د لیکوال: نن ټکی آسیا ارشیف

د یوه لوي اسلامي هیواد پیژندګلوي

دا حقيقت دى چې مسلمانان دزمكنۍ كرې د ډیرواوبیشمېره معدنې او طبعې زيرمو خاوندان دي ، او دشمېر له پلوه مسلمانان يو ارب او پنځه سوه  ميليونه شاوخوا کیږي ، چې په دي حساب دزمكى په مخ هر څلورم يا پنځم تن مسلمان دى !! ددى ټولو باوجودبیا هم مسلمانان په نړيوالو جريانونو او پېښو كې  هغومره اثر و رسوخ ...

نور ولوله »