پخې خبرې

پخې خبرې

resha kitab

•    د الله تعالی کتاب د زړونو درمل دی. •    په هغه ورځ وژاړه چې درنه تېره شي خو هيڅ دي پکې ونه کړل ( أبوبکر رضي الله عنه). •    صبر غیر د خیر نه نور هيڅ نه درکوي. •    ځناور خپل مالک پيژني خو انسان خپل رب نه پېژني (عثمان رضي الله عنه). •    کله چې خېټه ډکه شي ...

نور ولوله »