آنها بخواهد، چنان چيزى را انجام ميدهند و از زمين و فضاى افغانستان بيچاره و بى سرپرست براى هر مرام و مقصد شرعى و غير شرعى خويش استفاده ميكنند.

دليل اينكه چرا مأمورين عالى رتبه در مقام هاى ارشد نظامى، امنيتى، اجرائيوى، ديپلومات هاى ارشد، فعالان جامعه مدنى و رسانه هاى اجير و معاش خور سفارت امريكا خاموش و يا اينكه چنين يك عمل قبيح و وحشيانه را حمايت كردند؟ بخاطريكه آنها ميدانند در صورتيكه عكس العمل نشان بدهند مصارف دسترخوان و همان معاش هاى دالرى آنها قطع ميگردد.

اگر بخاطر داشته باشيد، سال قبل زمانيكه ظاهر قدير، در ننگرهار با گروه داعش در جنگ بود، او در مصاحبه خود شوراى امنيت افغانستان و شخص حنيف اتمر، را در حمايت از گروه داعش متهم كرد و از همان زمان روابط بين ظاهر قدير و شخص حنيف اتمر به خشونت انجاميد و بعد از مدتى از اينكه مقامات دولتى او را حمايت نكردند، همان بود كه آقاى قدير از جنگ با گروه داعش انزوا و گوشه نشينى را اختيار كرد، اينكه عوامل گوشه گيرى او چه ميتواند باشد تا به حال روشن نگرديد و بالعكس گروه داعش در ننگرهار و ديگر نقاط كشور افزايش يافتند.

در حاليكه مردم رعيت امريكا غير مسلمان و اهل كتاب هستند و در هر مقطع از تاريخ با اساس همان حس انسانى و بشر دوستى كه دارند، بر خلاف دولت مردان اين كشور مخالف همچون حملات قبيح و وحشيانه مى باشند، چون نگارنده مطلب كه از چندين سال بدينسو در همين كشور زندگى دارم اكثريت از شهروندان امريكا در مقابل سياست هاى منفى دولت مردان خود اظهار تشويش دارند.

عوامل و پيآمد منفى، مادر بمب ها بالاى محيط زيست، انسان ها، حيوانات و زمين هاى زراعتى ميتواند دوام دار باشد كه از تاثيرات منفى آن ميتوان از أمراض سرطانى، فالج اطفال نوزاد، غير نارمال بودن كودكان بعد از ولادت، أمراض گوناگون در نباتات و حيوانات، آب هاى آشاميدنى، متضرر شدن حس بينايى و شنوايى، أمراض روحى و روانى انسان ها و غيره نام برد.

ادويه هاى مختلف كه در لابراتوار ها و فابريكه هاى دارو سازى توسط فارمسيست ها براى بهبود و صحت يابى انسان هاى بيمار از مواد كيمياوى ساخته ميشوند در نهايت الامر و مطابق اصول و پاليسى كمپنى دارو سازى در عقب بوتل و يا پاكت ادويه مى نويسند، از اطفال دور نگهدارى شود و يا داكتر معالج زمانيكه نسخه ميدهد براى بيمار مشوره ميدهد كه روزانه بيمار چند تابليت براى صحت يابى اش استفاده كند، در صورتيكه ادويه مخرب و مقدار زياد از مواد بى هوش كننده در تركيب اش داشته باشد بعد از ٢٤ ساعت در كشور هاى پيشرفته، فارمسيست تيلفون و يا در وقت أخذ ادويه براى مريض عوارض جانبى ادويه را مشوره ميدهد؛ پس صاحبان اهل و خرد، سياسيون اجير، ديپلومات هاى متملق، فعالان مدنى و قاطبه ملت مسلمان افغانستان؛ پس شما چى فكر ميكنيد كه عوارض جانبى، پيآمد تلخ و تاثيرات منفى مادر بمب ها بالاى انسان ها و محيط زيست به چه حد مخرب و تخريش كننده باشد؟!

امروز در امريكا و دنياى غرب دانشمندان و فعالان جامعه مدنى در كوشش اند كه به نحوى از استفاده مواد كيمياوى و گازات زهر آلود استفاده كمتر صورت گيرد و حتى در كوشش هستند كه اكثريت از وسايط نقليه را به شكل هايبريد و برقى تبديل كنند، در مناطق مسكونى و رهايشى براى فابريكه ها و ماشين آلات اجازه فعاليت ندهند، براى ممانعت از قطع درختان و جنگلات مبارزه جدى و قاطع دارند و نمى خواهند كه فضاى كشور و محيط زيست آلوده گردد؛ ولى متاسفانه در كشور ما از طرف مسؤولين ارشد حكومتى، ديپلومات هاى عالى رتبه و فعالان جامعه مدنى از چنين عمل قبيح و غير انسانى كه تاثيرات منفى آن به مراتب مضر از كارخانه ها، وسايط نقليه و قطع درختان است و همچنان يك چند نفر ملك و خان فرسوده و تاريخ گذشته كه از محيط زيست و مضرات مواد كيمياوى و مهلك، اطلاع علمى و تجربى ندارند و به بهانه اينكه از درد و ظلم داعش ما مى سوزيم، در مقابل ميديا و رسانه مزدور و اجير حاضر شده و با كمال بيشرمى از چنين عمل غيرانسانى كه خلاف نورم ها و استندرد هاى بين المللى است از آن استقبال و خواهش بمب هاى بزرگتر و مهلك را دارند.

اگر جناب ملك صاحب از نعمت سواد و مكتب در گذشته محروم بوده و مشكلات قومى و خانوادگى را در موجوديت كلام الهى با جرگه هاى قومى حل و فصل نموده؛ ولى جناب وزير، مشاور و ديپلومات شما اقلاً چند روزى درب مكتب را باز نموده و داخل صنف نشسته ايد و از مضرات مواد كيمياوى، زهرى و مهلك اطلاع علمى داريد، ميدانيم كه قدرت، منصب و دالر هاى سبز گونه حس اسلامى، افغانى و غيرت را در شما زبون و فالج كرده است ولى شايد حس انسان دوستى و بشر دوستى در ضمير شما بيدار باشد، باور كنيد رعيت و شهروند خارجى و امريكايى نسبت به شما صداى حق و عدالت خواهى در ضمير و وجدان خود دارد، ولى متاسفانه در دولت مردان ارشد ما بخاطر منصب و مقام چنين صداى حق و عدالت خواهى فلج شده است!

در اخير و كوتاه سخن بايد گفت، كه مقامات ذيصلاح امريكا ميدانند كه افغانستان يك كشور بيچاره و جنگزده است و دولت مردان اين كشور نيز كسانى هستند كه مادر وطن براى آنها ارزش و اهميت ندارد، پس بيائيد اين خاك بى سرپرست را به بهانه يى گروه داعش براى آزمايش تجارب سلاح مهلك، محل قدرت آزمايى در مقابل رقباى نظامى خود انتخاب كنيد، چون مسؤولين امور به فساد غرق و آغشته، ميتوانند در مقابل چند دالر سبز آرام كنند؛ در غير آن نابودى گروه داعش ميتواند گزينه هاى ديگر با هزينه هاى كمتر از اين نيست و نابود شوند.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx